156 Nederlandse zoekresultaten gevonden voor 'bloedafname'

?

Veelgestelde vraag uit de categorie reumatologie

Op het labformulier staat een datum waarop ik bloed moet laten prikken. Maar die datum is na mijn afspraak. Moet ik dan toch bloed laten prikken?

Ja, u moet ongeveer 1 week voor uw afspraak bloed laten prikken.
Lees meer over bloedprikken


Volledig antwoord weergeven
?

Veelgestelde vraag uit de categorie diabeteszorg

Op het labformulier staat een datum waarop ik bloed moet laten prikken. Maar die datum is na mijn afspraak. Moet ik dan toch bloed laten prikken?

Ja, u moet ongeveer 1 week vóór uw afspraak bloed laten prikken. Lees meer over bloedprikken.


Volledig antwoord weergeven

Afdeling

Bloedafname

U kunt hiervoor naar de bloedafname gaan in HMC Antoniushove, HMC Bronovo, HMC Westeinde of naar 1 van de servicepunten bij u in de buurt. Voor bloedafname kunt u van tevoren een afspraak maken.

Bekijken

Vacature

Medewerker bloedafname KCL

De kerntaak patiëntenzorg wordt gerealiseerd door bloedafname, een laboratorium met 24/7 klinisch chemische- en hematologische laboratoriumdiagnostiek, inclusief bloedtransfusie en (speciale) stolling, en speciale laboratoriumfaciliteiten voor de niet 24-uurs diagnostiek. Als medewerker bloedafname ben jij het visitekaartje van de afdeling ‘Bloedafname

Bekijken
?

Veelgestelde vraag uit de categorie verloskunde

Ik ben net zwanger en verlies bloed. Kan dat kwaad?

1 op de 5 vrouwen heeft last van bloedverlies in de eerste weken van de zwangerschap. Dat wil niet zeggen dat de zwangerschap eindigt in een miskraam. Heeft u geen buikpijn? Dan kan er sprake zijn van een gewone zwangerschap. Heeft u het hartje al zien kloppen op een echo? Dan is de kans op een miskraam al sterk afgenomen. U kunt rustig wachten tot de volgende afspraak. Verliest u bloed en heeft u ook kramp in uw buik? Neem dan contact met ons op.


Volledig antwoord weergeven
?

Veelgestelde vraag uit de categorie kchl

Ik moet ‘nuchter’ zijn. Wat houdt dat in?

Soms is het nodig dat u voor de bloedafname nuchter bent. Dat wil zeggen dat u vanaf 22.00 uur de avond voorafgaand aan de bloedafname niets meer mag eten en drinken, behalve water. Uw arts bespreekt dit in de meeste gevallen van tevoren met u.


Volledig antwoord weergeven
?

Veelgestelde vraag uit de categorie pathologie

Wat is een punctie?

Bij een punctie krijgt u een prik met een dunne naald in een zwelling op de afdeling radiologie. De naald zuigt de cellen op. De patholoog onderzoek de cellen onder de microscoop om na te gaan wat de aard van de zwelling is: is het een ontsteking, is het iets goedaardigs of misschien iets kwaadaardigs? In het algemeen doet een punctie niet meer pijn dan bloed prikken. Alleen bij diepe puncties in de buik en longen krijgt u soms plaatselijke verdoving.


Volledig antwoord weergeven
?

Veelgestelde vraag uit de categorie toekomst - 9. vragen hmc bronovo

Waarvoor kan ik in HMC Bronovo terecht?

In HMC Bronovo vindt planbare zorg plaats. Dat is zorg die wel nodig is, maar geen directe haast heeft, zoals een geplande afspraak of operatie. U kunt terecht bij uw vertrouwde arts en behandelteam voor:

  • poliklinische zorg, bijvoorbeeld een zwangerschapscontrole of een consult bij uw specialist
  • geplande operaties
  • bloedprikken
  • radiologisch onderzoek

Volledig antwoord weergeven
?

Veelgestelde vraag uit de categorie kchl

Waarin kan ik mijn urine opvangen?

Gebruik voor de opvang van urine een steriel urinepotje. Deze zijn verkrijgbaar bij uw huisarts, apotheek of bij een van de bloedafname-locaties.


Volledig antwoord weergeven

Pagina voor Verwijzers

Diagnostiek

HMC biedt een breed compleet diagnostisch pakket aan. De afdelingen Klinische Chemie, Medische Microbiologie,  Pathologie en de Radiologie ondersteunen u bij de keuze voor de juiste diagnostiek.

Bekijken
?

Veelgestelde vraag uit de categorie kchl

Ik heb angst om geprikt te worden. Kunnen jullie me helpen?

