HMC Diagnostiek

Voor de 1e, 2e en 3e lijn

HMC Diagnostiek

Voor de 1e, 2e en 3e lijn

Medische Microbiologie

Het Laboratorium Medische Microbiologie doet onderzoek naar infectieziekten. Met als doel infectieziekten bij patiënten vast te stellen, te behandelen en te bestrijden op de HMC locaties. Voor HMC Bronovo werken we samen met Medische Microbiologie Alrijne/Bronovo. Zie voor meer informatie www.microbiologie.nl

Bepalingenwijzer

 • Informatie bepalingen Medische Microbiologie Alrijne/Bronovo, zie www.microbiologie.nl
 • Informatiebepalingen Medische Microbiologie HMC Westeinde/HMC Antoniushove, zie Bepalingenwijzer

Formulieren

Voor HMC Westeinde en HMC Antoniushove kunt u de formulieren downloaden en eventueel uitprinten. U kunt deze formulieren ook aanvragen via

Gegevens aanvraagformulier

Om uw aanvraag op de juiste manier te verwerken, hebben wij op het aanvraagformulier de onderstaande gegevens nodig:

 • naam aanvragend arts, plaatsnaam en artscode
 • naam en voorletters patiënt
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • PIN-nummer (indien patiënt van het HMC)
 • geboortedatum
 • datum en tijd van afname
 • soort materiaal en specificatie van de afnamelocatie bij pus, uitstrijken enz.
 • klinische gegevens
 • vraagstelling
 • gebruikte antibiotica of antivirale medicatie

Gegevens op de buitenkant van het materiaal

 • naam en voorletters patiënt
 • geboortedatum
 • datum en tijd van afname
 • soort materiaal

Cito diagnostiek

Aanvragen voor cito diagnostiek worden altijd in overleg met de dienstdoende arts-microbioloog gedaan. Zie overzicht telefoonnummers voor de nummers van de dienstdoende arts-microbioloog.
Van cito aangevraagde bepalingen voor moleculaire diagnostiek kunnen uitslagen beschikbaar zijn aan het eind van dezelfde dag, mits de materialen op het laboratorium ontvangen zijn voor 8.15 uur op maandag tot en met vrijdag.

Uitslagen

Doorgebelde uitslagen van cito diagnostiek zijn voorlopige uitslagen. De definitieve uitslag volgt zo spoedig mogelijk. Mocht de definitieve uitslag afwijkend zijn, dan wordt de aanvrager hiervan zo spoedig mogelijk telefonisch op de hoogte gesteld.

Registratie en rapportage

Alle uitslagen (telefonisch, digitaal en schriftelijk) worden uitsluitend gerapporteerd aan de aanvragend arts. Alle persoonsinformatie en medische informatie wordt vertrouwelijk behandeld. De registratiesystemen zijn zodanig ingericht dat deze alleen toegankelijk zijn voor daartoe bevoegde personen. Zie voor de toestemming voor behandeling onze folder Rechten en plichten.

Bestellingen

Voor de Medische Microbiologie van HMC Bronovo kunnen de afnamematerialen besteld worden via 088 135 33 35 of via www.medischemicrobiologie.nl/zorgverleners/afnamemateriaal.
Voor de afdeling Medische Microbiologie van HMC Westeinde en HMC Antoniushove kunnen de materialen besteld worden via 088 979 13 09 of via

Dit zijn onder andere faecespotjes GLY-medium voor viruskweek, afnamesets moleculaire diagnostiek, urinepotjes, wattenstokken en transportmedium en sputumpotjes.

Ons Team

Zie overzicht specialisten HMC