Verloskunde 

U bent zwanger! Gefeliciteerd. Bij een ongecompliceerde zwangerschap krijgt u tijdens de zwangerschap en de bevalling begeleiding van een verloskundige of uw huisarts. Als het voor de gezondheid van u of uw baby nodig is, komt u onder behandeling van een gynaecoloog. Bevallen in het ziekenhuis kan met én zonder medische reden.

Lees meer

Afspraak en contact

HMC Bronovo 088 979 46 90
ma t/m vr van 08.30 - 17.00 uur

HMC Westeinde 088 979 24 22
ma t/m vr van 08.30 - 17.00 uur

Spoed (ook overdag) en buiten kantooruren 088 979 21 04

Contact per e-mail

Poliklinieken

Cijfers

Jaarcijfers ziekenhuisbreed

35.043 opgenomen patiënten
18.453 dagbehandelingen
188.013 verpleegdagen
87.012 SEH-bezoeken
329 medisch specialisten

Over Verloskunde

geboortezorg 780

U bent zwanger! Gefeliciteerd. Bij een ongecompliceerde zwangerschap krijgt u tijdens de zwangerschap en de bevalling begeleiding van een verloskundige of uw huisarts. Als het voor de gezondheid van u of uw baby nodig is, komt u onder behandeling van een gynaecoloog. Bevallen in het ziekenhuis kan met én zonder medische reden.

Controles

Bent u doorverwezen naar een gynaecoloog? Dan kunt u terecht voor controles bij de polikliniek Verloskunde in HMC Bronovo of HMC Westeinde. Hier ziet u een gynaecoloog of een verloskundearts. Dit is een arts die een opleiding heeft gevolgd voor het begeleiden van zwangere vrouwen. De verloskundearts werkt onder eindverantwoordelijkheid van de gynaecoloog. Tijdens de eerste afspraak nemen we een vragenlijst met u door. We maken de eerste echo en u krijgt leefstijladviezen. Vaak doen we ook bloedonderzoek.

Hulp bij stoppen met roken

Iedereen weet: zwanger zijn en roken gaan niet samen. Toch blijkt zo’n 9% van de zwangere vrouwen nog te roken tijdens de zwangerschap. Onze verpleegkundigen helpen zwangere vrouwen (en hun omgeving) die willen stoppen met roken met tips, advies en begeleiding.

Echo

We maken tijdens uw zwangerschap meerdere echo’s. Dat begint vroeg in de zwangerschap met een echo om de zwangerschapsduur te bepalen. Verder krijgt u een uitgebreide echo rond 20 weken en een echo rond 32 weken om te zien of uw baby voorspoedig groeit. Soms zijn er meer echo’s nodig. HMC beschikt over geavanceerde echo apparatuur waarmee we ook bij complexe zwangerschappen de juiste echo’s kunnen maken en u niet hoeven te verwijzen naar een academisch ziekenhuis.

Aanvullend onderzoek

We bespreken ook of er aanvullend onderzoek nodig of gewenst is, zoals screening op het syndroom van Down, een vlokkentest of een vruchtwaterpunctie. Uiteraard informeren wij u vooraf uitgebreid over de eventuele risico’s van deze onderzoeken.

Speciale spreekuren

We hebben speciale spreekuren voor zwangere vrouwen:

 • met diabetes
 • met een chronische ziekte 
 • die in verwachting zijn van een tweeling
 • die een hogere kans maken op complicaties tijdens de zwangerschap

Tijdens deze spreekuren zijn er gespecialiseerde gynaecologen aanwezig. Als het nodig is, schakelen zij andere specialisten uit het ziekenhuis in.

Samenwerking in de geboortezorg

Het verloskundig samenwerkingsverband is een samenwerkingsverband tussen de zorgverleners die werkzaam zijn in de geboortezorg in de regio Haaglanden. Onder de naam VSV HMC werken gynaecologen, verpleegkundigen, kinderartsen, arts-assistenten, verloskunde-artsen van HMC samen met verloskundigen, kraamverzorgenden en de jeugdgezondheidszorg uit de regio Haaglanden.

