Verwijderen van prostaatweefsel via de urinebuis (TURP)

Onderzoek heeft aangetoond dat uw prostaat vergroot is. Een vergrote prostaat kan klachten geven bij het plassen. Daarom heeft de arts u een prostaatoperatie geadviseerd. Deze vindt meestal plaats onder plaatselijke verdoving (ruggenprik). U wordt hiervoor enkele dagen opgenomen in het ziekenhuis. De ingreep die hiervoor wordt verricht wordt TURP genoemd (Trans Urethrale Resectie van de Prostaat). Trans Urethraal betekent dat de operatie via de urinebuis (urethra) wordt uitgevoerd, dus via de natuurlijke weg. Resectie wil zeggen dat het teveel aan prostaatweefsel wordt weggehaald. Deze webpagina geeft informatie over de voorbereiding, de opname in het ziekenhuis en de operatie.

Specialismen en team

Afspraak en contact

Vragen of aanvragen van herhaalrecepten via E-consult in patientenportaal mijnHMC

Ook kunt u ma t/m vr contact opnemen met de polikliniek Urologie

Locatie

Toon overige locaties

Cijfers

205.000 eerste polikliniek consulten
32.000 klinische opnames per jaar
155.000 verpleegdagen
60.000+ patiënten per jaar op de SEH
350 medisch specialisten

Over verwijderen van prostaatweefsel via de urinebuis (TURP)

Onderzoek heeft aangetoond dat uw prostaat vergroot is. Een vergrote prostaat kan klachten geven bij het plassen. Daarom heeft de arts u een prostaatoperatie geadviseerd. Deze vindt meestal plaats onder plaatselijke verdoving (ruggenprik). U wordt hiervoor enkele dagen opgenomen in het ziekenhuis. De ingreep die hiervoor wordt verricht wordt TURP genoemd (Trans Urethrale Resectie van de Prostaat). Trans Urethraal betekent dat de operatie via de urinebuis (urethra) wordt uitgevoerd, dus via de natuurlijke weg. Resectie wil zeggen dat het teveel aan prostaatweefsel wordt weggehaald. Deze webpagina geeft informatie over de voorbereiding, de opname in het ziekenhuis en de operatie.

Voorbereiding op de operatie

Pre-operatief spreekuur

Ter voorbereiding op de operatie gaat u eerst naar het preoperatief spreekuur (POS). U heeft deze afspraak in principe direct nadat u van uw uroloog heeft gehoord dat u geopereerd moet worden. Lukt dit niet dan krijgt u een aparte afspraak.
Tijdens het spreekuur zal de anesthesioloog uw medische voorgeschiedenis en medicijngebruik met u doornemen. Ook vindt er een kort lichamelijk onderzoek plaats. Indien nodig wordt er verder onderzoek gedaan, zoals bloedonderzoek, een cardiogram of een borstfoto. Mogelijk wordt u hiervoor verwezen naar een andere specialist. De anesthesioloog zal u informeren over de verschillende anesthesiemogelijkheden.

Eten en drinken

De avond voor de operatie moet u vanaf 24.00 uur nuchter zijn. Dit betekent dat u vanaf dat moment niet meer eten en drinken. Ook mag u niet meer roken.

Medicijnen

Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt dan zal de uroloog met u bespreken hoeveel dagen voor de operatie u moet stoppen met deze medicijnen. Is dit niet met u besproken of heeft u hier vragen over, neemt u dan contact op met de polikliniek Urologie.
Neemt u alle medicijnen die u gebruikt, mee naar het ziekenhuis.

De opname

Op de verpleegafdeling informeert de verpleegkundige u over de gang van zaken op de afdeling. Zodra u geopereerd kunt worden, brengt de verpleegkundige u in uw bed naar de voorbereidingskamer. De anesthesioloog geeft u een algehele verdoving (narcose) of een plaatselijke verdoving (ruggenprik).

De operatie

Tijdens de operatie ligt u op uw rug met uw benen in beensteunen. De uroloog brengt via uw urinebuis een hol instrument (cystoscoop) in tot bij de prostaat. De instrumenten om te opereren worden via de cystoscoop bij de prostaat gebracht. Het overtollige prostaatweefsel wordt verwijderd met een stalen draadje waardoor elektrische stroom loopt. De prostaat wordt als het ware afgeschraapt totdat de urinebuis weer goed doorgankelijk is. Tijdens de operatie wordt uw blaas continu gespoeld en geleegd, zodat de losgemaakte deeltjes van de prostaat mee naar buiten komen. Er ontstaat dus een inwendige operatiewond.
Als de operatie klaar is wordt er een urinekatheter ingebracht om urine af te voeren en eventueel de blaas te spoelen. De operatie duurt ongeveer een uur.

h0529.jpg

Na de operatie

Na de operatie gaat u naar de uitslaapkamer. Hier vinden controles plaats van hartslag, bloeddruk en nabloeden. Als de controles in orde zijn, wordt u teruggebracht naar de afdeling.

