Uw afspraak bij HMC

U heeft binnenkort een afspraak bij HMC. Wilt u onderstaande pagina doornemen voor uw bezoek aan de polikliniek? 

polikliniek 1 780

Veilig naar HMC: wat moet u weten?

Heeft u koorts en/of luchtwegklachten, zoals verkoudheid, hoesten, keelpijn of kortademigheid?

Bel dan de afdeling waar u een afspraak heeft, via 088 979 79 00. Uw zorgverlener bepaalt dan hoe we u het beste kunnen helpen.

HMC is veilig voor al onze patiënten, bezoekers en medewerkers. We nemen veel maatregelen om uw en onze gezondheid te waarborgen. Wat betekent dit voor u?

 • Het dragen van een mondkapje is verplicht. Dit geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder. Patiënten die zijn opgenomen op een verpleegafdeling hoeven geen mondkapje te dragen. 
 • Kom alleen naar uw afspraak. Als het echt nodig is dat er iemand meekomt, dan mag u maximaal 1 begeleider meenemen. Tip! Als patiënt kunt u het gesprek met de arts opnemen op uw mobiele telefoon. Ook kunt u de telefoon op de speaker zetten en zo een naaste laten meeluisteren.
 • We vragen bij de ingang of u luchtwegklachten of koorts heeft. Als u klachten heeft, kijken we hoe we u het beste de zorg kunnen verlenen die u nodig heeft.
 • Kom niet te vroeg voor uw afspraak. Zo voorkomen we dat er te veel mensen tegelijk in het ziekenhuis zijn.
  • Heeft u nog geen HMC-pas of wilt u uw persoonlijke gegevens wijzigen? Kom dan vijftien minuten vóór uw afspraak naar het ziekenhuis.
  • Heeft u al een HMC-pas en kunt u direct naar uw arts? Kom dan enkele minuten vóór uw afspraak naar HMC.

Kijk voor meer informatie over onze maatregelen op de website. 

Check de zes vragen

In verband met de veiligheid van uzelf en anderen hebben wij zes vragen opgesteld. Wilt u onderstaande vragen voor uw bezoek aan de polikliniek doornemen? Eén van deze vragen is of u een buitenlands ziekenhuis heeft bezocht. Dit in verband met bacteriën zoals MRSA of BRMO.

Nederlandse ziekenhuizen willen niet dat bijzondere bacteriën ongevoelig voor antibiotica zoals MRSA of BRMO zich verspreiden. Daarom vragen wij u het ons te melden als u denkt dat u besmet kan zijn. Wij kunnen dan maatregelen nemen om verspreiding te voorkomen. Wij vragen iedere patiënt daarom vóór bezoek aan ons ziekenhuis onderstaande 6 vragen te beantwoorden. Zo kunnen wij een inschatting maken of u een verhoogd risico heeft op besmetting.

Zie Infectiepreventie voor meer informatie over MRSA of BRMO

 1. Bent u besmet met MRSA of een andere resistente bacterie (BRMO)?
 2. Bent u de afgelopen 2 maanden opgenomen geweest of heeft u een behandeling ondergaan in een buitenlands ziekenhuis of ander binnenlands ziekenhuis/zorginstelling dan HMC?
 3. Bent u de afgelopen 2 maanden in contact geweest met iemand die MRSA positief is of een andere resistente bacterie (BRMO) heeft?
 4. Heeft u contact gehad met bedrijfsmatig gehouden levende varkens / vleeskalveren / vleeskuikens of woont u op een bedrijf waar deze dieren gehouden worden?
 5. Heeft u een geadopteerd kind (t/m 10 jaar) en is hij/zij korter dan een jaar in Nederland?
 6. Bent u de laatste 4 weken in het Midden Oosten geweest of een land waar MERS of Ebola heerst?

1 of meer vragen met Ja?

Heeft u 1 of meer vragen met JA beantwoord?
Meld het ons. U kunt dit voor uw afspraak op de polikliniek aangeven bij de baliemedewerker van de polikliniek.

 • Heeft u alle 6 vragen met NEE beantwoord? Dan hoeft u niets te doen.

Bij een MRSA- of BRMO-besmetting, of een verdenking hierop, handelen wij volgens de landelijke richtlijnen van de Werkgroep Infectiepreventie (WIP).

Bekijk de folder MRSA maatregelen tegen verspreiding

Tips voorbereiden op uw afspraak

Heeft u binnenkort een gesprek met uw arts? Dan is het goed om thuis al te bedenken wat u hem of haar zou willen vragen. Het is belangrijk om samen met de arts te beslissen over uw onderzoek of behandeling. Wilt u weten welke vragen u zou kunnen stellen? Bekijk onze website: Voorbereiden op polikliniek bezoek

Let op! Heeft u een afspraak op locatie Westeinde?
HMC bouwt aan een nieuw Moeder- en Kindcentrum op het terrein aan de Lijnbaanzijde van HMC Westeinde. De ingang aan de Lijnbaan is gedurende de bouw gesloten. U kunt gebruik maken van de ingang aan de Warmoezierstraat. Meer informatie over route en parkeren

collage_kraamkamer_3.jpg

 

HMC sinds 1 januari volledig rookvrij

Als HMC zetten we ons in voor een rookvrije generatie. Dat doen we door volledig rookvrij te zijn. Dat betekent dat sinds 1 januari 2021 alle locaties van HMC (inclusief de terreinen) rookvrij zijn. Er zijn geen rookabri’s meer. Als u nog wilt roken, dan moet u het terrein verlaten. Wilt u meer weten? Bekijk dan de webpagina over Rookvrij HMC.  

Deel uw ervaring

HMC wil u de best mogelijke zorg bieden. We hebben u nodig om te verbeteren. Daarom vragen wij onze patiënten en bezoekers naar hun ervaringen met ons ziekenhuis. Zo verbeteren wij onze zorg en dienstverlening continu.

Naar deel uw ervaring met HMC


Volg ons

Volg ons ook op Twitter en Facebook