Vanaf het moment dat u zwanger wilt worden tot het moment dat uw baby 6 weken oud is, werken zorgverleners vanuit VSV HMC nauw met elkaar samen om goede begeleiding en veilige zorg te geven. Dit heet ‘integrale geboortezorg’. Het is belangrijk dat iedere betrokkene, zowel de zwangere en haar partner als de zorgprofessionals, weten welke afspraken er gemaakt zijn vanuit het verloskundig samenwerkingsverband.

Verloskundigenpraktijken (pdf, 419 kB) in de regio Haaglanden behorend tot het VSV HMC.
Kraamzorgorganisaties in de regio Haaglanden behorend tot het VSV HMC.

Video Verloskundigenpraktijk Bronovo

video_verloskundige_praktijk_bronovo.jpg

De afdeling Verloskunde van Bronovo verhuist naar HMC Westeinde.
Wat betekent dat eigenlijk voor onze Verloskundigenpraktijk Bronovo?

Een plan voor de zorg en gezamenlijk overleg

In het VSV HMC wordt er gewerkt door de betrokken zorgverleners volgens een basis zorgpad zwangere (pdf 134 kB). Hierin staat het minimum aan zorg beschreven en welke voorlichting gegeven wordt tijdens de zwangerschap  (pdf 1.570 kB).

Voor iedere zwangere wordt de routekaart afgestemd op haar persoonlijke situatie. Ten aanzien van wensen rondom de bevalling kan een geboorteplan (pdf 66 kB) opgesteld worden en besproken met de (verloskundig) zorgverlener.

Zorgverleners in het VSV HMC houden alle noodzakelijke gegevens bij in een dossier. Verloskundigen, kraamverzorgenden, kinderartsen en gynaecologen hebben daarvoor hun eigen dossier waar alle gegevens over de zwangerschap, bevalling en kraambed staan beschreven. Om de continuïteit en de veiligheid van de zorg goed te laten verlopen is het belangrijk dat zorgverleners hiervoor de benodigde informatie hebben. Informatie over de zwangerschap en bevalling die relevant is voor de zorgverlening aan de aanstaande moeder en kind (patiëntgegevens), wordt hiervoor uitgewisseld.

Verloskundigen en gynaecologen uit het VSV HMC overleggen wekelijks in een multidisciplinair overleg. Tijdens dit overleg wordt ook informatie uitgewisseld om zorg af te stemmen op de persoonlijke situatie en wensen van de zwangere. Aan het begin van de zwangerschap wordt toestemming gevraagd om gegevens van de zwangere uit te wisselen door het invullen van een toestemmingsformulier.

Hartjesspreekuur

Wilt u samen met uw familie naar het hartje van de baby komen luisteren? En bent u onder controle van de gynaecoloog in HMC? Dan kan dit vanaf 14 weken zwangerschap zonder afspraak. Zie de locaties en tijden van dit inloopspreekuur (pdf 118 kB).

Op welke locatie van HMC bevalt u?

HMC heeft besloten om de acute verloskundige zorg (de verloskamers) te concentreren in HMC Westeinde. Door deze zorg samen te brengen op één plek, kunnen we de kwaliteit van de zorg verder verbeteren. Er is gekozen voor HMC Westeinde omdat dit ziekenhuis al het centrum is van de acute zorg van HMC. Daar is alle gespecialiseerde zorg beschikbaar die eventueel nodig zou kunnen zijn bij een bevalling: 24 uur per dag, 7 dagen per week.

HMC Bronovo blijft in ieder geval open tot 2022 en wordt ingericht voor planbare zorg. Het ziekenhuis wordt rond 1 juli een weekziekenhuis en is dan alleen door de week open. Voor alle zwangerschapscontroles en echo's kunt u ook na dat moment gewoon terecht op de polikliniek in HMC Bronovo of HMC Westeinde.

Vanaf zaterdag 15 juni 2019 gaat u naar HMC Westeinde als u wordt opgenomen voor een bevalling of in geval van spoedeisende problemen. De dokters en verpleegkundigen verhuizen mee naar HMC Westeinde. U blijft dus onder behandeling bij uw vertrouwde zorgverleners. De zorg die u gewend was te krijgen, blijft u krijgen – alleen op een andere locatie.

