Gemeenten en huisartsen pakken handschoen op

27 juni 2019

De opkomst is groot op 19 juni. De aanwezigen laten goed van zich horen. Ze spreken hun zorg uit over de verhuizing van de Spoedeisende hulp (SEH) van HMC Bronovo naar HMC Westeinde. Over de bereikbaarheid van HMC Westeinde. En over de toenemende ‘complexiteit van het zorglandschap’.

Vragen hebben de mensen uit Wassenaar en Voorschoten ook. Over het Gezondheidscentrum Wassenaar. Over de keuze voor HMC Westeinde voor acute zorg. En ze denken mee over de toekomst van de gezondheidszorg. Kortom: een goede, kritische en vruchtbare avond.

Nauwelijks gevolgen voor LUMC

De voorzitter Raad van bestuur Paul Doop begint zijn presentatie met de commotie die de avond ervoor is ontstaan. “Volgens Nieuwsuur is er sprake van te hoge druk op de Spoedeisende Hulp van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC); de patiëntenzorg zou in het geding komen. Daarnaast zouden LUMC-medewerkers vrezen dat het aantal bezoekers van hun SEH toeneemt als de SEH in HMC Bronovo de deuren sluit. Die vrees is ongegrond. Wij zijn uiteraard niet over één nacht ijs gegaan en hebben, samen met onder andere LUMC, goed onderzocht wat de effecten zijn van de verplaatsing van de SEH van Bronovo. Het aantal patiënten dat na een verplaatsing van de SEH van Bronovo naar Westeinde uitwijkt naar LUMC en het Alrijne Ziekenhuis komt neer op circa 1 tot 2 patiënten per dag. Veel inwoners van Wassenaar gaan sowieso al naar het LUMC.”

Gezondheidscentrum wil uitbreiden

zorgtafel_wass_voorsch2.jpgHuisarts Wouter Bongers presenteert de plannen van het Gezondheidscentrum Wassenaar: “De zorg verandert. Hoe en wat weten we nog niet precies, maar we weten wel dat wij huisartsen een steeds grotere rol krijgen. Dat we meer ruimte nodig hebben. Of misschien zelfs een tweede Gezondheidscentrum.”
HMC-specialist Hélène Nagel: “Er kan sowieso veel meer diagnostiek bij de huisarts. Zelf maak ik in Den Haag al echo’s in de huisartsenpraktijk. Dat soort zorg dichtbij is veel fijner voor de patiënt.”
“En voor ons; wij leren veel door die meekijkconsulten, waardoor in de toekomst nog minder ziekenhuiszorg nodig zal zijn”, vult de huisarts aan.

Hoezo HMC Westeinde?

Eén van de aanwezigen geeft aan dat hij begrijpt dat de kwaliteit van de zorg verbetert als er sprake is van concentratie van mensen en apparatuur; maar waarom is gekozen voor de SEH op HMC Westeinde? In zijn eigen woorden: “Dat ziekenhuis ligt toch niet handig?”
“Vanuit u bezien ligt Westeinde misschien uit de buurt, maar het ligt wel heel centraal in Den Haag. En daar zitten de meeste van onze patiënten. Bovendien gaat de voorkeur van de ambulances ook uit naar HMC Westeinde, omdat hun ervaring is ze dat altijd kunnen bereiken. Ze kunnen kiezen uit verschillende routes”, antwoordt Paul Doop. HMC-specialist Theo de Rooij vult aan: “Als u in Westeinde geopereerd bent, wil dat niet zeggen dat u hier ook naartoe moet voor bijvoorbeeld nacontroles. Die kunnen heel vaak in HMC Antoniushove plaatsvinden.”

Veel geïnvesteerd in HMC Bronovo

Ook is er een vraag over investeringen: “Er is zoveel geld gestopt in de renovatie van Bronovo. En nu gaat het ziekenhuis over een paar jaar dicht. Dat is toch zonde van het geld?” Volgens Paul Doop heeft HMC in alle locaties geïnvesteerd. “Ongeveer 30% van Bronovo is nu up-to-date, maar 70% niet. En de ontwikkelingen gaan heel snel. We kunnen simpelweg niet al onze locaties moderniseren. We kiezen voor het grootste ziekenhuis met de meeste voorzieningen en de meeste patiënten: Westeinde.”

Veel verandert niet

“Het lijkt misschien of alles op de schop gaat, maar veel blijft hetzelfde”, nuanceert Paul Doop het beeld dat wellicht ontstaat. “U houdt uw HMC-behandelteam, het Gezondheidscentrum Wassenaar blijft en HMC Bronovo blijft de komende jaren open als weekziekenhuis, met een ruim aanbod van specialismen op de polikliniek en voor geplande operaties. HMC Antoniushove houdt ook een ruim aanbod specialismen - polikliniek en geplande operaties - en prima oncologische zorg. U gaat naar HMC Westeinde voor acute en complexe zorg, en daar is ook een ruim aanbod van specialismen.”

Samen in een keten

zorgtafel_wass_voorsch3.jpg‘Wie voert de regie?’, is een andere vraag uit de zaal. Paul Doop: “We hebben een regionaal overleg over acute zorg. En over de huisartsenpost en verloskunde. We stemmen heel veel af en de minister kijkt mee over onze schouder. Een vraag die nu op ons af komt is: hoe wijkgericht gaan we werken? Met ‘we’ bedoel ik naast ziekenhuizen, de huisartsen, fysiotherapeuten, thuiszorg, verpleeghuizen, apothekers, verloskundigen, welzijnsinstellingen, de gemeente. HMC is maar één van de spelers. We staan samen aan de lat voor goede zorg nu en straks.” Waarop huisarts Bongers aangeeft dat de huisartsen, samen met de gemeente, die regie wel willen voeren.

Gemeente pakt handschoen op

De twee wethouders, Inge Zweerts de Jong en Nanning Mol, vertellen dat de gemeenten steeds meer verantwoordelijkheid dragen voor de zorg. “In Voorschoten willen we ook een gezondheidscentrum”, vertelt wethouder Mol. “De meeste van onze inwoners gaan naar het LUMC, maar de zorg in ons hele gebied verandert. Het is goed om samen op te trekken. De zorg is van ons allemaal.”
De Wassenaarse wethouder vult aan: “Ik zet sterk in op preventie, dan hoeven er minder mensen gebruik te maken van ziekenhuizen en andere zorgprofessionals. Meer bewegen, minder drinken, gezonder eten, meer aandacht voor kwetsbare ouderen, voor mensen die eenzaam zijn of in armoede leven.”

Communiceren kan je nooit genoeg

Tijdens de gesprekken aan de tafels blijkt dat het lang niet altijd duidelijk is waar je met wat naartoe moet. Wat is een SEH? Wat is een HAP? Wat is nulde-, eerste- en tweedelijns zorg? Wat is geplande en wat is acute zorg? En deze tip: “Geef extra aandacht aan de expats en inwoners van buitenlandse herkomst; zij gaan veelal meteen naar het ziekenhuis. Leg uit dat we hier eerst naar de huisarts gaan.”
“Communiceren kan je nooit genoeg”, besluit Paul Doop. “Het is belangrijk om met elkaar te blijven praten over de toekomst van de zorg. Om kritische vragen te stellen aan de mensen en organisaties die de beslissingen nemen. Om zorgen te delen en ideeën te toetsen. Want goede zorg maken we samen.”

Bekijk de presentatie >>
Bekijk de uitwerking van de flaps gemaakt aan de dialoogtafels >>