Na de operatie heeft u:

 • Een infuus in uw arm. Via dit infuus kunnen vocht en medicijnen worden toegediend. Zodra u voldoende drinkt wordt het infuus afgekoppeld.
 • Een urinekatheter in uw blaas. Dit is een slangetje dat in uw blaas zit om de urine af te voeren. De katheter is nodig om de operatiewond rust te geven en eventuele stolsels weg te spoelen.
 • Een spoelsysteem aan de urinekatheter. Het is normaal dat u de eerste dagen na de operatie bloed en stolsels in uw urine heeft. Via dit spoelsysteem wordt de blaas gespoeld en wordt voorkomen dat de katheter verstopt. Hierbij loopt langzaam extra water uit een zak, via de katheter in de blaas. Dit wordt ook weer afgevoerd via de katheter.

Het herstel

De verpleegkundige controleert regelmatig uw hartslag, uw bloeddruk en het spoelsysteem. Als u een ruggenprik heeft gehad, zijn uw benen de eerste uren na de operatie nog gevoelloos. Dit gevoel komt langzaam weer terug. Als u goed wakker bent, mag u weer eten en drinken.

De eerste dagen kunt u wat bloed in de urine hebben. Dat is normaal. U kunt last hebben van blaaskrampen. Deze blaaskrampen kunnen worden veroorzaakt door de katheter en het spoelen van de blaas. U kunt de verpleegkundige of uroloog vragen om medicijnen tegen blaaskramp.
Als u misselijk bent, kunt u medicijnen tegen de misselijkheid krijgen.

De dag na de operatie wordt er bij u bloed afgenomen. Als uw bloedgehalte goed is wordt het infuusnaaldje verwijderd.
Als u zich goed voelt mag u weer douchen. Dit kan ook met de katheter.
We adviseren u ongeveer 2 liter per dag te drinken, om stolselvorming in de blaas te verminderen.
Het spoelsysteem en de katheter worden verwijderd wanneer u geen bloedstolsels meer in uw urine heeft. Hierna kan het enkele uren duren voordat u moet plassen. In het begin kunt u een branderig gevoel hebben bij het plassen en meer aandrang tot plassen hebben. Ook is het mogelijk dat u wat urine verliest. Dit is een tijdelijk probleem. U krijgt hiervoor incontinentiemateriaal.

Het ontslag

U kunt naar huis als de urine licht genoeg van kleur is en u zelf weer goed kunt plassen. Er wordt een echo gemaakt om te controleren of u de blaas goed kunt legen. Bij uw ontslag krijgt u een afspraak mee voor controle op de polikliniek Urologie.

Leefregels

De wond in uw blaas moet genezen. Dit duurt ongeveer 6 weken. In deze periode kunt u bloed en/of stolsels bij de urine hebben. Dit is normaal.
Om de kans op complicaties te beperken adviseren wij u:

 • Ongeveer twee tot twee en een halve liter per dag te drinken
 • Zware inspannende arbeid of sport te vermijden
 • Niet te fietsen gedurende drie weken na de ingreep
 • Alcohol alleen in beperkte mate te gebruiken
 • De eerste twee weken na de operatie geen geslachtsgemeenschap te hebben

Een arts waarschuwen

We adviseren u contact op te nemen met uw uroloog als:

 • Er veel bloed of bloedstolsels bij de urine zitten of het bloedverlies niet vermindert
 • U koorts heeft boven 38,5ºC
 • U hevig brandende pijn heeft bij het plassen
 • U niet meer kunt plassen

Complicaties

Na een operatie komen soms complicaties voor zoals trombose of een infectie. Een andere complicatie die kan optreden is een bloeding vanuit de prostaat. Meestal stopt zo’n bloeding na het toedienen van spoelvloeistof via de urinekatheter. Een enkele keer is het nodig om op de operatiekamer onder verdoving het bloedvaatje dicht te schroeien om zo de bloeding te stoppen.
U heeft na de operatie nog seksuele behoeften, maar de zaadlozing komt in de blaas terecht en wordt uitgeplast. Er komt geen of zeer weinig sperma uit de penis. Een orgasme wordt wel ervaren. Dit gebeurt bij de helft van de mannen na deze operatie.

Contact

Deze webpagina geeft algemene informatie over de behandeling. Heeft u na het lezen van de webpagina nog vragen? Kijkt u dan op www.allesoverurologie.nl.

Uw vragen kunt u stellen via e-consult via het patiëntenportaal ‘mijnHMC’.
Kijk op: www.haaglandenmc.nl en kies voor ‘Mijn HMC’.
Houd uw DigiD code gereed.

Voor dringende vragen kunt u contact opnemen met de polikliniek Urologie:
088 979 41 44

Bij spoed bel de Spoedeisende Hulp van HMC Westeinde: 088 979 23 80.

Verwijderen van prostaatweefsel via de urinebuis (TURP)

Waarom HMC?

 • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
 • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
 • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
 • Gastvrij ziekenhuis