Over ons, zorg met liefde en lef

Zorg is aandacht. In HMC kijken we met en door de ogen van de patiënt. We helpen iedere patiënt op de manier die bij hem of haar past. Innovatie, gastvrijheid en samenwerking dragen bij aan het realiseren van onze missie.

Printknop

thumbnail_liefde_en_lef_video_1.png

 

Missie, visie en kernwaarden

HMC is een van de 27 topklinische ziekenhuizen van Nederland en aangesloten bij de vereniging Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen (STZ). We hebben een antwoord op de grote variëteit aan acute en hoog complexe zorgvragen van de multiculturele inwoners in onze internationaal georiënteerde regio en houden er rekening mee dat een deel van onze patiënten de taal minder goed machtig is.

Onze patiënten mogen vertrouwen op ons brede aanbod aan medisch specialistische zorg en een aantal bijzondere en hoog complexe zorgfuncties. We staan vooral bekend om onze acute zorg, de functionaliteiten voor acute interventies en hoog complexe zorg en om onze zorg voor kanker. Met een aantal van onze topklinische functies bereiken we ook patiënten buiten onze regio.

over_ons.jpgDoor samenwerking binnen het netwerk van zorgpartners is onze zorg beschikbaar in de Haagse wijken, in de huisartsenpraktijken en online bij mensen thuis. We maken ons sterk voor een duurzame en efficiënte samenwerking met onze zorgpartners, zoals huisartsen, thuiszorgorganisaties, andere ziekenhuizen in de regio en met het LUMC. Onze zorg geven we zoveel mogelijk samen met de patiënt vorm.

Wij zijn trots en zuinig op onze medewerkers en bieden hun een aantrekkelijke werkomgeving met mogelijkheden voor opleiding en ontwikkeling.

Missie

HMC biedt als topklinisch opleidingsziekenhuis patiënten uit de Haagse regio de beste medisch specialistische zorg dicht bij huis. Op onze speerpunten zijn wij landelijk onderscheidend.

 Visie

Zorg is aandacht. Wij kijken met en door de ogen van de patiënt en wij zijn er om hem of haar met aandacht te helpen. Innovatie, gastvrijheid en samenwerking dragen bij aan het realiseren van onze missie.

De kernpunten van onze visie zijn:

 • We bieden zorg zoals de patiënt het wil.
 • Zorgen doen we samen; mét de patiënt, met verwijzers, verpleging, verzorging en thuiszorg en met de partners in de regio.
 • We leveren topklinische zorg door toegewijde professionals.
 • Innovatie zien we als constante factor.

In HMC zijn we voortvarend. Innovatie staat bij ons hoog in het vaandel. Door te innoveren bieden we patiënten steeds de beste zorg. Iedereen in de organisatie krijgt de ruimte om samen te werken aan innovaties en vernieuwingen. Die helpen om onze strategische doelstellingen te realiseren.

Samen met onze verwijzers en zorgpartners zoeken we naar nieuwe manieren om de zorg dichtbij te organiseren en nog beter te maken. Uitgangspunt hierbij is de zorgvraag van de patiënt. Samen geven we de zorg vorm. Ook buiten de grenzen van onze organisatie.

Kernwaarden

We bieden zorg met liefde en lef

De kernwaarden 'liefde' en 'lef' zitten in het DNA van onze organisatie:

 • Liefde ervaren patiënten omdat onze medewerkers écht naar hen luisteren, samen met hen de zorg gastvrij vormgeven, samen keuzes maken en de wensen en behoeften van de patiënt centraal stellen.
 • We hebben liefde voor onze medewerkers die zich dagelijks inzetten om samen de beste zorg te leveren.
 • We hebben lef om keuzes te maken en te innoveren.

  Ons verhaal: HMC +

hmc_strategie_afbeelding.png

 

 

Waar komen we vandaan?

HMC bestaat in de huidige vorm sinds 2015. De fundamenten voor ons ziekenhuis zijn echter ruim 150 jaar oud. We bouwen voort op een lange traditie vol kennis, kracht en ervaringen. Het ziekenhuis komt voort uit drie ziekenhuizen met een rijke historie en met elk een duidelijke achtergrond. HMC had niet bestaan zonder de grondleggers Monseigneur Van Stee, Sara Katharina de Bronovo en pater Marijnen. En ook niet zonder de vele andere bevlogen mannen en vrouwen na hen die steeds weer betere patiëntenzorg nastreefden.

zusters_geschiedenis.jpgVandaag de dag zijn wij één organisatie: Haaglanden Medisch Centrum. Met de fusies tussen de drie ziekenhuizen hebben afzonderlijke normen en waarden plaatsgemaakt voor gedeelde normen en waarden. Onze klinische zorg bieden we op dit moment vanuit drie locaties: HMC Antoniushove, HMC Bronovo en HMC Westeinde. Hier leveren we zorg met liefde en lef!

