Ga naar deze pagina voor maatregelen en laatste nieuws over Corona / Covid-19

Veelgestelde vragen Corona virus

Corona in HMC: Voor veel van uw vragen over het coronavirus (Covid-19) in HMC hebben we hier de antwoorden verzameld.

 • Voor de laatste ontwikkelingen in het ziekenhuis kunt u onze liveblog volgen.
 • Voor alle informatie over het coronavirus verwijzen wij naar het RIVM.
 • Frequently asked questions about coronavirus in English

corona_maatregelen.png

 

bezoek_corona_19_maart.png

Veelgestelde vragen

Voor spoedgevallen is HMC 24 uur per dag, zeven dagen per week open. Lees hier hoe u handelt in een spoedsituatie.

Bent u al onder behandeling in HMC en heeft u acute klachten of medische zorgen? Aarzel dan niet om direct telefonisch contact op te nemen met uw arts. HMC staat immers ook klaar voor patiënten met andere klachten dan corona. Als uw arts de klachten als spoedeisend beoordeeld, vangen we u zo snel mogelijk op in het ziekenhuis. Als uw medische situatie minder spoedeisend is, proberen we u zo mogelijk te helpen met een telefonisch consult.

HMC is goed voorbereid op ontwikkelingen rond het coronavirus Covid-19. Er gelden strikte protocollen en we kiezen bewust voor strenge voorzorgsmaatregelen. Deze maatregelen worden vaker toegepast als een patiënt een besmettelijke bacterie of virus bij zich draagt. Onze medewerkers weten dus precies wat ze moeten doen om besmetting van anderen te voorkomen. Op deze manier beschermen we patiënten, bezoekers en medewerkers zo optimaal mogelijk tegen besmetting.

Zo krijgen patiënten de vraag voorgelegd of men koorts en/of luchtwegklachten heeft, zoals hoofdpijn, verkoudheid, hoesten, keelpijn of kortademigheid. Zo ja, dan neemt de arts passende maatregelen om besmetting van anderen te voorkomen. Verder worden alle patiënten die in het ziekenhuis worden opgenomen met luchtwegklachten getest op het coronavirus.

HMC zegt alle zorgafspraken zonder acute medische noodzaak zoveel mogelijk af. Zo beperken we het aantal mensen dat het ziekenhuis binnenkomt en maken we ruimte en personeel vrij om mensen met (verdenking op) coronavirus op te vangen. Dit betekend het volgende:

 • Wij zeggen alle afspraken af waar geen acute medische noodzaak voor is. Dit betreft vooral poliklinische afspraken en operaties waar geen directe medische noodzaak voor bestaat;
 • Wij laten, als dat kan, patiënten niet voor een uitslag of herhaalconsult naar het ziekenhuis komen. Patiënten zullen zoveel mogelijk worden gebeld;
 • Wij beperken diagnostische onderzoeken zoals lab- en radiologisch onderzoek tot de direct medisch noodzakelijke onderzoeken. Gemaakte radiologische afspraken worden door uw huisarts of specialist beoordeeld.

Het kan dus voorkomen dat we uw afspraak bij de polikliniek of voor een operatie verzetten. Soms wijzigen we uw afspraak bij de polikliniek in een belafspraak. Als een afspraak verandert, nemen we van tevoren in ieder geval contact met u op. We doen er alles aan om de zorg voor alle patiënten door te laten gaan, maar vanwege de ontwikkelingen rond het coronavirus moeten we geregeld keuzes maken en beslissen waar en wanneer we onze mensen inzetten. Dat verandert soms op korte termijn. We hopen op uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie.

Spoedgevallen
Voor spoedgevallen blijft het ziekenhuis 24/7 bereikbaar.

Patiënten die voor een opname naar het ziekenhuis komen, kunnen bij twijfel vooraf telefonisch contact opnemen met de afdeling waarmee zij een afspraak hebben via 088 979 79 00.

