Kindergeneeskunde

Moet uw kind naar het ziekenhuis? Dat is vaak een spannende gebeurtenis. We doen er alles aan om u en uw kind en u zo goed mogelijk te begeleiden. We betrekken u bij de zorg, geven duidelijke informatie en nemen de tijd voor vragen.

Lees meer

Afspraak en contact

088 979 23 30
ma t/m vr van 08.30 – 16.30 uur

Poliklinieken

Cijfers

Jaarcijfers ziekenhuisbreed

35.043 opgenomen patiënten
18.453 dagbehandelingen
188.013 verpleegdagen
87.012 SEH-bezoeken
329 medisch specialisten

Meer over Kindergeneeskunde

kind_met_jas.png

Moet uw kind naar het ziekenhuis? Dat is vaak een spannende gebeurtenis. We doen er alles aan om u en uw kind en u zo goed mogelijk te begeleiden. We betrekken u bij de zorg, geven duidelijke informatie en nemen de tijd voor vragen.

Breed specialisme

Kindergeneeskunde houdt zich bezig met onderzoek en behandeling van (te vroeg geboren) baby's en kinderen tot 17 jaar. Onze kinderartsen onderzoeken en behandelen zieke kinderen met allerlei soorten aandoeningen. Ook kinderen met groei- of ontwikkelingsstoornissen kunnen bij ons terecht. We hebben speciale spreekuren zoals het poep- en plasspreekuur (BINK-polikliniek), het allergiespreekuur en het buikpijnspreekuur.

Voorbereiding

Kinderen die voor het eerst naar het ziekenhuis gaan, weten vaak niet wat hen te wachten staat. Ook voor hun ouders en verzorgers kan het bezoek heel ingrijpend zijn. U kunt er op rekenen dat wij u goed informeren en duidelijke uitleg geven. Als ouder kunt u uw kind helpen door uw kind goed voor te bereiden op het bezoek aan ons ziekenhuis. Een paar tips:

 • zorg dat u zelf weet wat er gaat gebeuren
 • lees de verstrekte informatie eerst zelf door
 • vertel, zeker bij jongere kinderen, niet alles tegelijk
 • neem rustig de tijd
 • bepaal het tijdstip van voorbereiding zorgvuldig (bijvoorbeeld niet vlak voor het slapen gaan)
 • wees eerlijk

Naar de polikliniek

Met een verwijzing van uw huisarts of specialist kunt u een afspraak maken. Wij hebben poliklinieken in meerdere locaties. Houdt u er rekening mee dat u voor de eerste afspraak een patiëntenpas voor uw kind moet laten maken? Kom wat eerder zodat u voldoende tijd daarvoor heeft. Ook vragen wij u altijd het groeiboekje van uw baby of peuter mee te nemen. 

Kinderziekten

Onze kinderartsen behandelen de meeste kinderziekten. Sommige artsen zijn gespecialiseerd, bijvoorbeeld in de behandeling van hartproblemen, darmproblemen, nierproblemen, bloedziekten en allergieën. Ook kunt u terecht bij een longverpleegkundige die advies geeft over het omgaan met astma en allergieën. 

Speciale spreekuren

Onze kinderartsen hebben dagelijks spreekuur op verschillende locaties. Daar kunnen patiënten met uiteenlopende klachten terecht. Naast de algemene spreekuren zijn er speciale spreekuren voor:

Bij deze spreekuren zijn gespecialiseerde kinderartsen en andere specialisten aanwezig. Zo is er op het poep- en plasspreekuur ook een uroloog en een kinderbekkenysiotherapeut. U kunt met een verwijzing van uw huisarts of specialist een afspraak maken voor deze speciale spreekuren.

Samen

Polikliniek SAMEN is een spreekuur gericht op problematiek bij kinderen, zoals vermoeidheid of langdurige pijn. Bij dit soort (langdurige) klachten spelen vaak niet alleen lichamelijke factoren en rol, maar ook psychosociale factoren. Denk aan school, angsten of de thuissituatie. Een kinderarts en -psycholoog doen daarom gezamenlijk de intake.

Wanneer de situatie en klachten van het kind goed in kaart zijn gebracht, maken de arts en psycholoog een behandelvoorstel. Om de beste zorg te leveren, is het voor hen vaak nuttig om informatie uit te wisselen met de huisarts en/of Jeugdgezondheidszorg (het consultatiebureau of de schoolarts). Hiervoor het heeft ziekenhuis toestemming nodig van de ouders.

Naar de Spoedeisende Hulp

U kunt 24 uur per dag en 7 dagen per week terecht bij onze Spoedeisende Hulp (SEH). Wij hebben een SEH in HMC Westeinde. Neem voor een bezoek aan de SEH altijd eerst contact op met de huisarts of de huisartsenpost. Kinderen die onder controle bij ons ziekenhuis zijn, kunnen na telefonisch overleg met de SEH eventueel direct komen. Een bezoek aan de SEH gebeurt altijd onverwachts. Wij adviseren u uw kind zo eenvoudig en eerlijk mogelijk uit te leggen wat er aan de hand is.

Opname

Bij aankomst op de afdeling kunnen u en uw kind zich melden bij de balie van de kinderafdeling.
HMC vindt het belangrijk dat de ouders zoveel mogelijk tijd met hun kind kunnen doorbrengen. Voor pasgeboren baby’s zijn een aantal kamers beschikbaar waar de ouders bij de baby kunnen blijven overnachten. Voor ouders van oudere kinderen zijn er eveneens mogelijkheden om te overnachten, dit gaat altijd in overleg met u en de kinderverpleegkundige.

