Sportmedische keuringen

Als u voor uw sport een verplichte sportmedische keuring wilt laten doen, kunt u terecht bij de sportartsen van HMC. HMC is aangesloten bij de Federatie van Sportmedische Instellingen (FSMI) en is SCAS-gecertificeerd.

Specialismen en team

Afspraak en contact

HMC Antoniushove
088 979 48 90
ma t/m vr van 08.00 - 17.00 uur

Locatie

Cijfers

205.000 eerste polikliniek consulten
32.000 klinische opnames per jaar
155.000 verpleegdagen
60.000+ patiënten per jaar op de SEH
350 medisch specialisten

sportgeneeskunde 780

Als u voor uw sport een verplichte sportmedische keuringen wilt laten doen, kunt u terecht bij de sportartsen van HMC. HMC is aangesloten bij de Federatie van sportmedische Instellingen (FSMI) en is SCAS-gecertificeerd.

Overzicht keuringen:


Duikkeuring

Voor wie: verplichte keuring voor SCUBA-duiken, NOB/PADI
Inhoud duikkeuring:

 • invullen van vragenlijst;
 • bepalen van lengte, gewicht en vetpercentage;
 • onderzoek van de inwendige organen (hart, longen en buikorganen);
 • keel-neus-ooronderzoek (KNO-onderzoek);
 • neurologisch onderzoek;
 • beperkt orthopedisch onderzoek;
 • onderzoek van de gezichtsscherpte en urine;
 • longfunctieonderzoek.

Tarief duikkeuring
€ 125,-

U ontvangt een uitgebreid schriftelijk verslag, aangevuld met sportmedische adviezen. Als u daarmee instemt, kunnen wij een afschrift naar de huisarts sturen. Een duikkeuring wordt gedaan volgens de wetenschappelijk gestelde eisen van de Nederlandse Vereniging van Duikgeneeskunde.

Vragenlijst duikkeuring


Basis Sportmedisch Onderzoek

Voor wie?

 • Tennis jeugd, KNLTB-keuring
 • Rugby Academy, Segbroek-sportklas
 • Turn jeugd; Pro Patria, BOSAN-turn-academie
 • Handbalschool

Tarief Basis Sportmedisch Onderzoek

€ 125,-

Zie voor inhoud onderzoek: basis sport medisch onderzoek


Sportkeuring wielrennen | KNWU keuring

Voor wie: verplichte wielerkeuring voor KNWU-licentiehouders.
Dit onderzoek heet elders Basis Plus onderzoek.

Inhoud sportkeuring wielrennen:

 • invullen van vragenlijst;
 • bepalen van lengte, gewicht en vetpercentage;
 • onderzoek van de inwendige organen (hart, longen en buikorganen);
 • orthopedisch en neurologisch onderzoek;
 • onderzoek gezichtsscherpte en urine;
 • een hartfilmpje (ECG) bij rust.

Tarief sportkeuring wielrennen
€ 135,-

U ontvangt een uitgebreid schriftelijk verslag, aangevuld met sportmedische adviezen. Als u daarmee instemt, kunnen wij een afschrift naar de huisarts sturen.

Vragenlijst sportkeuring wielrennen


KNMV keuring (motorsport)


Voor wie: verplichte keuring voor KNMV- en MON-licentiehouders
Inhoud KNMV-keuring:

 • invullen van vragenlijst;
 • bepalen van lengte, gewicht en vetpercentage;
 • onderzoek van de inwendige organen (hart, longen en buikorganen);
 • orthopedisch en neurologisch onderzoek;
 • onderzoek van de gezichtsscherpte en urine.

Tarief
€ 95,-
€ 250,- (inclusief inspanningstest)

KNAF keuring (autosport)

Voor wie: verplichte keuring voor KNAF-licentiehouders
Inhoud KNAF-keuring:

 • invullen van vragenlijst;
 • bepalen van lengte en gewicht;
 • onderzoek van de inwendige organen (hart, longen en buikorganen);
 • oriënterend orthopedisch en neurologisch onderzoek;
 • onderzoek van de gezichtsscherpte, kleurenzien en urine;
 • op indicatie wordt er een inspanningstest gedaan (internationale licentie, boven 45 jaar).

Tarief
€ 95,-
€ 250,- (inclusief inspanningstest)

U ontvangt geen schriftelijk verslag van deze keuring. Wel ontvangt u een kaart met verklaring en goedkeuring.

Vragenlijst KNAF keuring


Keuring parachutespringen

Voor wie: verplichte keuring parachutespringen
Inhoud keuring parachutespringen:

 • invullen van vragenlijst;
 • bepalen van lengte, gewicht en vetpercentage;
 • onderzoek van de inwendige organen (hart, longen en buikorganen);
 • beperkt orthopedisch onderzoek;
 • onderzoek van de gezichtsscherpte en urine.

Tarief
€ 95,-

U ontvangt een uitgebreid schriftelijk verslag, aangevuld met sportmedische adviezen. Als u daarmee instemt, kunnen wij een afschrift naar de huisarts sturen.

Vragenlijst keuring parachutespringen

 


Verplichte sportkeuring

Sportmedisch onderzoek voorafgaand aan de opleidingen voor HALO, ALO, CIOS, Sportkunde, Sport & Bewegen, Lifestyle Coach en Veiligheid & Vakmanschap. Ook voor de toelating dansacademies.


Inhoud van dit sportmedisch onderzoek:

 • invullen van vragenlijst;
 • bepalen van lengte, gewicht en vetpercentage;
 • onderzoek van de inwendige organen (hart, longen en buikorganen);
 • orthopedisch en neurologisch onderzoek;
 • bepaling van de gezichtsscherpte;
 • hemoglobine waardebepaling (bloedarmoede);
 • longfunctieonderzoek;
 • een hartfilmpje (ECG) bij rust.

Tarief:
€ 135,-

U ontvangt een uitgebreid schriftelijk verslag, aangevuld met sportmedische adviezen. Als u daarmee instemt, kunnen wij een afschrift naar de huisarts sturen.

Sportmedische keuringen

Voordelen

 • Ervaren, gespecialiseerde sportartsen
 • Samenwerkingsovereenkomsten met sportbonden
 • Ook health checks voor bedrijven
 • Samenwerking met o.a. radiologie, orthopedie en andere specialismen

Het team