Bij de ingang van HMC Antoniushove, HMC Bronovo en HMC Westeinde controleren we patiënten, bezoekers en leveranciers op koorts. Dat gebeurt met een oorthermometer. Bij een temperatuur van 38 graden of hoger vragen we u naar huis te gaan, tenzij u een noodzakelijke medische afspraak heeft.

Wij monitoren dagelijkse de situatie met een deskundig team. We hebben voldoende beschermingsmaterialen in huis en kunnen extra bedden vrijmaken als dat nodig is.
Zo zijn we met en voor u goed voorbereid!

HMC ontvangt momenteel bovendien zo min mogelijk bezoekers in HMC. Zo beschermen we patiënten en medewerkers tegen het coronavirus. Dit betekent onder meer:

 • Opgenomen patiënten mogen maximaal één bezoeker per dag ontvangen*;
 • Patiënten op de polikliniek en SEH mogen maximaal één begeleider meenemen;
 • Voor enkele afdelingen geldt een uitzondering.
  Patiënten mogen geen begeleider mee naar binnen nemen op de**:
  • Polikliniek verloskunde/gynaecologie
  • Dagbehandeling oncologie
  • Afdeling radiotherapie
 • Komt u een coronapatiënt bezoeken? Neem vooraf altijd eerst telefonische contact op met de afdeling, zodat het bezoek voor iedereen veilig en goed kan verlopen.
 • Alle voorlichtingsbijeenkomsten voor patiënten in HMC worden geannuleerd.

U kunt contact houden met uw dierbare in de kliniek en tijdens een poliklinisch consult via digitale weg, bijvoorbeeld door te (video)bellen.

 * In overleg met de behandelend afdeling kan in bijzondere omstandigheden een uitzondering worden gemaakt, bijvoorbeeld bij patiënten die terminaal ziek zijn.
**In overleg met de behandelende afdeling kan in bijzondere omstandigheden een uitzondering worden gemaakt, bijvoorbeeld bij patiënten die slecht ter been zijn.

Om vervelende situaties te voorkomen, vragen we iedereen het toegestane bezoek goed af te stemmen met alle naasten.

Heeft u een afspraak? Neemt u dan telefonisch contact op met de afdeling waarmee u een afspraak heeft via 088 979 79 00.

We zeggen zorgafspraken zonder acute medische noodzaak zoveel mogelijk af. Zo beperken we het aantal mensen dat het ziekenhuis binnenkomt en maken we ruimte en personeel vrij om mensen met (verdenking op) coronavirus op te vangen.

Dit betekent het volgende:

 • Wij zeggen alle afspraken af waar geen acute medische noodzaak voor is. Dit betreft vooral poliklinische afspraken en operaties waar geen directe medische noodzaak voor bestaat;
 • Wij laten, als dat kan, patiënten niet voor een uitslag of herhaalconsult naar het ziekenhuis komen. Patiënten zullen zoveel mogelijk worden gebeld;
 • Wij beperken diagnostische onderzoeken zoals lab- en radiologisch onderzoek tot de direct medisch noodzakelijke onderzoeken. Gemaakte radiologische afspraken worden door uw huisarts of specialist beoordeeld.

Het kan dus voorkomen dat we uw afspraak bij de polikliniek of voor een operatie verzetten. Soms wijzigen we uw afspraak bij de polikliniek in een belafspraak. Als een afspraak verandert, nemen we van tevoren in ieder geval contact met u op. We doen er alles aan om de zorg voor alle patiënten door te laten gaan, maar vanwege de ontwikkelingen rond het coronavirus moeten we geregeld keuzes maken en beslissen waar en wanneer we onze mensen inzetten. Dat verandert soms op korte termijn. We hopen op uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie.

Spoedgevallen
Voor spoedgevallen blijft het ziekenhuis 24/7 bereikbaar.

