Organisatie en bestuur

De raad van bestuur heeft de leiding over HMC en is formeel eindverantwoordelijk voor het ziekenhuis. De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de organisatie. In HMC werken ruim 350 medisch specialisten. Zij hebben zich verenigd in de Vereniging Medische Staf (VMS), die vooral verantwoordelijk is voor het afstemmen van het medisch beleid en de kwaliteit van zorg.

Printknop

Raad van bestuur

De raad van bestuur heeft de leiding over HMC.

Samenstelling

 • mw. drs. I.C.D.Y.M. Wolf-de Jonge, voorzitter
 • dhr. drs. D.W. Voetelink (CFO) 

ingrid_wolf_1.jpg

mw. drs. I.C.D.Y.M. Wolf-de Jonge, voorzitter

david_voetelink_rvb.jpg

dhr. drs. D.W. Voetelink (CFO)

De patiënt als middelpunt

“Wij zijn als HMC op weg om één van de meest innovatieve ziekenhuizen van Nederland te worden. Wij kiezen ervoor de zorg écht anders te organiseren. Met de patiënt als middelpunt, zonder onnodige obstakels en wachttijden, in samenwerking met de huisarts en andere zorgverleners die de patiënt behandelen".

"We vinden het belangrijk om de patiënt en zijn naasten goed te informeren zodat hij weet wat hem te wachten staat. Hoe komen we bijvoorbeeld tot een diagnose? Welke stappen zetten we tijdens de behandeling? Hoe beter wij de patiënt en zijn familie informeren, hoe meer regie die ervaart en hoe beter het gesprek in de behandelkamer verloopt.”

Contact

Contact met de raad van bestuur loopt via het secretariaat van de raad van bestuur. Dit is te bereiken via het algemene nummer van HMC: 088 97 97 900.

Raad van toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de raad van bestuur op de algemene gang van zaken.

Samenstelling

 • dhr. drs. A.C. Dorland, voorzitter
 • mw. prof. dr. I.D. de Beaufort
 • dhr. ir. A. Bruijntjes
 • mw. prof. dr. S. Geerlings
 • dhr. drs. V.W.J.A. van Stijn

Leden van de raad van toezicht werken niet in het ziekenhuis. Ze worden benoemd voor een periode van 4 jaar met eventueel een herbenoeming voor 4 jaar.

Contact

Contact met de raad van toezicht loopt via het secretariaat van de raad van bestuur. Dit is te bereiken via het algemene nummer van HMC 088 97 97 900.

Medische Staf

Bij HMC werken ruim 350 medisch specialisten. Zij worden vertegenwoordigd door het GBMS (Geïntegreerd Bestuur Medische Staf).
Bestuur GBMS:

 • S.R. Ramautar, internist-endocrinoloog, voorzitter en voorzitter MSB
 • dr. B.A. in ’t Veld, anesthesioloog, vicevoorzitter
 • dr. A.W.K.S. Marinelli, chirurg, penningmeester MSB
 • dr. H.T.C. Nagel, gynaecoloog, penningmeester VMS
 • dr. M.J. Overbeek, longarts, vz VMSD

Contact
Contact opnemen kan via stafbestuur@haaglandenmc.nl

Bestuur VMS

 • B.J. Sorgdrager, (cardioloog-interventiecardioloog), voorzitter
 • dr. H.T.C. Nagel, (gynaecoloog), penningmeester
 • dr. M.J. Overbeek (longarts), voorzitter bestuur VMSD
 • T.P.W. de Rooij (radioloog), bestuur MSB
 • dr. B.A. in ’t Veld (anesthesioloog), bestuurslid

Bestuur MSB

 • T.P.W. de Rooij (radioloog), voorzitter
 • dr. J.P.T. Rhemrev (gynaecoloog), bestuurslid
 • dr. G.C.W. de Ruiter (neurochirurg), penningmeester
 • dr. J. Frederiks (cardioloog), bestuurslid
 • S.R. Ramautar (internist), bestuurslid

Bestuur VMSD

 • M.J. Overbeek (longarts), voorzitter
 • dr. R.W.J. Leunissen (kinderarts), vice-voorzitter
 • M. Toonen (anesthesioloog), bestuurslid
 • J.W.P.M. Overdiek (klinisch apotheker), bestuurslid

Contact

Verpleegkundige adviesraad

De verpleegkundige adviesraad (VAR) is een door de raad van bestuur erkend onafhankelijk adviesorgaan, dat de raad van bestuur adviseert op het gebied van de verpleegkundige beroepsinhoud en beroepsontwikkelingen. Hiermee oefent de VAR invloed uit op de kwaliteit van de verpleegkundige zorg en de patiëntveiligheid en op het ziekenhuisbeleid van HMC.

Samenstelling

 • mw. R. Hermus, voorzitter
 • mw. F. Huiberts, secretaris
 • dhr. J. Blok
 • mw. I. van Beelen
 • dhr. A. Tjepkema
 • mw. S. Vis
 • mw. E. Kerssen
 • mw. M. Karskens
 • mw. H. Broods
 • mw. M. Kuiper
 • dhr. S. Postma
 • mw. D. Zandvliet

Contact

Voor informatie of met vragen kunt u contact opnemen via var@haaglandenmc.nl

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad staat voor de balans tussen personele belangen en de belangen van de organisatie. De rechten en plichten van de ondernemingsraad zijn onder andere vastgelegd in de Wet op Ondernemingsraden (WOR) en zijn leidend voor de inrichting van de medezeggenschap. De ondernemingsraad van HMC heeft 19 zetels.

Samenstelling dagelijks bestuur:

 • mw. L. Bollee (voorzitter)
 • dhr. P. Stubbs (vice-voorzitter)
 • mw. K. Hamdi (secretaris)

Voor informatie of vragen kunt u contact opnemen via ondernemingsraad@haaglandenmc.nl