Goedenavond, waarmee kunnen wij u helpen?

Wil

Bezoektijden

Verpleegafdelingen
Dagelijks van 15.30 - 19.30 uur

Er zijn afdelingen en locaties die andere bezoektijden hebben

Alle bezoektijden

Zoek op ziekte en behandeling

Meer informatie over behandelingen in HMC

HMC Zorgt

Weet u uw bloeddruk?

Verpleegkundig specialist Anna van Ittersum werkt op de hypertensie polikliniek van HMC samen met vasculaire internisten en nefrologen. Bovendien is zij actief bestuurslid van de Nederlandse Hypertensie Vereniging, een vereniging die zorgprofessionals wil ondersteunen bij de behandeling van hypertensie. Samen met haar collega’s en de Nederlandse Hypertensie Vereniging wil zij de signalering en behandeling van hypertensie in Nederland verbeteren. Daarom maakte Anna van Ittersum een voorlichtingsvideo over de bloeddruk en het zelf meten van de bloeddruk.

Weet u uw bloeddruk?

Topzorg

Vrouw- en Kindzorg: goede samenwerking verloskundigen en consultatiebureau”

Topzorg