Komt u op bezoek? HMC ontvangt verder zo min mogelijk bezoekers in HMC. Zo beschermen we patiënten en medewerkers tegen het coronavirus. Dit betekent onder meer:

 • Opgenomen patiënten mogen maximaal één bezoeker per dag ontvangen*;
 • Patiënten op de polikliniek en SEH mogen maximaal één begeleider meenemen;
 • Voor enkele afdelingen geldt een uitzondering.
  Patiënten mogen geen begeleider mee naar binnen nemen op de**:
  • Polikliniek verloskunde/gynaecologie
  • Dagbehandeling oncologie
  • Afdeling radiotherapie
 • Komt u een coronapatiënt bezoeken? Neem vooraf altijd eerst telefonische contact op met de afdeling, zodat het bezoek voor iedereen veilig en goed kan verlopen.
 • Alle voorlichtingsbijeenkomsten voor patiënten in HMC worden geannuleerd.

U kunt contact houden met uw dierbare in de kliniek en tijdens een poliklinisch consult via digitale weg, bijvoorbeeld door te (video)bellen.

 * In overleg met de behandelend afdeling kan in bijzondere omstandigheden een uitzondering worden gemaakt, bijvoorbeeld bij patiënten die terminaal ziek zijn.
**In overleg met de behandelende afdeling kan in bijzondere omstandigheden een uitzondering worden gemaakt, bijvoorbeeld bij patiënten die slecht ter been zijn.

Om vervelende situaties te voorkomen, vragen we iedereen het toegestane bezoek goed af te stemmen met alle naasten.

HMC is bezig om zorgafspraken zonder acute medische noodzaak zoveel mogelijk af te zeggen. Zo beperken we het aantal mensen dat het ziekenhuis binnenkomt en maken we ruimte en personeel vrij om mensen met (verdenking op) coronavirus op te vangen. Dit betekent het volgende:

 •  Wij bellen alle afspraken af waar geen acute medische noodzaak voor is. Dit betreft vooral poliklinische afspraken en operaties waar geen directe medische noodzaak voor bestaat;
 •  Wij laten, als dat kan, patiënten niet voor een uitslag of herhaalconsult naar het ziekenhuis komen. Patiënten zullen zoveel mogelijk worden gebeld;
 •  Wij beperken diagnostische onderzoeken zoals lab- en radiologisch onderzoek tot de direct medisch noodzakelijke onderzoeken.

Voor spoedgevallen blijft het ziekenhuis 24/7 bereikbaar.

HMC ontvangt verder zo min mogelijk bezoekers in HMC. Zo beschermen we patiënten en medewerkers tegen het coronavirus. Dit betekent onder meer:

 • Opgenomen patiënten mogen maximaal één bezoeker per dag ontvangen*;
 • Patiënten op de polikliniek en SEH mogen maximaal één begeleider meenemen;
 • Voor enkele afdelingen geldt een uitzondering.
  Patiënten mogen geen begeleider mee naar binnen nemen op de**:
  • Polikliniek verloskunde/gynaecologie
  • Dagbehandeling oncologie
  • Afdeling radiotherapie
 • Komt u een coronapatiënt bezoeken? Neem vooraf altijd eerst telefonische contact op met de afdeling, zodat het bezoek voor iedereen veilig en goed kan verlopen.
 • Alle voorlichtingsbijeenkomsten voor patiënten in HMC worden geannuleerd.

U kunt contact houden met uw dierbare in de kliniek en tijdens een poliklinisch consult via digitale weg, bijvoorbeeld door te (video)bellen.

 * In overleg met de behandelend afdeling kan in bijzondere omstandigheden een uitzondering worden gemaakt, bijvoorbeeld bij patiënten die terminaal ziek zijn.
**In overleg met de behandelende afdeling kan in bijzondere omstandigheden een uitzondering worden gemaakt, bijvoorbeeld bij patiënten die slecht ter been zijn.

Om vervelende situaties te voorkomen, vragen we iedereen het toegestane bezoek goed af te stemmen met alle naasten.

Nee. Kom niet naar het ziekenhuis. Neem contact op met de GGD of huisarts. Bij twijfel kunt u ook telefonisch contact opnemen met de afdeling waarmee u een afspraak heeft via 088 979 79 00

De patiënten zijn in isolatie opgenomen zodat patiënten en medewerkers van HMC tegen verdere verspreiding van het virus zijn beschermd. In het liveblog houden we u op de hoogte van de actuele situatie.