Wilt u meer informatie over bevallen in HMC? Stel uw vragen dan gerust tijdens uw volgende afspraak bij de verloskundige. Of kijk voor de data van voorlichtingsbijeenkomsten en rondleidingen op www.haaglandenmc.nl/agenda

Video rondleiding verloskunde HMC Westeinde

video_rondleiding_verloskunde_hmc_westeinde.jpg

Ga jij binnenkort voor het eerst bevallen in HMC Westeinde? Miranda, onze verpleegkundige op de afdeling Verloskunde geeft je praktische tips. Waar moet ik parkeren. Op welke etage moet ik zijn? Miranda is al 37 jaar een vertrouwd gezicht op onze afdeling Verloskunde...ze kent de weg.

Checklist bevalling

Voor de komst van uw baby valt er vaak veel te regelen. Wij helpen u met een handige checklist Bevalling. Hierin ziet u in een oogopslag wat u mee moet nemen voor uzelf en de baby als u voor de bevalling naar het ziekenhuis gaat.

Checklist bevalling (pdf, 25 KB)

Gezinsvriendelijke keizersnee

Soms is een keizersnee onvermijdelijk. U kunt dan kiezen voor een gezinsvriendelijke keizersnede. Bij zo’n keizersnee kunt u samen met uw partner uw kindje geboren zien worden. U krijgt uw baby zo snel mogelijk op uw borst en uw partner blijft bij u. Na de operatie gaat u met z’n drieën naar de uitslaapkamer.

Pijn

Een bevalling doet pijn en iedere vrouw ervaart dat anders. Als u de bevalling erg pijnlijk vindt, kunt u altijd om pijnstilling vragen. Soms raden we u pijnbestrijding aan, bijvoorbeeld als u zich moeilijk kunt ontspannen. De verschillende vormen van pijnstilling nemen we rond de 30ste week met u door. Zo kunt u kiezen voor een prik met pijnstilling of een ruggenprik (24/7 beschikbaar). In HMC Westeinde kunt u bevallen met lachgas.

Video ruggenprik bij bevallen in HMC Westeinde

video_ruggenprik_bevallen_in_hmc_westeinde.jpg

Sara Galli is anesthesioloog in HMC Westeinde, het centrum voor acute zorg. ‘We zijn er voor de zorg die je niet kunt plannen’, aldus Sara. ‘Je hebt geen controle over wanneer een kind komt. Dat kan om 16.00 uur in de middag zijn maar ook om 02.00 uur in de nacht. We hebben een dag- en een nachtploeg voor het geven van de ruggenprik bij de bevalling. Er zijn veel vormen van pijnstilling als dit nodig is. We proberen altijd iets te vinden wat maatwerk is voor de zwangere’.

Bevallen in het ziekenhuis

U kunt in HMC bevallen zonder medische indicatie en onder begeleiding van uw eigen vertrouwde verloskundige. Is er tijdens de bevalling toch medische hulp nodig? Dan staat ons medisch team binnen enkele minuten aan uw bed. In HMC bevalt u in de verloskamers.

Geboortekliniek

De geboortekliniek Den Haag heeft besloten om vanaf 16 maart 2019 haar deuren te sluiten. Sinds 2008 verleende de Geboortekliniek zorg voor zwangeren en pas bevallen vrouwen en maakte hierbij gebruik van ruimtes binnen het HMC Westeinde.

Kraamtijd: de eerste dagen

Na de bevalling in het ziekenhuis kunt u meestal dezelfde dag nog naar huis. Als u moet blijven, dan blijft uw baby bij u. Bij HMC Bronovo kan uw partner bij u op kraamafdeling blijven. Voor baby’s die moeten worden opgenomen, is er een zuigelingenunit en een couveuse-afdeling. Vaak kunt u op de zuigelingenunit bij uw baby blijven.

