Informatiebijeenkomst Wassenaar trekt veel publiek

29 maart 2019

Bewoners van Wassenaar zijn gisteravond geïnformeerd over de toekomstplannen van HMC en wat dit voor hen betekent. Hieraan voorafgaand vond er een apart gesprek plaats met de Wassenaarse politiek, over het gezondheidscentrum Wassenaar en de mogelijkheden voor de toekomst.

De bewonersbijeenkomst trok veel publiek. Bewoners willen vooral weten waar ze straks naartoe kunnen met kleine, maar acute letsels. Het antwoord: voor minder grote spoed kun je straks naar de huisartsenpost in Antoniushove en bij grote spoed gaat de patiënt naar Westeinde.

De bijeenkomst voor inwoners ’s avonds trok ruim honderd belangstellenden. Het was de afsluiter in een serie van vier informatiebijeenkomsten voor omwonenden van de locaties van HMC.

HMC heeft in Wassenaar een gezondheidscentrum, waar onder meer huisartsen en fysiotherapeuten zitten. Ook houden medisch specialisten van het ziekenhuis hier spreekuren. De dichtstbijzijnde ziekenhuislocatie van HMC voor Wassenaarders is Bronovo. Die locatie wordt vanaf de zomer een weekziekenhuis zonder spoedeisende hulppost.

Wethouder
Inwoners van Wassenaar wilden graag weten wat dat concreet voor hen betekent. Over de opvang bij ernstige letsels maakt de Wassenaarse zorgwethouder Inge Zweerts de Jong zich geen zorgen, zei ze gisteravond. ,,Ik denk dat we hele goede zorg hier in de buurt hebben. We worden omringd door ziekenhuizen in Den Haag, Leiden en Zoetermeer.’’

20190328_194044.jpgWaar haar zorg wel zit, is bij de hulp in het geval van kleine, acute letsels, zoals sportblessures in het weekend. ,,Daarvoor bel je niet altijd een ambulance, maar is wel een dokter nodig, want die zere enkel zou wel eens gebroken kunnen zijn.’’

Voor dit soort kwetsuren is er goede opvang, verklaarde cardioloog Bastiaan Sorgdrager, voorzitter van de medische staf bij HMC. Na de sluiting van HMC Bronovo kunnen patiënten hiermee naar HMC Antoniushove. Die locatie krijgt (weer) een huisartsenpost.

 

Uitbreiding
Daarbij blijft het Gezondheidscentrum Wassenaar gewoon bestaan en wordt het ‘versterkt’, aldus HMC-bestuursvoorzitter Paul Doop. Nu al houden medisch specialisten van HMC hier consult. Die zorg wordt uitgebreid in overleg met de huisartsen en de bewoners.

De angst dat mensen straks met een spoedklacht naar het - vanuit Wassenaar moeilijker bereikbare - HMC Westeinde moeten rijden is niet nodig, aldus Sorgdrager. Als je daar al heen gaat is het per ambulance, aldus Sorgdrager, want die spoedeisende hulp is gespecialiseerd in ernstige gevallen. En de ambulance heeft geen last van de verkeersdrukte in het centrum, want die rijdt overal doorheen.

Bart van Leeuwen, vice-voorzitter en penningmeester van de Vereniging Vrienden van Wassenaar, wilde aan het einde van de avond ‘een opbeurend woord laten klinken’. ,,Laten we met elkaar naar nieuwe oplossingen zoeken.’’

Tot aan de zomer vervolgt HMC de gesprekken met omwonenden tijdens de dialoogtafels, die zijn uitgesplitst in ‘buurttafels’ (over de omgeving van het ziekenhuis) en ‘zorgtafels’ (over zorginhoudelijke thema’s).

Meer informatie20190328_210830.jpg

U kunt zich voor de Zorgtafel Wassenaar aanmelden via toekomst@haaglandenmc.nl. Zie voor meer informatie ook de website www.haaglandenmc.nl/toekomst. Heeft u een vraag? Mail dan naar toekomst@haaglandenmc.nl.

Op 24 januari heeft HMC de strategie voor de toekomst bekendgemaakt. Ziekenhuizen staan voor grote uitdagingen, waaronder het landelijke personeelstekort. Om ook straks goede zorg te kunnen blijven leveren is het nodig om de zorg anders te organiseren.