Operatie

Voor de operatie gaat u met uw kind naar het preoperatief spreekuur. De anesthesioloog informeert u en uw kind dan over de verdoving. Als de datum van de opname bekend is, kunt u vooraf met uw kind komen kennismaken op de verpleegafdeling. Om uw kind goed voor te bereiden, kunt u een afspraak maken met een pedagogisch medewerker. Deze legt uw kind uit wat er gaat gebeuren en geeft u tips om thuis met uw kind over de operatie en opname te praten. U kunt telefonisch een afspraak maken via onze polikliniek.

Verpleegafdelingen voor kinderen

Wij hebben speciale verpleegafdelingen voor kinderen in HMC Bronovo en HMC Westeinde. Op deze afdelingen werken gespecialiseerde kinderverpleegkundigen en een pedagogisch medewerker. Ouders en verzorgers zijn altijd welkom op onze kinderafdeling. Wij betrekken u graag bij de verzorging van uw kind. Het is meestal ook mogelijk om bij uw kind te blijven slapen. De kinderverpleegkundige kan u hier meer over vertellen. Voor broertjes en zusjes, overige familie en andere bezoekers zijn er bezoektijden. 

Samenwerking

Onze kinderartsen werken nauw samen met de andere specialisten in het ziekenhuis, bijvoorbeeld met de specialisten van de afdelingen Neurologie, Keel-, Neus-, en Oorheelkunde (KNO), Urologie, Kaakchirurgie, Chirurgie en de Focuskliniek Orthopedie. De kinderarts kan ook advies en hulp inschakelen van bijvoorbeeld een diëtist, een fysiotherapeut, een maatschappelijk werker of een psycholoog  van HMC. We werken ook samen met andere ziekenhuizen zoals het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), het Juliana Kinderziekenhuis (JKZ) en het Erasmus MC-Sophia. Als het nodig is, kunnen we de specialisten uit deze ziekenhuizen raadplegen of uw kind in een ander ziekenhuis laten onderzoeken of behandelen.

Parkeren

HMC wil het u gemakkelijk maken en ervoor zorgen dat u op elk moment bij uw kind kan zijn. Daarom kunnen ouders van zieke kinderen en bij een bevalling gratis parkeren bij HMC. U kunt dit op de betreffende afdeling vragen.

Veelgestelde vragen Kindergeneeskunde

U kunt een e-mail sturen naar: polikindergeneeskunde@haaglandenmc.nl

Vermeld hierbij de volgende gegevens van uw kind:

 • naam
 • patiëntnummer
 • geboortedatum

Geef ook duidelijk aan:

 • welk herhaalrecept nodig is
 • bij welke apotheek of apotheken u de medicijnen voor uw kind haalt
 • bij welke locatie uw kind onder behandeling is (HMC Antoniushove, HMC Bronovo of HMC Westeinde)

Als u op een werkdag voor 12.00 uur een aanvraag doet, ligt het recept binnen een week voor u klaar. U krijgt een e-mail van ons wanneer en waar u het recept kunt komen ophalen. Wij kunnen uw aanvraag alleen in behandeling nemen als u alle gevraagde gegevens heeft doorgegeven.

Kindergeneeskunde

Voordelen

 • Polikliniek in de buurt
 • Vaak vaste kinderarts
 • Zorg voor kind en ouders
 • Pedagogische zorg op de afdeling
 • Speciale spreekuren
 • Kennismaking vooraf bij opname
 • Mogelijkheid te overnachten
 • Samenwerking met academische ziekenhuizen

Het team

placeholder foto specialist

Y. van Berkel

Kinderarts

placeholder foto specialist

J.W. Bolt

Kinderarts

foto van E.H.M. Devilee-Massaar

E.H.M. Devilee-Massaar

Physician assistant

foto van L.H.P.M. Filippini

L.H.P.M. Filippini

Kinderarts-kindercardioloog

foto van H.J. van der Kamp

H.J. van der Kamp

Kinderarts-kinderendocrinoloog

foto van M.L. Kingma

M.L. Kingma

Kinderarts

foto van J.H. Kreijen-Meinesz

J.H. Kreijen-Meinesz

Kinderarts-neonatoloog

foto van M.J. Oele

M.J. Oele

Kinderarts

foto van D. Stok

D. Stok

Physician assistant neonatologie

placeholder foto specialist

H.L. Tanger

Kinderarts-neonatoloog

foto van M. Thomas

M. Thomas

Kinderarts

Toon iedereen

Wachttijden in dagen

 • Wachttijd polikliniek algemeen
  De cijfers tonen de actuele wachttijden. Het aantal dagen tussen het moment dat een patiënt een afspraak maakt voor de polikliniek tot het moment dat de patiënt terecht kan.

 • Wachttijd behandeling
  Het aantal dagen tussen het moment dat de patiënt de indicatie voor een operatie krijgt van de behandelende arts, tot het moment van opname of operatie. Deze wachttijd wordt bepaald op basis van de daadwerkelijke wachttijden van de afgesloten behandelingen in de afgelopen drie maanden.
  Lees meer over de regeling verplichte publicatie wachttijden op de website van de NZa.

  * Behandelingen die niet tot verplichte publicatie wachttijden van de NZa behoren. Deze wachttijd wordt bepaald op basis van de actuele wachttijden.

Lees ook Toelichting wachtijden

Kindergeneeskunde HMC Antoniushove HMC Bronovo HMC Westeinde
Polikliniek
Algemeen - 12 dagen 13 dagen
Allergie - 43 dagen -
Wachttijden in dagen. Laatste update: 9 september 2020