Verblijf op de verpleegafdeling

U wordt opgenomen in HMC? Wij vangen u op en begeleiden u met zorg, want een opname geeft al genoeg spanning. De verpleegafdeling is voor u het centrale punt van uw verblijf in ons ziekenhuis.

Printknop

verpleegafdeling 1 780

Bij uw opname heet de verpleegkundige u welkom en maakt u wegwijs op de verpleegafdeling. Ook geven wij u uitleg over de faciliteiten van het ziekenhuis die u kunt gebruiken tijdens uw opname.

Wat neemt u mee?

Het is belangrijk dat u de volgende zaken bij u heeft:

 • Uw afsprakenkaart
 • Uw verzekeringspasje
 • Een geldig legitimatiebewijs. Dat kan zijn uw paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of Nederlands vreemdelingendocument
 • De medicijnen die u gebruikt in de originele verpakking
 • Een actueel overzicht van de medicijnen die u gebruikt
 • Eventuele dieetvoorschriften
 • Toiletartikelen (een handdoek of washandje is niet nodig)
 • Pyjama, slippers, kleding
 • Als u diabetespatiënt bent, wilt u dan uw eigen meetapparatuur en insuline meenemen? Ook als u tijdens uw opname niet zelf kunt of wilt meten en spuiten
 • Telefoonnummer van uw contactpersoon

Medicijnen

Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis levert de ziekenhuisapotheek de medicijnen die u nodig heeft. Voor uw behandeling is het belangrijk dat de specialist en ziekenhuisapotheker weten welke medicijnen u thuis gebruikt. Zorg voor uw opname voor toestemming van uw thuisapotheek om medicatiegegevens uit te wisselen met het ziekenhuis. Toestemming kan geregeld worden via www.volgjezorg.nl. Neem ook altijd een actueel medicatieoverzicht van uw eigen apotheek én uw medicijnen mee naar het ziekenhuis.

Bezoektijden

Voor patiënten is het fijn als ze bezoek krijgen van familie en vrienden. Bezoek kan ook vermoeiend zijn. Daarom zijn er bezoekuren en bezoekregels.

Waardevolle zaken

U kunt gebruik maken van uw kluisje voor uw waardevolle zaken. Of u kunt uw eigendommen via de verpleegkundige in bewaring geven bij de afdeling Beveiliging.

Medische zorg

Uw hoofdbehandelaar is de arts die eindverantwoordelijk is voor de zorg die u krijgt. Dat houdt in dat de arts verantwoordelijk is voor:

 • het stellen van de diagnose;
 • het opstellen van het behandelplan;
 • een zorgvuldige verslaglegging;
 • duidelijke communicatie hierover met u (of uw vertegenwoordiger).

Soms heeft hij of zij een ondersteunend onderzoek van een collega van een ander specialisme nodig. In dat geval krijgt u ook met een andere specialist of arts-assistent te maken. Mocht het gesprek met de specialist onduidelijk zijn, vraag dan gerust om uitleg.

HMC is een opleidingsziekenhuis

Dit betekent dat u behandeld kunt worden door een arts-assistent. Een arts-assistent is afgestudeerd als arts en wordt in dit ziekenhuis opgeleid tot specialist of doet specialistische ervaring op. De arts-assistent verricht zelfstandig medische handelingen zoals medische ingrepen, operaties en bevallingen en heeft hierin een eigen verantwoordelijkheid. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de specialist.

Faciliteiten ziekenhuis

Tijdens uw verblijf in HMC kunt u gebruikmaken van de vele faciliteiten van het ziekenhuis.

Gemengd verplegen

In ons ziekenhuis wordt gemengd verpleegd. Dat betekent dat mannen en vrouwen op één kamer kunnen liggen.

Dieetwensen

Wij houden zoveel mogelijk rekening met uw wensen of voorschriften die te maken hebben met uw geloofsovertuiging of levensbeschouwing.

Patiënten- en bezoekersrestaurant

Op alle HMC locaties bent u als patiënt of bezoeker welkom in onze restaurants of koffiecorner.

Geloof en levensovertuiging

Elke zondag is er een dienst, verzorgd door één van de medewerkers van de Dienst Geestelijke Verzorging (DGV): een pastor, predikant, moslimgeestelijk verzorger of pandit. In HMC Antoniushove begint de dienst om 10.30 uur en in HMC Westeinde begint de dienst om 10.00 uur. Vrijwilligers van de DGV kunnen u naar de diensten brengen.

Vrijwilligers

In ons ziekenhuis werken meer dan vierhonderd enthousiaste vrijwilligers. Zij maken het verblijf voor u en uw bezoek aangenamer door u onder andere de weg te wijzen in ons ziekenhuis, een praatje te maken of uw bloemen te verzorgen. Heeft u behoefte aan contact met één van onze vrijwilligers? Vraag dan de verpleegkundige naar de mogelijkheden.

Kapsalon

Op de begane grond van HMC Westeinde en HMC Bronovo is er een kapsalon. Hier kunt u op afspraak terecht.

Mobiele telefoon

Het gebruik van een mobiele telefoon is in het ziekenhuis toegestaan, behalve op plaatsen waar staat aangegeven dat dit verboden is. U moet uw mobiele telefoon volledig uitschakelen in ruimtes waar een verbodssticker hangt.

Wifi

Op alle locaties is er een wifi-netwerk voor patiënten en bezoekers. Na het accepteren van de gebruikersvoorwaarden kunt u zonder code of wachtwoord gebruikmaken van het wifi-netwerk.

Tolkentelefoon

Hebt u moeite met de Nederlandse taal en bent u gewend om thuis een andere taal te spreken? In ons ziekenhuis bestaat de mogelijkheid om in uw eigen taal met artsen en verpleegkundigen te spreken via de Tolkentelefoon. Wilt u meer weten? De verpleegkundige op de verpleegafdeling kan u hier meer over vertellen.

Televisie

U kunt gratis gebruikmaken van de televisie bij uw bed.

Winkel

In de centrale hal van alle locaties vindt u een winkel. Hier kunt u terecht voor fruit, bloemen, lectuur, toiletartikelen, postzegels, kranten en snoepgoed.

Naar huis

De specialist bespreekt met u hoelang uw opname naar verwachting duurt. Staat de ontslagdatum vast, dan stellen wij u hiervan op de hoogte. Als u naar huis gaat, krijgt u van de specialist eventueel een ontslagrecept voor de medicijnen die u thuis moet blijven gebruiken. Uw huisarts ontvangt een brief met de gegevens over uw behandeling, de eventuele noodzakelijke nazorg en de medicijnen die u zijn voorgeschreven.

Zorg thuis

Soms hebt u na uw ontslag uit het ziekenhuis nog zorg nodig. Dan zal de verpleegafdeling het transferbureau inschakelen. Een transferverpleegkundige komt dan bij u langs om met u de zorgvraag te bespreken. De transferverpleegkundige is op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving en vertelt u wat de mogelijkheden zijn. De transferverpleegkundige schakelt voor u de instanties in die u de benodigde zorg kunnen bieden en vraagt als dat nodig is een indicatie voor u aan.