Sportmedische onderzoeken

Als u voor uw sport een sportmedisch onderzoek wilt laten doen, kunt u terecht bij de sportartsen van HMC. Ook als u overweegt om (meer) te gaan sporten kunt u hier een preventief onderzoek laten doen. Zo weet u waar uw gezondheidsrisico’s liggen, en kunt u toekomstige blessures voorkomen. Sportgeneeskunde biedt ook preventieve medische keuringen (health checks) voor particulieren en bedrijven.

Specialismen en team

Afspraak en contact

HMC Antoniushove
088 979 48 90
ma t/m vr van 08.00 - 17.00 uur

Locatie

Cijfers

205.000 eerste polikliniek consulten
32.000 klinische opnames per jaar
155.000 verpleegdagen
60.000+ patiënten per jaar op de SEH
350 medisch specialisten

sportgeneeskunde 780

Als u voor uw sport een sportmedisch onderzoek wilt laten doen, kunt u terecht bij de sportartsen van HMC. Ook als u overweegt om (meer) te gaan sporten kunt u hier een preventief onderzoek laten doen. Zo weet u waar uw gezondheidsrisico’s liggen, en kunt u toekomstige blessures voorkomen. Sportgeneeskunde biedt ook preventieve medische keuringen (health checks) voor particulieren en bedrijven.

U kunt voor de volgende sportmedische onderzoeken een afspraak maken:


 

Basis sportmedisch onderzoek of Basis Plus onderzoek

Voor wie: voor mensen jonger dan 35 jaar, die niet meer dan 7 uur per week sporten.
Dit geldt niet voor kinderen. Neem bij vragen contact op met de afdeling.

Inhoud van het onderzoek

 • invullen van vragenlijst;
 • bepalen van lengte, gewicht en vetpercentage;
 • onderzoek van de inwendige organen (hart, longen en buikorganen);
 • orthopedisch en neurologisch onderzoek;
 • onderzoek gezichtsscherpte en urine;
 • een hartfilmpje (ECG) bij rust;
 • onderzoek van longfunctie door longfunctietest;
 • bij Basis Plus: screenend onderzoek (bloedbeeld, lever- en nierfunctie, cholesterolprofiel en bloedsuiker).

U ontvangt een uitgebreid schriftelijk verslag, aangevuld met sportmedische adviezen. Als u daarmee instemt, kunnen wij een afschrift naar de huisarts sturen.

Algemene vragenlijst Sport Medisch Onderzoek (BSMO / GSMO / USMO)

 


Groot sportmedisch onderzoek (grote sportkeuring)

Voor wie: voor mensen ouder dan 35 jaar en mensen die meer dan 7 uur per week sporten.
Inhoud van het onderzoek:

 • invullen van vragenlijst;
 • bepalen van lengte, gewicht en vetpercentage;
 • preventief cardiologisch onderzoek (risico beoordeling hart- en vaatziekten);
 • onderzoek van de inwendige organen (hart, longen en buikorganen);
 • orthopedisch en neurologisch onderzoek;
 • bepaling van de gezichtsscherpte;
 • urineonderzoek;
 • bloedonderzoek: hemoglobine, glucose, nierfunctie, leverfunctie, cholesterol;
 • longfunctietest;
 • een hartfilmpje (ECG) in rust;
 • een maximale inspanningstest met registratie van de hartslag via een twaalf afleidingen ECG.

Er bestaat ook de mogelijkheid om de inspanningstest met ademgasanalyse te verrichten. Zie Uitgebreid Sport Medisch Ondezoek. Het betreft hier een test die ons nog beter in staat stelt u te adviseren bij uw sportbeoefening. U ontvangt een uitgebreid schriftelijk verslag, aangevuld met sportmedische adviezen. Als u daarmee instemt, kunnen wij een afschrift naar de huisarts sturen.

Algemene vragenlijst Sport Medisch Onderzoek (BSMO / GSMO / USMO)

Uitgebreid sportmedisch onderzoek


Voor wie: topsporters, intensieve recreatieve sporters die hun omslagpunt en hartslagzones willen weten en voor gewone sporters met onbegrepen conditieverlies, kortademigheid.

Inhoud van het onderzoek:
Als bij Groot sportmedische onderzoek, inclusief:
• Ademgasanalyse
• Anaerobe drempel ofwel omslagpuntbepaling
• Bepalen hartslagzones indien gewenst
Bij jongere sporters (<35 jaar) zonder cardiale risicofactoren en zonder (cardiale) klachten kán gekozen worden voor een uitgebreid sportmedisch onderzoek inclusief maximaaltest met ademgasanalyse op de loopband. Dit zal vooraf telefonisch beoordeeld moeten worden. Bij twijfel wordt zonder meer geadviseerd om eerst een maximaaltest op de fietsergometer te doen, aangezien daarbij een inspannings-ECG wordt gemaakt. Dit kan niet op de loopband.
Tegen gereduceerd tarief kan binnen een jaar na het USMO een nieuwe maximale inspanningstest met ademgasanalyse op fietsergometer of loopband plaatsvinden om bv de trainingsprogressie te beoordelen of de hartslagzones aan te passen of om (bij >35 jaar) na inspanningstest op de fiets ook op de loopband de trainingszones te kunnen bepalen. 
U ontvangt een uitgebreid schriftelijk verslag, aangevuld met sportmedische adviezen. Als u daarmee instemt, kunnen wij een afschrift naar de huisarts sturen.

 


Sportmedisch onderzoek voor 55-plussers

Veel 55+’ers hebben een sportverleden. Sommigen zijn hun sport trouw gebleven en weten waar hun fysieke grenzen liggen. De meesten zijn echter ooit gestopt met sportbeoefening, maar koesteren wel vaak prettige herinneringen aan de inspanningen op bijvoorbeeld de tennisbaan. Zij willen daarom op latere leeftijd vaak weer “iets gaan doen”. Niet alleen voor de gezondheid, maar ook voor contacten met leeftijdgenoten.

Sporten is alleen goed als de sport op een gezonde manier wordt beoefend. En dat is voor iedereen anders. Wanneer je verantwoord wilt sporten, is een sportkeuring aan te raden. Zeker voor 55+’ers die opnieuw gaan sporten of juist voor het eerst met sporten beginnen, is een sportkeuring aan te bevelen. Door een sportkeuring te doen, krijgt u een uitgebreid onderzoek en een persoonlijk sportadvies. Daardoor weet u precies waar u aan moet denken bij het sporten en dit voorkomt toekomstige blessures en gezondheidsproblemen.


Preventief medisch onderzoek (health check)

Voor wie: voor bedrijven en particulieren. Dit onderzoek brengt gezondheidsrisico’s in kaart. Ook biedt het aanknopingspunten om aan een gezonde leefstijl te werken. Wij bieden:

 • preventief medisch onderzoek afgestemd op de eisen van u of uw organisatie;
 • hoog kwalitatief onderzoek;
 • volledige en persoonlijke aandacht van top-sportartsen;
 • uitgebreid verslag;
 • flexibele organisatie en korte communicatielijnen;
 • snelle doorverwijzing naar andere afdelingen zoals radiologie, orthopedie of cardiologie indien nodig;
 • expertise houdings- en bewegingsapparaat;
 • goede prijs.

Gerelateerde behandeling(en)

Sportmedische onderzoeken

Voordelen

 • Ervaren, gespecialiseerde sportartsen
 • Samenwerkingsovereenkomsten met sportbonden
 • Ook health checks voor bedrijven
 • Samenwerking met o.a. radiologie, orthopedie en andere specialismen

Het team