Wanneer patiënten zich bij ons melden met luchtwegklachten, dan worden zij in strikte isolatie opgenomen en getest, of zij nu uit een risicogebied komen of niet. We hebben voldoende beschermingsmaterialen in huis en kunnen extra bedden vrijmaken als dat nodig is.

Ons team van medisch specialisten op het gebied van infectieziekten monitort continu de situatie. Wij waren goed voorbereid op de ontwikkelingen rond het coronavirus, waarbij ook met het scenario rekening was gehouden dat patiënten met verdenkingen op het coronavirus zich in HMC zou melden. Er gelden strikte protocollen en we kiezen bewust voor strenge voorzorgsmaatregelen. Op deze manier beschermen we patiënten, bezoekers en medewerkers zo optimaal mogelijk tegen besmetting.

Uw afspraak

We zeggen zorgafspraken zonder acute medische noodzaak zoveel mogelijk af. Zo beperken we het aantal mensen dat het ziekenhuis binnenkomt en maken we ruimte en personeel vrij om mensen met (verdenking op) coronavirus op te vangen.

Dit betekent het volgende:

 • Wij zeggen alle afspraken af waar geen acute medische noodzaak voor is. Dit betreft vooral poliklinische afspraken en operaties waar geen directe medische noodzaak voor bestaat;
 • Wij laten, als dat kan, patiënten niet voor een uitslag of herhaalconsult naar het ziekenhuis komen. Patiënten zullen zoveel mogelijk worden gebeld;
 • Wij beperken diagnostische onderzoeken zoals lab- en radiologisch onderzoek tot de direct medisch noodzakelijke onderzoeken. Gemaakte radiologische afspraken worden door uw huisarts of specialist beoordeeld.

Het kan dus voorkomen dat we uw afspraak bij de polikliniek of voor een operatie verzetten. Soms wijzigen we uw afspraak bij de polikliniek in een belafspraak. Als een afspraak verandert, nemen we van tevoren in ieder geval contact met u op. We doen er alles aan om de zorg voor alle patiënten door te laten gaan, maar vanwege de ontwikkelingen rond het coronavirus moeten we geregeld keuzes maken en beslissen waar en wanneer we onze mensen inzetten. Dat verandert soms op korte termijn. We hopen op uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie.

Spoedgevallen
Voor spoedgevallen blijft het ziekenhuis 24/7 bereikbaar.

U kunt uw afspraak uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch annuleren. Voor de locatie HMC Antoniushove en HMC Westeinde kunt u contact opnemen met het Afsprakenbureau via 088 979 24 45. Voor de locatie HMC Bronovo kunt u contact opnemen met de polikliniek waar u een afspraak heeft. Dit kan op werkdagen, binnen kantoortijden van 08.00 – 17.00 uur. Uw afspraak wordt dan kosteloos afgezegd of verplaatst naar een ander tijdstip.

Bij het niet op tijd annuleren van uw afspraak zijn kosten verbonden. Patiënten van HMC die zich niet hebben afgemeld voor een afspraak of te laat hebben afgemeld, ontvangen een factuur van € 45,-. Dit bedrag is niet kostendekkend maar zorgt wel dat patiënten zich beter bewust zijn van hun gemaakte afspraak.

Bezoekers

HMC ontvangt verder zo min mogelijk bezoekers in HMC. Zo beschermen we patiënten en medewerkers tegen het coronavirus. Dit betekent onder meer:

 • Opgenomen patiënten mogen maximaal één bezoeker per dag ontvangen*;
 • Patiënten op de polikliniek en SEH mogen maximaal één begeleider meenemen;
 • Voor enkele afdelingen geldt een uitzondering.
  Patiënten mogen geen begeleider mee naar binnen nemen op de**:
  • Polikliniek verloskunde/gynaecologie
  • Dagbehandeling oncologie
  • Afdeling radiotherapie
 • Komt u een coronapatiënt bezoeken? Neem vooraf altijd eerst telefonische contact op met de afdeling, zodat het bezoek voor iedereen veilig en goed kan verlopen.
 • Alle voorlichtingsbijeenkomsten voor patiënten in HMC worden geannuleerd.

