Organisatie en bestuur

De raad van bestuur heeft de leiding over HMC en is formeel eindverantwoordelijk voor het ziekenhuis. De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de organisatie. In HMC werken ruim 350 medisch specialisten. Zij hebben zich verenigd in de Vereniging Medische Staf (VMS), die vooral verantwoordelijk is voor het afstemmen van het medisch beleid en de kwaliteit van zorg.

Raad van bestuur

De raad van bestuur heeft de leiding over HMC.

Samenstelling

 • mw. drs. I.C.D.Y.M. Wolf-de Jonge, voorzitter
 • mw. D.A. Horbach PhD, Chief Operating Officer (COO)
 • dhr. ir. drs. J.H. ter Horst Chief Financial Officer (CFO)

 

ingrid_wolf.jpg

mw. I.C.D.Y.M. Wolf-de Jonge, voorzitter

 

hr_0051_fvdb_20191120.jpg

 mw. D.A. Horbach PhD, COO

 

hr_hr_0141_fvdb_20200106_copy.jpg

dhr. ir. drs. J.H. ter Horst Chief Financial Officer (CFO)

De patiënt als middelpunt

“Wij zijn als HMC op weg om één van de meest innovatieve ziekenhuizen van Nederland te worden. Wij kiezen ervoor de zorg écht anders te organiseren. Met de patiënt als middelpunt, zonder onnodige obstakels en wachttijden, in samenwerking met de huisarts en andere zorgverleners die de patiënt behandelen".

"We vinden het belangrijk om de patiënt en zijn naasten goed te informeren zodat hij weet wat hem te wachten staat. Hoe komen we bijvoorbeeld tot een diagnose? Welke stappen zetten we tijdens de behandeling? Hoe beter wij de patiënt en zijn familie informeren, hoe meer regie die ervaart en hoe beter het gesprek in de behandelkamer verloopt.”

Contact

Contact met de raad van bestuur loopt via het secretariaat van de raad van bestuur. Dit is te bereiken via het algemene nummer van HMC: 088 97 97 900.

Raad van toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de raad van bestuur op de algemene gang van zaken.

Samenstelling

 • dhr. drs. A.C. Dorland, voorzitter
 • mw. prof. dr. I.D. de Beaufort
 • dhr. ir. A. Bruijntjes
 • dhr. mr. G.R.J. de Groot
 • dhr. prof. dr. C.J.H.M. van Laarhoven
 • dhr. drs. R.N. van der Plank
 • dhr. drs. E.M.J. Schoenmaker
 • dhr. drs. V.W.J.A. van Stijn

Leden van de raad van toezicht werken niet in het ziekenhuis. Ze worden benoemd voor een periode van 4 jaar met eventueel een herbenoeming voor 4 jaar.

Contact

Contact met de raad van toezicht loopt via het secretariaat van de raad van bestuur. Dit is te bereiken via het algemene nummer van HMC 088 97 97 900.

Medische Staf

Bij HMC werken ruim 350 medisch specialisten. Zij hebben zich verenigd in de Vereniging Medische Staf (VMS). Daarnaast kent HMC het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB); ruim 200 vrijgevestigde specialisten zijn lid van het MSB.

Bestuur VMS

 • B.J. Sorgdrager, (cardioloog-interventiecardioloog), voorzitter
 • H. Nagel, penningmeester
 • M.J. Overbeek (longarts), voorzitter bestuur VMSD
 • T.P.W. de Rooij (radioloog), bestuur MSB
 • B.A. in ’t Veld (anesthesioloog), bestuurslid

Bestuur MSB

 • T.P.W. de Rooij (radioloog), voorzitter
 • dr. J.P.T. Rhemrev (gynaecoloog), bestuurslid
 • dr. G.C.W. de Ruiter (neurochirurg), penningmeester
 • dr. J. Frederiks (cardioloog), bestuurslid
 • S.R. Ramautar (internist), bestuurslid

Bestuur VMSD

 • M.J. Overbeek (longarts), voorzitter
 • dr. R.W.J. Leunissen (kinderarts), vice-voorzitter
 • M. Toonen (anesthesioloog), bestuurslid
 • J.W.P.M. Overdiek (klinisch apotheker), bestuurslid

Contact

 • Contact met de VMS loopt via
 • Contact met het MSB loopt via mw. mr. M. de Groot, ambtelijk secretaris,  
 • Contact met het VMSD loopt via  

Verpleegkundige adviesraad

De verpleegkundige adviesraad (VAR) is een door de raad van bestuur erkend onafhankelijk adviesorgaan, dat de raad van bestuur adviseert op het gebied van de verpleegkundige beroepsinhoud en beroepsontwikkelingen. Hiermee oefent de VAR invloed uit op de kwaliteit van de verpleegkundige zorg en de patiëntveiligheid en op het ziekenhuisbeleid van HMC.

Samenstelling

 • mw. R. Hermus, voorzitter
 • mw. F. Hermans, secretaris
 • dhr. J. Blok
 • mw. L. van Beelen
 • mw. I. van Beelen
 • mw. T. Bakker
 • mw. B. Keus-Beekman
 • dhr. A. Tjepkema
 • mw. D. Numan-van der Veek

Contact

Voor informatie of met vragen kunt u contact opnemen via

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad behartigt de belangen van de medewerkers.

Bedrijfsvoering Ondernemingsraad HMC.docx