Borstvoeding

In het HMC vinden wij een goede start voor moeder en kind belangrijk. Het HMC mag zich een ‘borstvoedingsvriendelijk ziekenhuis’ noemen. We voldoen aan de eisen van de WHO-code van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en Unicef en hebben daarmee het keurmerk Baby Friendly Hospital in bezit. Hiermee geven we ouders objectieve informatie over (borst-) voeding en alle medewerkers zijn geschoold om moeder en kind zo optimaal mogelijk te begeleiden. Iedere drie jaar wordt getoetst of het HMC aan de eisen voldoet en wordt het certificaat verlengd.

Waar vind ik meer informatie?

Uitgebreide informatie over zwangerschap en bevallen is te vinden op de website allesoverzwanger.nl
Deze website is een initiatief van de Nederlandse vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG), Koninklijke Nederlandse Organisatie voor Verloskundigen (KNOV) en patiëntenverenigingen en geeft betrouwbare informatie.

Parkeren

HMC wil het u gemakkelijk maken en ervoor zorgen dat u op elk moment bij uw kind kan zijn. Daarom kunnen ouders van zieke kinderen en bij een bevalling gratis parkeren bij HMC. U kunt dit op de betreffende afdeling vragen.

Veelgestelde vragen Verloskunde

1 op de 5 vrouwen heeft last van bloedverlies in de eerste weken van de zwangerschap. Dat wil niet zeggen dat de zwangerschap eindigt in een miskraam. Heeft u geen buikpijn? Dan kan er sprake zijn van een gewone zwangerschap. Heeft u het hartje al zien kloppen op een echo? Dan is de kans op een miskraam al sterk afgenomen. U kunt rustig wachten tot de volgende afspraak. Verliest u bloed en heeft u ook kramp in uw buik? Neem dan contact met ons op.

Als u onder controle bent bij een gynaecoloog, kunt u de zwangerschapsverklaring opvragen bij de polikliniek Gynaecologie.

Vanaf 26 weken zwangerschap moet u de baby dagelijks voelen bewegen. Wanneer u de hele dag niets heeft gevoeld, kan dat komen omdat u zo druk bezig bent geweest dat u niets heeft gemerkt. Voelt u de baby nog steeds niet nadat u even gerust hebt? Neem dan contact op met de polikliniek Gynaecologie. Kijk voor meer informatie in de folder Je baby voelen bewegen van het Nederlands Genootschap van Obstetrie en Gynaecologie (NOVG)

U moet bellen:

 1. Als u denkt dat de bevalling begint: 1 tot 2 keer per 10 minuten weeën en duurt dit langer dan 1 uur ?
 2. Als u vruchtwater verliest.
 3. Als u het niet vertrouwt of het niet weet.
 4. Als u de baby minder voelt bewegen dan u gewend bent.
 5. Als u aanhoudend pijn in uw hoofd of buik heeft.
 6. Als u last heeft van bloedverlies.
 7. Als u last heeft van klachten die passen bij een zwangerschapsvergiftiging.
  Dat zijn:
 • hoofdpijn
 • braken
 • gevoel van een strakke band om het hoofd
 • pijn in de bovenbuik of tussen de schouderbladen

Al deze klachten kunnen ook ver voor de uitgerekende datum voorkomen. Ook dan moet u altijd contact opnemen. U kunt altijd bellen en om advies vragen als u last hebt van deze klachten.

Tijdens kantooruren kunt u bellen naar de polikliniek. Zie bij Afspraak en contact.

Buiten kantooruren kunt u bellen met het algemene nummer van HMC: 088 979 79 00 en vragen naar de verloskamers op de locatie van uw keuze (HMC Bronovo of HMC Westeinde).

Zwanger worden
www.strakszwangerworden.nl
www.zwangerstraks.nl 

Voeding, leefstijl en zwangerschap
www.zwangerwijzer.nl
www.slimmerzwanger.nl

Verdere informatie
www.allesoverzwanger.nl
www.degynaecoloog.nl
www.deverloskundige.nl

Verloskunde

Waarom HMC?

