Coronavirus: wat moet u weten?

112 zoekresultaten gevonden voor 'verloskunde'

Toon alle 102 Nederlandse resultaten Show all 6 English results

Nederlandse zoekresultaten

Afdeling

Verloskunde

Dan kunt u terecht voor controles bij de polikliniek Verloskunde in HMC Bronovo of HMC Westeinde. ... Onder de naam VSV HMC werken gynaecologen, verpleegkundigen, kinderartsen, arts-assistenten, verloskunde-artsen van HMC samen met verloskundigen, kraamverzorgenden en de jeugdgezondheidszorg uit de regio Haaglanden.

Bekijken
?

Veelgestelde vraag uit de categorie corona-patiënten loop ik extra risico?

Mag er een begeleider mee naar een afspraak bij de polikliniek Verloskunde? En hoeveel mensen mogen er aanwezig zijn bij mijn bevalling?

Beste zwangere,

Naar aanleiding van de persconferentie van premier Rutte op 6 mei jl. hebben de landelijke organisaties die zich inzetten voor de zorg van de zwangere vrouw (NVOG, KNOV en BEN) gekeken naar mogelijke verruimingen binnen het huidige pandemieprotocol. Zowel maatschappelijke, medische als ook veilige mogelijkheden rondom zorgverlening zijn bekeken. Er is gehoor gegeven aan de vraag van de zwangere om haar partner als direct betrokkene bij de controles aanwezig te laten zijn. Nadrukkelijk blijft gelden dat het risico op verspreiding van Covid-19 beperkt wordt door minder fysieke contactmomenten en mobiliteit naast de geldende hygiënische en 1,5 meter maatregelen. Wij vragen iedere betrokkene zich deze verantwoordelijkheid te beseffen en gevaar op besmetting door mede patiënten, partners, begeleiders en zorgpersoneel tot een minimum te beperken.
Op 8 mei 2020 zijn een aantal verruimende maatregelen met de pers gedeeld. Er is nadruk op gelegd dat deze in overeenstemming moeten zijn met lokaal beleid en capaciteit met de vraag vooral terughoudend te blijven. Deze versoepelingen in combinatie met het lokale beleid betreffen het volgende:

  1. Partner kan mee naar consulten waarbij er een noodzaak is dat deze er bij aanwezig is vanwege de inhoud van het gesprek, bv ernstige aandoeningen, slecht nieuws etc. Dus bij gewone controles alleen de zwangere.
  2. Partner kan alleen mee naar een uitgebreide echo zoals een 20 weken echo (SEO) of een geavanceerd echo onderzoek (GUO), groei echo’s en dergelijke niet.
  3. Partner mag mee naar de bevalling, 1 extra iemand mee naast de partner bij de bevalling wordt vooralsnog niet door ons overgenomen.
  4. Voor de kraamafdeling blijft voorlopig het beleid van 1 bezoeker per kraamvrouw van kracht.

De reden dat op dit moment van de landelijke adviezen op lokaal niveau wordt afgeweken is omdat het HMC de voorzorgsmaatregelen ter preventie van besmetting anders niet kunnen borgen. Partners of begeleiders bij alle polibezoeken en alle echo onderzoeken betekent een dermate grote drukte o.a. in de wachtruimte dat 1 ½ meter afstand niet lukt. Een extra begeleider bij de partus is ook iets dat vooralsnog niet wordt toegestaan. We proberen het aantal bezoekers in het ziekenhuis en op de afdeling verloskunde te beperken om de kans op besmettingen te minimaliseren. Daarom kan er maar 1 begeleider aanwezig zijn tijdens de bevalling en op de kraamafdeling.

Bovenstaande zijn maatregelen die wij beschouwen als iets van tijdelijke aard. Deze worden wekelijks geëvalueerd met het doel om de hele begeleiding zo snel mogelijk weer terug naar het oude te laten gaan.

Bij alle bezoeken is het van belang niet alleen bij de zwangere, maar ook bij de partner vooraf te screenen op COVID-19 symptomen en dient de 1,5 meter afstand in wachtkamer en onderzoekskamer te worden gehandhaafd, zie ook de FMS-leidraad: Persoonlijke bescherming in de (poli)klinische setting vanwege SARS-COVID-19’ en de NHG-standaard ‘Persoonlijke bescherming

Met vriendelijke groet,

Afdeling Verloskunde en Gynaecologie HMC

 


Volledig antwoord weergeven

Toon alle 102 Nederlandse resultaten

English search results

Afdeling

Woman and Childcare

Gynaecologie Verloskunde Verloskundigenpraktijk Bronovo Kindergeneeskunde   Jaarcijfers ziekenhuisbreed 35.043 opgenomen patiënten 18.453 dagbehandelingen 188.013 verpleegdagen 87.012 SEH-bezoeken 329 medisch specialisten Waarom HMC?.

Read more

Ziektebeeld

Fertiliteit (Dutch)

Fertiliteitscentrum Het fertiliteitscentrum van HMC biedt hulp aan paren met een onvervulde kinderwens. Het behandelteam bestaat uit gynaecologen die zijn gespecialiseerd in voortplantingsgeneeskunde, fertiliteit artsen en verpleegkundigen met de aantekening fertiliteit.

Read more