Screening op BRMO en MRSA

In verband met de veiligheid van uzelf en anderen hebben wij 7 vragen opgesteld. Wilt u onderstaande vragen voor uw bezoek aan de polikliniek doornemen?

Check de 7 vragen

Nederlandse ziekenhuizen willen niet dat bijzondere ongevoelige bacteriën zoals MRSA of BRMO zich  verspreiden. Daarom vragen wij u het ons te melden als u denkt dat u besmet kan zijn. Wij kunnen dan maatregelen nemen om verspreiding te voorkomen. Wij vragen iedere patiënt daarom vóór bezoek aan ons ziekenhuis onderstaande 7 vragen te beantwoorden. Zo kunnen wij een inschatting maken of u een verhoogd risicio heeft op besmetting.

Zie Infectiepreventie voor meer informatie over MRSA of BRMO

 1. Bent u besmet met MRSA of een andere resistente bacterie (BRMO)?
 2. Bent u de afgelopen 2 maanden opgenomen geweest of heeft u een behandeling ondergaan in een buitenlands ziekenhuis of ander binnenlands ziekenhuis/zorginstelling dan HMC?
 3. Bent u de afgelopen 2 maanden in contact geweest met iemand die MRSA positief is of een andere resistente bacterie (BRMO) heeft?
 4. Heeft u contact gehad met bedrijfsmatig gehouden levende varkens / vleeskalveren / vleeskuikens of woont u op een bedrijf waar deze dieren gehouden worden?
 5. Heeft u een geadopteerd kind (t/m 10 jaar) en is hij/zij korter dan een jaar in Nederland?
 6. Bent u minder dan 2 maanden geleden woonachtig geweest in een instelling voor asielzoekers?
 7. Bent u de laatste 4 weken in het Midden Oosten geweest of een land waar MERS of Ebola heerst?

1 of meer vragen met Ja?

 • Heeft u 1 of meer vragen met JA beantwoord?
  Meld het ons. Dat kan op de dag van uw afspraak bij de baliemedewerker.
 • Heeft u alle 7 vragen met NEE beantwoord? Dan hoeft u niets te doen.

Bij een MRSA- of BRMO-besmetting, of een verdenking hierop, handelen wij volgens de landelijke richtlijnen van de Werkgroep Infectiepreventie (WIP).

Bekijk de folder MRSA maatregelen tegen verspreiding