 • Persoonlijke aandacht, ook voor uw partner
 • Pijnstilling met ruggenprik en lachgas
 • Gezinsvriendelijke keizersnee
 • Hulp bij stoppen met roken (gratis)
 • Begeleiding van complexe zwangerschappen
 • Uitstekende samenwerking met Haagse verloskundigen
 • Moderne verloskamers met veel extra’s

Agenda

Giving birth in HMC: information evening for expectant parents

maandag 14 oktober 2019

19.30 - 21.00 uur

HMC Westeinde

Borstvoeding geven: voorlichtingsavond voor aanstaande ouders

woensdag 30 oktober 2019

19.30 - 21.00 uur

HMC Bronovo

Bevallen in HMC: voorlichtingsavond voor aanstaande ouders

donderdag 21 november 2019

19.30 - 21.00 uur

HMC Westeinde

Informatiebijeenkomst over zwangerschap en bevallen in het Arabisch

maandag 2 december 2019

09.30 - 11.30 uur

HMC Westeinde

Successful Breastfeeding: Information Evening for Expectant Parents

woensdag 11 december 2019

19.30 - 21.00 uur

HMC Westeinde

Bevallen in HMC: voorlichtingsavond voor aanstaande ouders

donderdag 12 december 2019

19.30 - 21.00 uur

HMC Westeinde

Onderzoek en behandeling

Het team

foto van dr. K.E. Boers

dr. K.E. Boers

Gynaecoloog

foto van C.A.M. Boon-Appelman

C.A.M. Boon-Appelman

Verpleegkundig consulent zwangeren

foto van M. Bouwman

M. Bouwman

Verloskundearts

foto van M.G. Elling

M.G. Elling

Lactatiekundige en kinderverpleegkundige

foto van D.A. Fraenk

D.A. Fraenk

Verloskundearts

foto van R.H.P. de Groot

R.H.P. de Groot

Verloskundearts

foto van D. Guijt

D. Guijt

Verloskundearts

foto van W.H.M. Gussenhoven

W.H.M. Gussenhoven

Lactatiekundige IBCLC en senior O&G verpleegkundige

foto van M.A. Hagen

M.A. Hagen

Verloskundearts

foto van dr. W. Hermes

dr. W. Hermes

Gynaecoloog

foto van dr. M.J. Kagie

dr. M.J. Kagie

Gynaecoloog

foto van Y. Lau

Y. Lau

Verloskundearts

foto van L.J.N. Lettinga

L.J.N. Lettinga

Verloskundearts

foto van dr. J. Lind

dr. J. Lind

Gynaecoloog

foto van I.F. van Luijk

I.F. van Luijk

Gynaecoloog

foto van S. van der Meer

S. van der Meer

Gynaecoloog

foto van S. van der Meer

S. van der Meer

Echoscopist

foto van dr. H.T.C. Nagel

dr. H.T.C. Nagel

Gynaecoloog

foto van dr. M.N. Niemeijer

dr. M.N. Niemeijer

Verloskundearts

placeholder foto specialist

B. Oomen

Verloskundearts

foto van H. Ottink

H. Ottink

Verloskundearts

foto van H.M.P. Pelikan

H.M.P. Pelikan

Gynaecoloog

foto van dr. D.M.V. Pelikan

dr. D.M.V. Pelikan

Gynaecoloog

foto van M. Pfeiffe

M. Pfeiffe

Verloskundearts

foto van dr. J.P.T. Rhemrev

dr. J.P.T. Rhemrev

Gynaecoloog

foto van M.J.G.H. Smeets

M.J.G.H. Smeets

Gynaecoloog

foto van R.I. Smilde

R.I. Smilde

Echoscopist, Verloskundige

foto van F.C.M. Twaalfhoven

F.C.M. Twaalfhoven

Gynaecoloog

foto van L.G. von Franquemont

L.G. von Franquemont

Lactatiekundige en verpleegkundige

foto van C.B. Vredevoogd

C.B. Vredevoogd

Gynaecoloog

foto van M. de Vries

M. de Vries

Verloskundearts

foto van E.H. Witte

E.H. Witte

Gynaecoloog

foto van dr. C.A. Yedema

dr. C.A. Yedema

Gynaecoloog

Toon iedereen

Kwaliteitskeurmerken