Verwijzen naar HMC

Samen verantwoordelijkheid nemen voor de behandeling van de patiënt

Verwijzen naar HMC

Samen verantwoordelijkheid nemen voor de behandeling van de patiënt

Overleggen

Wilt u overleggen met een van onze medisch specialisten? Bel dan de verwijzerslijn 088 979 79 00 en vraag dan naar dienstdoende specialist. U kunt ook direct met de dienstdoende medisch specialist bellen, de spoedkaart met spoednummers kunt u aanvragen bij verwijzer@haaglandenmc.nl. Daarnaast kunt u met verschillende medisch specialisten appen via Siilo. Meer informatie

ZorgDomein

Uw patiënt snel en goed geïnformeerd verwijzen naar de juiste afspraak? HMC maakt gebruik van ZorgDomein (ZD) voor uw verwijzing (inclusief PDF en/of JPG bijlage) of aanvraag diagnostiek, zoals laboratoriumonderzoek. Alle toegangstijden en behandeling vindbaar op één plek en snel informatie uitwisselen tussen u en HMC. Heeft u een vraag over ons aanbod in ZorgDomein? Wilt u weten wat er nieuw is, wilt u tips of heeft u een vraag over verwijzen naar HMC met ZorgDomein?

Teleconsult

Met een teleconsult kunt u via ZorgDomein een diagnose of behandeladvies vragen aan een medisch specialist van HMC. U vind een teleconsult in ZorgDomein bij de tab teleconsultatie en bij de specialismes zelf ziet u ook of ze aan teleconsultaties doen. U selecteert het specialisme waaraan u een teleconsult wilt sturen van HMC en dan opent zich het consultformulier. Hierbij kunt u een deel van het patiëntendossier (zoals bloeduitslagen en medicatie) meesturen. U kunt ook een bijlage toevoegen, bijvoorbeeld een ECG. U ziet direct binnen welke termijn u antwoord krijgt via Edifact (ZorgMail). Voor de chronische zorg kunt u via het Ketenzorg Informatie Systeem (KIS) de betreffende medisch specialist consulteren. Teleconsultatie is kosteloos te gebruiken en het gaat niet af van het eigen risico van uw patiënt.

De voordelen van een teleconsult zijn:

 • U stelt een complete vraag, eventueel met een deel van het patiëntendossier
 • De specialist kan in alle rust tijd een volledig antwoord geven
 • De vraag en het antwoord worden geregistreerd en dit kunt u nalezen
 • Druk op de spoedlijn neemt af waardoor de specialist beter bereikbaar is voor spoed
 • Patiënt hoeft niet naar het ziekenhuis en spreekt daardoor zijn 'eigen risico' niet aan

Bekijk hier de visual over teleconsultaties, hierin staat precies beschreven hoe het werkt en wat de voordelen zijn voor u en uw patiënten.  

Meekijkconsult

Een meekijkconsult is een consult uitgevoerd door de huisarts samen met een medisch specialist. De specialist is aanwezig in de huisartspraktijk of via beeldbellen. Het consult kan zowel met als zonder patiënt plaatsvinden.

De huisarts is en blijft hoofdbehandelaar van de patiënt. Als diagnostiek nodig is, gaat de patiënt hiervoor naar HMC voordat het meekijkconsult plaatsvindt. De vormen van meekijkconsulten zijn verschillend:

 • Huisarts ziet patiënt samen met medisch specialist in de praktijk van de huisarts
 • Huisarts bespreekt patiënt samen met medisch specialist in de praktijk van de huisartsen
 • Huisarts en medisch specialist bespreken de patiënt samen telefonisch of via beeldbellen

Een huisarts kan deelnemen aan meekijkconsulten als hier genoeg patiënten voor zijn. De huisarts sluit hiervoor een overeenkomst in een addendum met de zorgverzekeraar en een contract met HMC. Samen spreken we een geschikt dagdeel af. De huisarts vraagt in ZorgDomein een meekijkconsult aan. Minimaal eens per maand worden de patiënten in een dagdeel samen gezien of besproken. De huisarts declareert het meekijkconsult en HMC factureert het medisch specialistisch deel hiervan aan de huisarts.

De voordelen van meekijkconsulten op een rij:

 • Patiënt staat centraal: huisarts en specialist kijken samen naar beste behandeling
 • Patiënt komt naar de huisartsenpraktijk en hoeft niet naar het ziekenhuis
 • De huisarts leert en verwijst steeds minder patiënten naar het ziekenhuis

Voor meer informatie neem telefonisch contact op via 088 979 27 90 of via mailadres verwijzer@haaglandenmc.nl.

Zorgverlenersportaal

Heeft u patiënten in HMC? U kunt medische gegevens van uw patiënt, ‘realtime’ digitaal inzien in het Zorgverlenersportaal. Medische gegevens van uw patiënt direct digitaal inzien. Meer informatie.

Oncologie

Verwijst u als medisch specialist uw patiënt naar HMC voor een oncologische behandeling? Dan leest u hier hoe u dit makkelijk kunt doen.

MPU

Verwijst u als medisch specialist uw patiënt naar de medisch psychiatrische unit in HMC? Lees welke patiënten er op de MPU opgenomen worden.