Eerste buurttafel met omwonenden van HMC Westeinde

8 maart 2019

Omwonenden van HMC Westeinde hebben vanavond in het ziekenhuis meegepraat over de toekomstplannen. Zij waren hier op persoonlijke uitnodiging om hun vragen, zorgen en ideeën te uiten. De bijeenkomst van vanavond is de aftrap van een reeks buurttafels die Haaglanden Medisch Centrum organiseert, waarbij omwonenden de gelegenheid krijgen om mee te denken over de toekomst van HMC.

De onderwerpen die voor deze eerste buurttafel op de agenda stonden waren het tijdelijke moeder & kind centrum en de tijdelijke parkeervoorziening. Het eerste half uur van de bijeenkomst werd uitgelegd wat de plannen zijn en wat die in de praktijk betekenen voor de omwonenden. In het uur daarna konden omwonenden hun vragen, zorgen en ideeën kwijt aan de aanwezige HMC-medewerkers. Ideeën, suggesties en vragen die tijdens deze buurttafel naar voren kwamen, worden in de verdere planontwikkeling meegenomen.

Door de buurttafel en het vergunningstraject parallel aan elkaar te laten verlopen ontstaat ruimte om ideeën en suggesties van omwonenden mee te nemen in de definitieve plannen en kan HMC op tijd starten met de vergunningsaanvraag. Klik hier voor de presentatie.

Met het organiseren van buurttafels betrekt HMC zo veel mogelijk mensen bij de vaststelling van de koers voor de toekomst. De buurttafels zijn onderdeel van de dialoogtafels. Onder die noemer organiseert het ziekenhuis naast zorgtafels, waarin overleg wordt gevoerd over de inhoud van de zorg, ook buurttafels waarbij omwonenden de mogelijkheid hebben mee te denken en te spreken over bijvoorbeeld de bouwprocessen.

HMC kiest voor de toekomst
Op 24 januari maakten wij onze koers voor de toekomst bekend. HMC wil goede zorg geven aan inwoners van de regio Haaglanden, nu en in de toekomst. Zorg dichtbij waar het kan, in het ziekenhuis waar nodig. Meer informatie staat op www.haaglandenmc.nl/toekomst.