Ons ziekenhuis is vanouds geworteld in en verbonden met de stad Den Haag. We houden van Den Haag en voelen ons er thuis. Met het strand en de zee om de hoek, het veen en zand, regering, ambassades en de koninklijke familie. Ook is Den Haag een stad met een internationaal multicultureel karakter dat je terugziet in onze patiëntenpopulatie. Onze patiënten, bezoekers en medewerkers zijn net zo divers als de stad Den Haag én de regio Haaglanden zelf.

HMC is er trots op al die verschillende mensen met hun specifieke zorgvragen van dienst te mogen zijn. Onze medewerkers zijn ervan doordrongen dat ieder mens anders is en dus iets anders nodig heeft. Van harte welkom bij HMC!

 • Plus 

De plus in ons logo staat voor enkele onderscheidende thema's die HMC meerwaarde geven:

  • We zijn hét stadsziekenhuis voor de regio Haaglanden
   Onze zorg is er voor iedereen. Digitaal en buiten het ziekenhuis waar het kan, en in het ziekenhuis als dat voor de patiënt het beste is.

  • Ons zorgaanbod is breed én diep
   HMC is in de eerste plaats een stadsziekenhuis voor onderzoek, diagnoses en behandelingen. We blinken uit in acute zorg: HMC is een groot 24/7 topklinisch kennis- en interventiecentrum voor acute zorg en hoog complexe zorg die nodig is rondom acute interventies. We beschikken bovendien over een level-1 Traumacentrum. Hiervoor hebben we een regionale functie en zijn we onderdeel van Traumacentrum West. Mensen komen van heinde en verre naar HMC voor de gespecialiseerde hersenzorg. Deze hoog complexe zorgvormen zijn onze speerpunten en daar zijn we trots op. Ook hebben we een uitstekend zorgaanbod voor patiënten met kanker. Voor de behandeling van een aantal zeldzame vormen van kanker komen patiënten uit de wijde omtrek naar ons toe. Samenwerking met het LUMC biedt patiënten toegang tot academische onderzoekslijnen.

  • We vernieuwen en verbeteren de zorg
   Voor én met de patiënt vernieuwen en verbeteren we de zorg continu. We bieden onze zorg steeds vaker buiten het ziekenhuis als het kan. Zo is onze zorg toegankelijk voor iedereen. De kwaliteit is hoog, meetbaar en toetsbaar en wij zetten in op continu verbeteren. HMC is niet voor niets een van de topklinische STZ-ziekenhuizen. En we behaalden in 2022 opnieuw de accreditatie van Qualicor Europe. We ontwikkelen voor de patiënt steeds meer logische zorgpaden die we opstellen volgens de principes van Value Based Healthcare (VBHC).

  • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
   We werken samen met een groot aantal zorgpartners in de regio Haaglanden, die we betrekken bij de uitvoering van onze strategie. Steeds vaker is onze zorgexpertise te vinden in de spreekkamer van de huisarts, in verzorgingshuizen en in revalidatiecentra. Daarnaast komen we online bij mensen thuis. Binnen de muren van HMC werken medische disciplines met elkaar samen.

  • HMC Hospital©ity
   We zijn een gastvrij ziekenhuis voor iedereen uit de stad en de wijde omgeving. Bij ons moet elke patiënt of bezoekers zich welkom voelen. We streven naar korte toegangstijden, snelle doorlooptijden, minimale wachttijden, efficiënt ingerichte zorg en begrijpelijke informatie. We spreken klare taal en beslissen waar mogelijk samen met de patiënt. We houden zoveel mogelijk rekening met de wensen en voorkeuren van al onze patiënten.

  • We doen het met z'n allen
   We zijn een ziekenhuis waar medewerkers met plezier werken. Hiervoor bieden we een veilige werkomgeving, met mogelijkheden voor persoonlijke groei en ontwikkeling. We streven naar een ziekenhuis waar alle collega's waardering voelen vanuit de organisatie voor hun bijdrage aan de zorg.

  Klaar voor de toekomst!

thumbnail_klaar_voor_de_toekomst_video.png

 

In HMC scheiden we acute zorg en planbare zorg. Deze vormen van zorg bieden we aan op verschillende locaties van HMC. Daarmee zijn we als ziekenhuis een nieuwe weg ingeslagen. We hebben heldere keuzes gemaakt en doorgevoerd:

 • Alle acute zorg is geconcentreerd op HMC Westeinde
 • HMC Bronovo is een weekziekenhuis voor de niet-acute zorg
 • De huisartsenpost verhuisde van HMC Bronovo naar HMC Antoniushove
 • We hebben de zorg van HMC dichter bij onze patiënten gebracht en organiseren de zorg nu samen met het netwerk om de patiënt heen en werken zo aan de juiste zorg op de juiste plek.

Het is een uitdaging om ons brede aanbod van zorg en onze expertises voor de toekomst betaalbaar en toegankelijk te houden. Belangrijk daarbij is dat we zorg anders en doelmatiger organiseren. We zoeken steeds de samenwerking met partners in zorg en welzijn en daarbuiten.

Hoe we dit doen leest u op onze pagina’s over de toekomst van HMC