Uw afspraak bij HMC

U heeft binnenkort een afspraak bij HMC. Wilt u onderstaande pagina doornemen en de 6 vragen doorlezen voor uw bezoek aan de polikliniek? Mocht u een van de vragen met ja beantwoorden neem dan contact met ons op.

polikliniek 1 780

Check de 6 vragen

In verband met de veiligheid van uzelf en anderen hebben wij 6 vragen opgesteld. Wilt u onderstaande vragen voor uw bezoek aan de polikliniek doornemen? Eén van deze vragen is of u een buitenlands ziekenhuis heeft bezocht. Dit in verband met bacteriën zoals MRSA of BRMO.

Nederlandse ziekenhuizen willen niet dat bijzondere bacteriën ongevoelig voor antibiotica zoals MRSA of BRMO zich verspreiden. Daarom vragen wij u het ons te melden als u denkt dat u besmet kan zijn. Wij kunnen dan maatregelen nemen om verspreiding te voorkomen. Wij vragen iedere patiënt daarom vóór bezoek aan ons ziekenhuis onderstaande 6 vragen te beantwoorden. Zo kunnen wij een inschatting maken of u een verhoogd risico heeft op besmetting.

Zie Infectiepreventie voor meer informatie over MRSA of BRMO

  1. Bent u besmet met MRSA of een andere resistente bacterie (BRMO)?
  2. Bent u de afgelopen 2 maanden opgenomen geweest of heeft u een behandeling ondergaan in een buitenlands ziekenhuis of ander binnenlands ziekenhuis/zorginstelling dan HMC?
  3. Bent u de afgelopen 2 maanden in contact geweest met iemand die MRSA positief is of een andere resistente bacterie (BRMO) heeft?
  4. Heeft u contact gehad met bedrijfsmatig gehouden levende varkens / vleeskalveren / vleeskuikens of woont u op een bedrijf waar deze dieren gehouden worden?
  5. Heeft u een geadopteerd kind (t/m 10 jaar) en is hij/zij korter dan een jaar in Nederland?
  6. Bent u de laatste 4 weken in het Midden Oosten geweest of een land waar MERS of Ebola heerst?

1 of meer vragen met Ja?

Heeft u 1 of meer vragen met JA beantwoord?
Meld het ons.

  • Heeft u alle 6 vragen met NEE beantwoord? Dan kunt u dat aangeven tijdens uw afpraak op de polikliniek.

Bij een MRSA- of BRMO-besmetting, of een verdenking hierop, handelen wij volgens de landelijke richtlijnen van de Werkgroep Infectiepreventie (WIP).

Bekijk de folder MRSA maatregelen tegen verspreiding

 

Tips voorbereiden op uw afspraak

Heeft u binnenkort een gesprek met uw arts? Dan is het goed om thuis al te bedenken wat u hem of haar zou willen vragen. Het is belangrijk om samen met de arts te beslissen over uw onderzoek of behandeling. Wilt u weten welke vragen u zou kunnen stellen? Bekijk onze website: Voorbereiden op polikliniek bezoek

Waarmee kunnen wij u helpen?

Hoe zat het ook alweer met nuchter blijven voor de operatie? Biedt het ziekenhuis thuisdialyse? Hoe is de parkeergelegenheid bij het ziekenhuis? HMC geeft met de gratis HMC Chatapp alle dagen van de week, avond en in het weekend antwoord.

Meer informatie over de HMC Chatapp

Deel uw ervaring

HMC wil u de best mogelijke zorg bieden. We hebben u nodig om te verbeteren. Daarom vragen wij onze patiënten en bezoekers naar hun ervaringen met ons ziekenhuis. Zo verbeteren wij onze zorg en dienstverlening continu.

Naar deel uw ervaring met HMC


Volg ons

Volg ons ook op Twitter en Facebook