U kunt aan de balie of aan de medewerker die u gaat prikken melden dat u angst heeft om geprikt te worden. Er wordt dan extra tijd en aandacht aan u geschonken om u te helpen.


Volledig antwoord weergeven
?

Veelgestelde vraag uit de categorie toekomst - 3. veranderingen op korte termijn

Wat is er per locatie veranderd?

HMC Bronovo

Het Moeder- en Kindcentrum is verhuisd naar HMC Westeinde, de SEH is per 2 juli eveneens over naar deze locatie en ook per 2 juli is de HAP (Huisartsenpost) verhuisd naar HMC Antoniushove. Nu functioneert HMC Bronovo als een weekziekenhuis voor de komende drie tot vijf jaar.

Wat is een weekziekenhuis?
HMC Bronovo is als weekziekenhuis elke werkdag geopend, van 06.00 uur maandagmorgen tot 18.00 uur vrijdagmiddag. Patiënten kunnen de komende jaren op deze locatie nog gewoon terecht bij hun vertrouwde polikliniek en vertrouwde behandelteam. Ook vinden de planbare operaties plaats in HMC Bronovo en kunnen patiënten hier terecht voor bloed prikken of een bezoek aan de afdeling radiologie. In de avonduren is het weekziekenhuis geopend voor bezoek aan patiënten.

Kan ik nog terecht bij mijn vertrouwde zorgverlener?
In het weekziekenhuis kunt u nog gewoon terecht bij uw vertrouwde zorgverlener in de polikliniek. In HMC Bronovo vindt planbare zorg plaats; zorg die wel nodig is, maar geen directe haast heeft. Ook kunt u als vanouds bloed laten prikken en radiologisch onderzoek laten verrichten. Als u patiënt bent bij HMC en de ontwikkelingen hebben gevolgen voor uw behandeling, dan informeren we u tijdig hierover. Natuurlijk kunt u ook altijd aan uw zorgverlener vragen wat de veranderingen betekenen voor uw behandeling.

Wat gebeurt er met patiënten die op vrijdag niet naar huis kunnen?
In het operatieschema houden we rekening met de tijd die een patiënt normaal gesproken nodig heeft om te herstellen in het ziekenhuis. Alle operaties, waarbij een langere hersteltijd in het ziekenhuis hoort, zullen we aan het begin van de week uitvoeren. Hierdoor is de kans klein dat een patiënt op vrijdag niet naar huis kan. Mocht dit onverhoopt toch voorkomen, dan brengen we de patiënt per ambulance over naar HMC Westeinde.

HMC Antoniushove

Per 2 juli is de Huisartsenpost van HMC Bronovo verhuisd naar HMC Antoniushove. De huisartsen beslissen zelf over de locatie van de HAP. Hier zal de huisartsenpost in ieder geval twee jaar blijven.

Het Universitair KankerCentrum (UKC), de samenwerking met het LUMC op het gebied van oncologie, wordt uitgebreid.

Verder verandert het huidige zorgaanbod niet. In de periode 2022 – 2024 wordt HMC Antoniushove omgevormd tot het centrum voor planbare zorg en verhuizen enkele poliklinieken van HMC Bronovo naar HMC Antoniushove.

HMC Westeinde

Per 15 juni is de moeder- en kindzorg gevestigd in HMC Westeinde. Per 2 juli is ook de Spoedeisende Hulp van HMC Bronovo overgegaan naar deze locatie.

Lees ook de specifieke vragen per locatie.


Volledig antwoord weergeven

Vacature

Medewerker pre-analyse, KCL Bronovo

De kerntaak patiëntenzorg wordt gerealiseerd door bloedafname, een laboratorium met 24/7 klinisch chemische- en hematologische laboratoriumdiagnostiek, inclusief bloedtransfusie en (speciale) stolling, en speciale laboratoriumfaciliteiten voor de niet 24-uurs diagnostiek. Dagelijks neem je bloed af bij patiënten.

Bekijken
?

Veelgestelde vraag uit de categorie kchl

Wat gebeurt er met restmateriaal?

Nadat het aangevraagde onderzoek is verricht, is soms nog materiaal over. Soms gebruiken we dit voor andere doelen, bijvoorbeeld kalibratie van apparatuur of controlemateriaal voor nieuwe bepalingen. Het materiaal wordt daarvoor eerst geanonimiseerd zodat de resultaten niet meer herleidbaar zijn tot de individuele patiënt. U kunt hiertegen bezwaar maken bij de medewerker die bloed bij u afneemt. Het bloed wordt dan voorzien van een markering en niet gebruikt voor eventuele andere doeleinden.


Volledig antwoord weergeven