U kunt contact houden met uw dierbare in de kliniek en tijdens een poliklinisch consult via digitale weg, bijvoorbeeld door te (video)bellen.

 * In overleg met de behandelend afdeling kan in bijzondere omstandigheden een uitzondering worden gemaakt, bijvoorbeeld bij patiënten die terminaal ziek zijn.
**In overleg met de behandelende afdeling kan in bijzondere omstandigheden een uitzondering worden gemaakt, bijvoorbeeld bij patiënten die slecht ter been zijn.

Om vervelende situaties te voorkomen, vragen we iedereen het toegestane bezoek goed af te stemmen met alle naasten.

Nee, u hoeft zich geen zorgen te maken. Wij monitoren de situatie streng.

De patiënten die in HMC Westeinde met Covid-19 zijn opgenomen, zijn direct in isolatie opgenomen zodat patiënten en medewerkers van HMC tegen verdere verspreiding van het virus zijn beschermd. De HMC-medewerkers met Covid-19 zitten in thuisisolatie.

Er gelden strikte protocollen en we kiezen bewust voor strenge voorzorgsmaatregelen. Deze maatregelen worden vaker toegepast als een patiënt een besmettelijke bacterie of virus bij zich draagt. Onze medewerkers weten dus precies wat ze moeten doen om besmetting van anderen te voorkomen. Op deze manier beschermen we patiënten, bezoekers en medewerkers zo optimaal mogelijk tegen besmetting.

Loop ik extra risico?

Nee, u hoeft zich geen zorgen te maken. Medewerkers met griepverschijnselen mogen niet komen werken.

Nee. Zwangere vrouwen maken niet meer of minder kans om het virus op te lopen dan niet-zwangere vrouwen. Als het wél gebeurt, is het verloop volgens het RIVM hetzelfde. Ook is er geen verhoogde kans op een miskraam of aangeboren afwijkingen.

Onze informatiebijeenkomsten over bevallen gaan voorlopig niet door. Wij werken aan een alternatief. Heeft u zich ingeschreven voor één van de bijeenkomsten via het mailadres patvoor@haaglandenmc.nl? Dan wordt u automatisch op de hoogte gehouden als er alternatieven gevonden zijn. Had u zich nog niet ingeschreven maar wilde u wel komen? Stuur dan een mailtje naar patvoor@haaglandenmc.nl. Zodra we een alternatief hebben, brengen we u op de hoogte.

Veelgestelde vragen en antwoorden over zwangerschap en corona vindt u hier:

Ben ik besmet met het Coronavirus?

Op https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19 kunt u zien of er een indicatie is verdere testen te doen naar het COVID-19 virus. Bij twijfel neemt u telefonisch contact op met uw huisarts. Mocht u overwegen uw verloskundig zorgverlener hiervoor te bezoeken, leg dan eerst telefonisch contact voor advies.

Verloopt een infectie met COVID-19 ernstiger voor een zwangere vrouw?

Op basis van beperkt beschikbare data zijn er geen aanwijzingen dat zwangere vrouwen vatbaarder zijn voor het krijgen van een infectie met COVID-19. Het is nog onzeker of bij een infectie met COVID-19 het verloop anders is dan bij vrouwen die niet zwanger zijn. Van andere virale infecties weten we dat er meer kans is op longproblemen als een vrouw zwanger is.

Kan de ongeboren baby geïnfecteerd raken tijdens de zwangerschap of bevalling?

Tot nu toe is er geen directe overdracht (verticale transmissie) van het COVID-19 virus beschreven van moeder op kind tijdens de zwangerschap of bevalling. Het virus is tot nu toe niet aangetoond in vruchtwater, navelstrengbloed, de keel van een pasgeborene of in borstvoeding. Wel is besmetting mogelijk van moeder op kind via de gewone mens-op-mens route (horizontale transmissie).

Kan ik een miskraam krijgen van COVID-19?

Op basis van beperkt beschikbare data zijn er geen aanwijzingen dat vrouwen met een infectie met COVID-19 meer kans hebben op een miskraam of zwangerschapsverlies. Mogelijk is er iets meer vroeggeboorte, maar het is nog niet duidelijk of dit spontane vroeggeboorte is of dat een zwangerschap op medische gronden vroegtijdig beëindigd is.

Ik heb nu een infectie met COVID-19 en zit in thuisisolatie, gaat mijn afspraak met de verloskundige of gynaecoloog door?

Overleg met uw verloskundig hulpverlener wat te doen in dit specifieke geval.

Ik heb nu een infectie met COVID-19, mag ik thuis bevallen?

Op basis van beperkt beschikbare data adviseren wij tijdens de actieve infectie een ziekenhuisbevalling met bewaking (cardiotocogram, CTG) van de foetus. Als de infectie > 14 dagen geleden was, vervalt dit advies.

Mag ik borstvoeding geven als ik een infectie met COVID-19heb?

Er is geen contra-indicatie voor borstvoeding. COVID-19 is niet aangetoond in moedermelk. Aangeraden wordt om borstvoeding te geven met een mondkap en hygiënemaatregelen in acht te nemen (handen wassen voor het aanraken van de baby of borsten, eigen borstkolf te gebruiken of fles en de borstkolf goed schoon te maken na gebruik). Omdat het wel mogelijk is om de baby te infecteren in uw nabijheid, valt het te overwegen om (gekolfde) voeding door een gezond persoon te laten geven.


Ik ben genezen van een infectie met COVID-19, ben ik nu onder controle van een gynaecoloog?

In principe is een doorgemaakte infectie met COVID-19 geen medische indicatie. Wel wordt voorlopig aangeraden groei-echo’s te laten maken.

 

 

Nee. De patiënten die met Covid-19 in HMC worden opgenomen, worden direct in isolatie opgenomen zodat patiënten en medewerkers van HMC tegen verdere verspreiding van het virus zijn beschermd. De HMC-medewerkers met Covid-19 zitten in thuisisolatie.

De polikliniek Maag- Darm en Leverziekten (MDL) ontvangt veel vragen van patiënten met Crohn of Colitis Ulcerosa, die ontstekingsremmende medicatie gebruiken. Een deel van deze medicijnen heeft als bijwerking een verminderde weerstand. Het voorkomen van een besmetting is daarom de eerste prioriteit.

Patiënten met verminderde weerstand moeten extra oppassen. Hun kans op besmetting met het coronavirus is net zo groot als bij mensen met een normale afweer. Maar, hun kans op een ernstige longontsteking is wél hoger. Daarom is het voorkómen van infecties extra belangrijk.
Vermijd contact met andere mensen die hoesten, verkouden zijn of koorts hebben. Vermijd drukke omgevingen of sociale evenementen, tenzij dit absoluut noodzakelijk is. Hieronder valt ook het bezoek aan het ziekenhuis. Daarom worden afspraken op het polikliniek zoveel mogelijk omgezet in telefonische afspraken. Afspraken voor medicatietoediening op de infuuskamer gaan wel door.

Volg de adviezen van het RIVM:

https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus

Algemeen

 • In het bijzonder dient aandacht te zijn voor het stoppen met roken, aangezien roken het risico op infectie sterk verhoogd.
 • Laat boodschappen thuis bezorgen.
 • Werk thuis als dat mogelijk is.
 • Reis niet met het openbaar vervoer.

Voor patiënten die ontstekingsremmende medicatie gebruiken geldt het volgende advies:

 • Infliximab (Flixabi, Remsima, Remicade): doorgaan met gebruik.
 • Adalumimab (Humira): doorgaan met gebruik.
 • Golimumab (Simponi): doorgaan met gebruik.
 • Prednison: overleg met uw behandelend arts of u versneld kunt afbouwen.
 • Methotrexaat (Metoject): doorgaan met gebruik.
 • Tioguanine (Lanvis, Thiosix): doorgaan met gebruik
 • Mercaptopurine (Puri-Nethol): doorgaan met gebruik
 • Azathioprine (Azafalk, Imuran): doorgaan met gebruik
 • Vedolizumab (Entyvio): doorgaan met gebruik
 • Ustekinumab (Stelara): doorgaan met gebruik
 • Tofacitinib (Xeljanz): doorgaan met gebruik

Deze informatie is opgesteld op basis van de actuele inzichten en kan aangepast worden op basis van de ontwikkelingen rondom het Coronavirus.

 

U bent longpatiënt en wil uw conditie onderhouden tijdens deze Corona uitbraak.
Onze fysiotherapeuten van de longrevalidatie hebben een programma voor u gemaakt dat u zelfstandig thuis kunt uitvoeren. Het is namelijk erg belangrijk dat u in beweging blijft!

Bijgevoegd is een algemeen oefenprogramma gericht op het versterken van armen en benen en behoud van de conditie. Ieder kan dit op zijn eigen niveau uitvoeren. Kijkt u gerust welke oefeningen u wel of niet kunt uitvoeren.

Diëtist
Bij longproblemen komen klachten zoals hoesten, kortademigheid en vermoeidheid voor. Als u onvoldoende eet of ongezond eet kan uw conditie achteruit gaan en kunnen de klachten toenemen. Daarom is het voor mensen met longproblemen extra van belang hoeveel en welke voedingsstoffen met de dagelijkse voeding het lichaam binnen komen. Ook is het belangrijk dat u niet te zwaar of te licht bent en dat u voldoende spiermassa heeft.

Eiwit in de voeding
o.a. eiwit is een belangrijke voedingsstof. Het is de bouwsteen voor al onze lichaamscellen. Doordat het lichaam dagelijks in opbouw en afbraak is, moeten dagelijks veel lichaamscellen worden vervangen.
Daarvoor is iedere dag eiwit nodig. Het lichaam kan geen reservevoorraad van eiwitten aanleggen zoals deze dat met vet bijvoorbeeld wel kan. De dagelijkse hoeveelheid eiwit is met longproblemen 1,5 keer meer dan zonder longproblemen.

Veel mensen die kanker hebben (gehad) maken zich zorgen om het coronavirus (COVID-19). Als kankerpatiënt ben je soms kwetsbaarder en dan kan je mogelijk zieker worden van een infectie met het coronavirus dan een gezond persoon.

Lees de informatiebrief NVMO (Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie).

Op de website www.kanker.nl vindt u het antwoord op de meest gestelde vragen.

Vraag en aanbod

Wij worden veelvuldig benaderd door mensen en organisaties uit Den Haag die HMC willen ondersteunen tijdens de corona crisis. Het is hartverwarmend hoeveel mensen bereid zijn om op wat voor manier dan ook te helpen. Dit wordt dan ook zeer gewaardeerd. Bedankt!

Menskracht
Op dit moment kunnen we de zorg nog leveren met onze huidige medewerkers, maar dit kan uiteraard veranderen. Via het mailadres vraag-aanbodpersoneel@haaglandenmc.nl verzamelen we daarom al het aanbod zodat we een goede match kunnen maken met de vraag. We verzoeken u om niet te bellen of langs te komen maar een mail te sturen. Wij nemen contact op zodra er vraag is.

Presentjes voor personeel
We krijgen daarnaast ook veel ‘opstekers’ voor het personeel. In de vorm van bijvoorbeeld kaartjes, eten en bloemen. We hebben niet altijd tijd om meteen te reageren of hier aandacht aan te besteden maar weet dat de waardering groot is.

Vragen

Meer informatie over het virus staat op de website van het RIVM. Wilt u het RIVM liever bellen? Neem dan contact op via 0800-1351. Dit telefoonnummer is dagelijks bereikbaar van 08.00 tot 20.00 uur.

Voor de laatste ontwikkelingen kunt u onze liveblog volgen.