Ziektekosten en rekeningen

Uw zorgverzekeraar vergoedt in het algemeen geheel of gedeeltelijk de kosten voor uw behandeling in het ziekenhuis. Sommige behandelingen vallen onder een aanvullende verzekering of worden niet vergoed. Controleer daarom altijd uw zorgverzekering voordat u naar het ziekenhuis gaat of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Printknop

Verwijzing is altijd nodig

U heeft een verwijzing voor specialistische zorg in het ziekenhuis nodig als u wilt dat uw zorgverzekeraar deze vergoedt. Heeft u geen geldige verwijzing als u in een ziekenhuis komt? Dan kan het zijn dat u de behandeling zelf moet betalen of dat u pas behandeld wordt als u de juiste verwijsbrief heeft. Zie voor meer informatie Verwijzing naar HMC

Zorgverzekering

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Zorgverzekeraars vergoeden een groot deel van de kosten van ziekenhuiszorg. U betaalt echter altijd een verplicht eigen risico en mogelijk een vrijwillig eigen risico. Heeft u zorg nodig die niet onder de basisverzekering valt? Dan kan het zijn dat u een deel van de rekening zelf moet betalen. Dit is afhankelijk van uw aanvullende verzekering.

Gecontracteerde zorgverzekeraars

HMC heeft met alle zorgverzekeraars afspraken gemaakt over het leveren van ziekenhuiszorg in 2020. Het betreft afspraken over minimaal de zorg uit de basisverzekering. Bijzonder om te vermelden is dat ook in 2020 alle verzekerden met een budgetpolis bij ons terecht kunnen voor volledig vergoede zorg

Voor 2021 heeft Haaglanden Medisch Centrum met alle Nederlandse zorgverzekeraars een contract afgesloten. Dat betekent dat in 2021 minimaal de zorg uit de basisverzekering door uw zorgverzekeraar wordt vergoed.
Heeft u vragen over uw zorgverzekering in relatie tot uw (komende) behandeling in HMC, stuurt u dan een e-mail naar zorgverzekering@haaglandenmc.nl 

Heeft u al nagedacht over uw zorgverzekering 2021?

Houdt u goed in de gaten:

  • Past uw zorgverzekering nog wel bij de zorg die u nodig heeft?
  • En welk aanvullend pakket past daarbij?
  • Heeft uw zorgverzekeraar ook in 2021 een contract met HMC? 

Eigen risico

Het eigen risico is verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder. Dit betekent dat u in een kalenderjaar altijd de eerste 385 euro aan kosten die onder de basisverzekering vallen, zelf moet betalen aan de zorgverzekeraar. Naast dit verplichte eigen risico kan het zijn dat u een vrijwillig eigen risico betaalt. Dit heeft u dan zelf afgesproken met uw zorgverzekeraar. Het eigen risico is dan maximaal 885 euro per jaar.

Zorg onder de basisverzekering

De meeste zorg die HMC verleent, valt onder de basisverzekering. HMC dient de rekening rechtstreeks in bij uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar vergoedt deze zorg. Boven de 18 jaar betaalt u wel eerst een eigen risico aan uw zorgverzekeraar voor zorg onder de basisverzekering.

De meeste zorg valt onder het eigen risico. Zaken die hiervan zijn vrijgesteld zijn bijvoorbeeld een bezoek aan de huisarts, verloskundige zorg en kraamzorg en zorg die wordt vergoed vanuit uw aanvullende verzekering(en).

Aanvullende verzekering

Sommige ziekenhuiszorg valt niet (helemaal) onder de basisverzekering. Dit betekent dat u (een deel van) de rekening zelf moet betalen. U kunt zich hiervoor aanvullend verzekeren. Of uw behandeling uit de aanvullende verzekering wordt vergoed, hangt af van de verzekeringsvoorwaarden. Lees daarom de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar goed door om te weten of u een beroep kunt doen op de aanvullende verzekering.

Budgetpolis

HMC heeft met alle zorgverzekeraars contracten voor deze verzekeringen (budgetpolissen).

Als u niet verzekerd bent 

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Als u niet bent verzekerd, moet u alsnog een basisverzekering afsluiten. Doet u dit niet, dan moet u de volledige kosten van de behandeling zelf betalen. Zie voor meer informatie onze folder Kosten voor ziekenhuiszorg in HMC.

Zorgnota/rekening

Heeft u een vraag over een rekening? Kijk bij veelgestelde vragen of het antwoord erbij staat.

Tarieven

Ziekenhuizen maken gebruik van zogenoemde Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s) om de zorg in rekening te brengen. In een DBC is vastgelegd welke diagnose, onderzoek en behandeling bij uw zorgvraag horen. Zie voor meer informatie Overzicht van tarieven

Meer weten?

Als verzekerden willen weten hoe en waar zij terecht kunnen voor medische zorg, kunnen zij voor zorgadvies en/of zorgbemiddeling contact opnemen met hun zorgverzekeraar.
Neem ook contact op met uw zorgverzekeraar als u wilt weten of uw behandeling wordt vergoed of als u vragen heeft over uw polisvoorwaarden.

Als u een behandeling moet ondergaan die niet in de basisverzekering zit, kunt u voordat u een afspraak in HMC maakt informatie over de kosten krijgen. U kunt hierover contact opnemen met de:

  • Afdeling Debiteurenbeheer van HMC
  • Telefoonnummer 088 979 25 94
  • Bereikbaar van ma t/m do van 09.00 tot 12.00 uur

In onze folder Kosten voor ziekenhuiszorg in HMC vindt u meer informatie over het betalen van uw ziekenhuiszorg.

Voor meer informatie over de zorgnota en de kosten van de ziekenhuiszorg, kunt u ook kijken op volgende websites: