Veelgestelde vragen coronavirus

Voor veel van uw vragen over het coronavirus (Covid-19) in HMC hebben we hier de antwoorden verzameld.

Veelgestelde vragen

Voor spoedgevallen is HMC 24 uur per dag, zeven dagen per week open. Lees hier hoe u handelt in een spoedsituatie.

Bent u al onder behandeling in HMC en heeft u acute klachten of medische zorgen? Aarzel dan niet om direct telefonisch contact op te nemen met uw arts. 

 • Wanneer u op bezoek komt: Patiënten mogen maximaal twee bezoeker tegelijkertijd ontvangen. Kom niet op bezoek als u koorts en/of luchtwegklachten heeft, zoals verkoudheid, hoesten, keelpijn of kortademigheid. Stem af met uw familie en vrienden wie op welk moment op bezoek komt. Zo voorkomt u vervelende situaties.
 • Komt u een coronapatiënt bezoeken? Bel dan vooraf met de afdeling, zodat het bezoek voor iedereen veilig kan verlopen.

Bel dan de afdeling waar u een afspraak heeft, via 088 979 79 00. Uw zorgverlener bepaalt dan hoe we u het beste kunnen helpen.

De patiënten zijn in isolatie opgenomen zodat patiënten en medewerkers van HMC tegen verdere verspreiding van het virus zijn beschermd. 

Wanneer patiënten zich bij ons melden met luchtwegklachten, dan worden zij in strikte isolatie opgenomen en getest, of zij nu uit een risicogebied komen of niet. We hebben voldoende beschermingsmaterialen in huis en kunnen extra bedden vrijmaken als dat nodig is.

Ons team van medisch specialisten op het gebied van infectieziekten monitort continu de situatie. Wij waren goed voorbereid op de ontwikkelingen rond het coronavirus, waarbij ook met het scenario rekening was gehouden dat patiënten met verdenkingen op het coronavirus zich in HMC zou melden. Er gelden strikte protocollen en we kiezen bewust voor strenge voorzorgsmaatregelen. Op deze manier beschermen we patiënten, bezoekers en medewerkers zo optimaal mogelijk tegen besmetting.

Uw afspraak

De zorg gaat door

De zorg voor patiënten gaat zoveel mogelijk door. We bieden niet alleen zorg aan patiënten die (misschien) corona hebben. U kunt voor alle zorg bij ons terecht, bijvoorbeeld voor de dermatoloog, de orthopeed, de cardioloog of de kinderarts. Ook operaties gaan zoveel mogelijk door. Daarnaast kunt u natuurlijk bij ons terecht als u met spoed zorg nodig heeft, zoals traumazorg, verloskunde, hersenchirurgie of kankerzorg. U bent welkom bij HMC.

Wat betekent dit voor u?

 • Heeft u een zorgvraag die spoed heeft?
  Voor spoedgevallen is ons ziekenhuis altijd bereikbaar. Kijk bij Spoed hoe u moet handelen.
 • Heeft u een zorgvraag zonder spoed?
  Bel dan uw huisarts of uw HMC-arts. Vervolgens bepalen we of we u in het ziekenhuis moeten zien of dat we een (beeld)belafspraak kunnen maken. 
 • Heeft u al een afspraak staan?
  Het kan voorkomen dat we uw afspraak bij de polikliniek of voor een operatie verzetten. Soms wijzigen we uw afspraak bij de polikliniek in een belafspraak. Als een afspraak verandert, nemen we van tevoren in ieder geval contact met u op. U hoeft zelf dus niets te doen. We wijzigen uw afspraak alleen als uw HMC-arts het veilig vindt om de afspraak telefonisch of later plaats te laten vinden. Heeft u klachten die spoed hebben? Neem dan direct contact met ons op.
 • Is uw afspraak verzet?
  Als we uw afspraak weer kunnen inplannen, nemen we ook contact met u op. U hoeft dus zelf niets te doen. Bij het inplannen van afspraken volgen we de richtlijnen van de Nederlandse Zorgautoriteit.

U kunt uw afspraak uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch annuleren, door contact op te nemen met de polikliniek waar u een afspraak heeft. Dit kan op werkdagen, binnen kantoortijden van 08.00 – 17.00 uur. Uw afspraak wordt dan kosteloos afgezegd of verplaatst naar een ander tijdstip.

Bij het niet op tijd annuleren van uw afspraak zijn kosten verbonden. Patiënten van HMC die zich niet hebben afgemeld voor een afspraak of te laat hebben afgemeld, ontvangen een factuur van € 45,-. Dit bedrag is niet kostendekkend maar zorgt wel dat patiënten zich beter bewust zijn van hun gemaakte afspraak.

Bezoekers

Nee, u hoeft zich geen zorgen te maken. Wij monitoren de situatie streng.

De patiënten die in HMC Westeinde met Covid-19 zijn opgenomen, zijn direct in isolatie opgenomen zodat patiënten en medewerkers van HMC tegen verdere verspreiding van het virus zijn beschermd. De HMC-medewerkers met Covid-19 zitten in thuisisolatie.

Er gelden strikte protocollen en we kiezen bewust voor strenge voorzorgsmaatregelen. Deze maatregelen worden vaker toegepast als een patiënt een besmettelijke bacterie of virus bij zich draagt. Onze medewerkers weten dus precies wat ze moeten doen om besmetting van anderen te voorkomen. Op deze manier beschermen we patiënten, bezoekers en medewerkers zo optimaal mogelijk tegen besmetting.

Aanvullende informatie voor specifieke patienten(groepen)

Nee, u hoeft zich geen zorgen te maken. Medewerkers met griepverschijnselen mogen niet komen werken.

Nee. Zwangere vrouwen maken niet meer of minder kans om het virus op te lopen dan niet-zwangere vrouwen. Als het wél gebeurt, is het verloop volgens het RIVM hetzelfde. Ook is er geen verhoogde kans op een miskraam of aangeboren afwijkingen.

Onze informatiebijeenkomsten over bevallen gaan online door. Aanmelden voor de webinar kan via www.haaglandenmc.nl/agenda.

Veelgestelde vragen en antwoorden over zwangerschap en corona vindt u hier:

Ben ik besmet met het Coronavirus?
Op https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19 kunt u zien of er een indicatie is verdere testen te doen naar het Covid-19 virus. Bij twijfel neemt u telefonisch contact op met uw huisarts. Mocht u overwegen uw verloskundig zorgverlener hiervoor te bezoeken, leg dan eerst telefonisch contact voor advies.

Verloopt een infectie met Covid-19 ernstiger voor een zwangere vrouw?
Op basis van beperkt beschikbare data zijn er geen aanwijzingen dat zwangere vrouwen vatbaarder zijn voor het krijgen van een infectie met Covid-19. Het is nog onzeker of bij een infectie met Covid-19 het verloop anders is dan bij vrouwen die niet zwanger zijn. Van andere virale infecties weten we dat er meer kans is op longproblemen als een vrouw zwanger is.

Kan de ongeboren baby geïnfecteerd raken tijdens de zwangerschap of bevalling?
Tot nu toe is er geen directe overdracht (verticale transmissie) van het Covid-19 virus beschreven van moeder op kind tijdens de zwangerschap of bevalling. Het virus is tot nu toe niet aangetoond in vruchtwater, navelstrengbloed, de keel van een pasgeborene of in borstvoeding. Wel is besmetting mogelijk van moeder op kind via de gewone mens-op-mens route (horizontale transmissie).

Kan ik een miskraam krijgen van Covid-19?
Op basis van beperkt beschikbare data zijn er geen aanwijzingen dat vrouwen met een infectie met Covid-19 meer kans hebben op een miskraam of zwangerschapsverlies. Mogelijk is er iets meer vroeggeboorte, maar het is nog niet duidelijk of dit spontane vroeggeboorte is of dat een zwangerschap op medische gronden vroegtijdig beëindigd is.

Ik heb nu een infectie met Covid-19 en zit in thuisisolatie, gaat mijn afspraak met de verloskundige of gynaecoloog door?
Overleg met uw verloskundig hulpverlener wat te doen in dit specifieke geval.

Ik heb nu een infectie met Covid-19, mag ik thuis bevallen?
Op basis van beperkt beschikbare data adviseren wij tijdens de actieve infectie een ziekenhuisbevalling met bewaking (cardiotocogram, CTG) van de foetus. Als de infectie > 14 dagen geleden was, vervalt dit advies.

Mag ik borstvoeding geven als ik een infectie met Covid-19 heb?
Er is geen contra-indicatie voor borstvoeding. Covid-19 is niet aangetoond in moedermelk. Aangeraden wordt om borstvoeding te geven met een mondkap en hygiënemaatregelen in acht te nemen (handen wassen voor het aanraken van de baby of borsten, eigen borstkolf te gebruiken of fles en de borstkolf goed schoon te maken na gebruik). Omdat het wel mogelijk is om de baby te infecteren in uw nabijheid, valt het te overwegen om (gekolfde) voeding door een gezond persoon te laten geven.

Ik ben genezen van een infectie met Covid-19, ben ik nu onder controle van een gynaecoloog?
In principe is een doorgemaakte infectie met Covid-19 geen medische indicatie. Wel wordt voorlopig aangeraden groei-echo’s te laten maken.

Bevallingen in HMC gaan momenteel gewoon door. Om noodzakelijke zorg te garanderen en de verspreiding van het virus te minimaliseren, heeft de afdeling verloskunde echter extra maatregelen genomen. Bent u net bevallen in HMC, of gaat u binnenkort bevallen? Hieronder hebben we voor u de belangrijkste informatie op een rijtje gezet. Wij danken u alvast voor uw begrip en medewerking.

Vóór de bevalling
Alle noodzakelijke controles bij zwangere vrouwen op de polikliniek gaan door. Het kan voorkomen dat u als zwangere vrouw op een kamer komt te liggen met andere patiënten. Dit is niet ons gangbare beleid, maar we zijn daar helaas nu toe genoodzaakt. De kamers zijn ruim genoeg en er is voldoende afstand tussen de bedden.

Komt u naar het ziekenhuis en heeft u of iemand in uw directe omgeving klachten zoals hoesten, verkouden, koorts, keelpijn? Meld dit altijd aan ons, ook bij twijfel. Dat kan telefonisch via 088 9792104. We attenderen u op het feit dat u hierin een grote verantwoordelijkheid heeft. Dit in het belang van uw gezondheid en die van andere patiënten en medewerkers.

Er gelden strikte regels ten aanzien van bezoek. Als u naar het ziekenhuis komt, mag u één persoon meenemen om u te begeleiden. Heeft deze persoon klachten (zie boven), dan is dit niet toegestaan. Als u gaat bevallen, gelden onderstaande regels.

Bevallen

 • Bevallingen in HMC gaan gewoon door. Er zijn voldoende verloskamers, zodat alle zwangere vrouwen onder begeleiding van professionele zorgverleners kunnen bevallen. Al onze verloskamers zijn eenpersoons kamers.
 • Bij de bevalling mag maximaal één persoon aanwezig zijn om u te begeleiden. Heeft deze persoon klachten (zie boven), dan gelden strikte isolatiemaatregelen voor u, uw begeleider en onze medewerkers. Het is dus zeer belangrijk dat u dit meldt. Dat kan telefonisch via 088 9792104. We attenderen u op het feit dat u hierin een grote verantwoordelijkheid heeft, in het belang van uw gezondheid en die van andere patiënten en medewerkers. Het is dus helaas niet mogelijk om met bijvoorbeeld uw partner én Doula naar het ziekenhuis te komen.

Na de bevalling

 • Het kan voorkomen dat u als kraamvrouw op een kamer komt te liggen met andere patiënten. Dit is niet ons gangbare beleid, maar we zijn daar helaas nu toe genoodzaakt. De kamers zijn ruim genoeg en er is voldoende afstand tussen de bedden.
 • Er gelden strikte regels ten aanzien van bezoek. Als u in het ziekenhuis ligt, mag u één persoon aanwijzen die u komt bezoeken. Heeft deze persoon klachten (zie boven), dan is het bezoek van deze persoon niet toegestaan. Bezoek van broertjes en zusjes is dus niet toegestaan. Om vervelende situaties te voorkomen, vragen we iedereen het toegestane bezoek goed af te stemmen met alle naasten.

Kinderafdeling

 • Indien uw kind wordt opgenomen op de kinderafdeling gelden ook strikte maatregelen ten aanzien van bezoek. Alleen bezoek van ouders/verzorgers (maximaal twee) waarvan één ouder mag blijven inroomen. Bezoek van broertjes of zusjes is momenteel niet mogelijk.

Bovenstaande maatregelen zijn in het belang van uw gezondheid, die van uw kindje én de gezondheid van onze medewerkers. We rekenen op uw begrip en medewering en danken u hiervoor.

Heeft u spoedklachten? Aarzel dan niet ons te bellen (088 979 21 04). Aan de hand van uw klacht adviseren wij wat u het beste kunt doen.

Beste zwangere,

Naar aanleiding van de persconferentie van premier Rutte op 6 mei jl. hebben de landelijke organisaties die zich inzetten voor de zorg van de zwangere vrouw (NVOG, KNOV en BEN) gekeken naar mogelijke verruimingen binnen het huidige pandemieprotocol. Zowel maatschappelijke, medische als ook veilige mogelijkheden rondom zorgverlening zijn bekeken. Er is gehoor gegeven aan de vraag van de zwangere om haar partner als direct betrokkene bij de controles aanwezig te laten zijn. Nadrukkelijk blijft gelden dat het risico op verspreiding van Covid-19 beperkt wordt door minder fysieke contactmomenten en mobiliteit naast de geldende hygiënische en 1,5 meter maatregelen. Wij vragen iedere betrokkene zich deze verantwoordelijkheid te beseffen en gevaar op besmetting door mede patiënten, partners, begeleiders en zorgpersoneel tot een minimum te beperken.
Op 8 mei 2020 zijn een aantal verruimende maatregelen met de pers gedeeld. Er is nadruk op gelegd dat deze in overeenstemming moeten zijn met lokaal beleid en capaciteit met de vraag vooral terughoudend te blijven. Deze versoepelingen in combinatie met het lokale beleid betreffen het volgende:

 1. Partner kan mee naar consulten waarbij er een noodzaak is dat deze er bij aanwezig is vanwege de inhoud van het gesprek, bv ernstige aandoeningen, slecht nieuws etc. Dus bij gewone controles alleen de zwangere.
 2. Partner kan alleen mee naar een uitgebreide echo zoals een 20 weken echo (SEO) of een geavanceerd echo onderzoek (GUO), groei echo’s en dergelijke niet.
 3. Partner mag mee naar de bevalling, 1 extra iemand mee naast de partner bij de bevalling wordt vooralsnog niet door ons overgenomen.
 4. Voor de kraamafdeling blijft voorlopig het beleid van 1 bezoeker per kraamvrouw van kracht.

De reden dat op dit moment van de landelijke adviezen op lokaal niveau wordt afgeweken is omdat het HMC de voorzorgsmaatregelen ter preventie van besmetting anders niet kunnen borgen. Partners of begeleiders bij alle polibezoeken en alle echo onderzoeken betekent een dermate grote drukte o.a. in de wachtruimte dat 1 ½ meter afstand niet lukt. Een extra begeleider bij de partus is ook iets dat vooralsnog niet wordt toegestaan. We proberen het aantal bezoekers in het ziekenhuis en op de afdeling verloskunde te beperken om de kans op besmettingen te minimaliseren. Daarom kan er maar 1 begeleider aanwezig zijn tijdens de bevalling en op de kraamafdeling.

Bovenstaande zijn maatregelen die wij beschouwen als iets van tijdelijke aard. Deze worden wekelijks geëvalueerd met het doel om de hele begeleiding zo snel mogelijk weer terug naar het oude te laten gaan.

Bij alle bezoeken is het van belang niet alleen bij de zwangere, maar ook bij de partner vooraf te screenen op COVID-19 symptomen en dient de 1,5 meter afstand in wachtkamer en onderzoekskamer te worden gehandhaafd, zie ook de FMS-leidraad: Persoonlijke bescherming in de (poli)klinische setting vanwege SARS-COVID-19’ en de NHG-standaard ‘Persoonlijke bescherming

Met vriendelijke groet,

Afdeling Verloskunde en Gynaecologie HMC

 

Nee. De patiënten die met Covid-19 in HMC worden opgenomen, worden direct in isolatie opgenomen zodat patiënten en medewerkers van HMC tegen verdere verspreiding van het virus zijn beschermd. De HMC-medewerkers met Covid-19 zitten in thuisisolatie.

De polikliniek Maag- Darm en Leverziekten (MDL) ontvangt veel vragen van patiënten met Crohn of Colitis Ulcerosa, die ontstekingsremmende medicatie gebruiken. Een deel van deze medicijnen heeft als bijwerking een verminderde weerstand. Het voorkomen van een besmetting is daarom de eerste prioriteit.

Patiënten met verminderde weerstand moeten extra oppassen. Hun kans op besmetting met het coronavirus is net zo groot als bij mensen met een normale afweer. Maar, hun kans op een ernstige longontsteking is wél hoger. Daarom is het voorkómen van infecties extra belangrijk.
Vermijd contact met andere mensen die hoesten, verkouden zijn of koorts hebben. Vermijd drukke omgevingen of sociale evenementen, tenzij dit absoluut noodzakelijk is. Hieronder valt ook het bezoek aan het ziekenhuis. Daarom worden afspraken op het polikliniek zoveel mogelijk omgezet in telefonische afspraken. Afspraken voor medicatietoediening op de infuuskamer gaan wel door.

Volg de adviezen van het RIVM:

https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus

Algemeen

 • In het bijzonder dient aandacht te zijn voor het stoppen met roken, aangezien roken het risico op infectie sterk verhoogd.
 • Laat boodschappen thuis bezorgen.
 • Werk thuis als dat mogelijk is.
 • Reis niet met het openbaar vervoer.

Voor patiënten die ontstekingsremmende medicatie gebruiken geldt het volgende advies:

 • Infliximab (Flixabi, Remsima, Remicade): doorgaan met gebruik.
 • Adalumimab (Humira): doorgaan met gebruik.
 • Golimumab (Simponi): doorgaan met gebruik.
 • Prednison: overleg met uw behandelend arts of u versneld kunt afbouwen.
 • Methotrexaat (Metoject): doorgaan met gebruik.
 • Tioguanine (Lanvis, Thiosix): doorgaan met gebruik
 • Mercaptopurine (Puri-Nethol): doorgaan met gebruik
 • Azathioprine (Azafalk, Imuran): doorgaan met gebruik
 • Vedolizumab (Entyvio): doorgaan met gebruik
 • Ustekinumab (Stelara): doorgaan met gebruik
 • Tofacitinib (Xeljanz): doorgaan met gebruik

Deze informatie is opgesteld op basis van de actuele inzichten en kan aangepast worden op basis van de ontwikkelingen rondom het Coronavirus.

 

U bent longpatiënt en wil uw conditie onderhouden tijdens deze Corona uitbraak.
Onze fysiotherapeuten van de longrevalidatie hebben een programma voor u gemaakt dat u zelfstandig thuis kunt uitvoeren. Het is namelijk erg belangrijk dat u in beweging blijft!

Bijgevoegd is een algemeen oefenprogramma gericht op het versterken van armen en benen en behoud van de conditie. Ieder kan dit op zijn eigen niveau uitvoeren. Kijkt u gerust welke oefeningen u wel of niet kunt uitvoeren.

Diëtist
Bij longproblemen komen klachten zoals hoesten, kortademigheid en vermoeidheid voor. Als u onvoldoende eet of ongezond eet kan uw conditie achteruit gaan en kunnen de klachten toenemen. Daarom is het voor mensen met longproblemen extra van belang hoeveel en welke voedingsstoffen met de dagelijkse voeding het lichaam binnen komen. Ook is het belangrijk dat u niet te zwaar of te licht bent en dat u voldoende spiermassa heeft.

Eiwit in de voeding
o.a. eiwit is een belangrijke voedingsstof. Het is de bouwsteen voor al onze lichaamscellen. Doordat het lichaam dagelijks in opbouw en afbraak is, moeten dagelijks veel lichaamscellen worden vervangen.
Daarvoor is iedere dag eiwit nodig. Het lichaam kan geen reservevoorraad van eiwitten aanleggen zoals deze dat met vet bijvoorbeeld wel kan. De dagelijkse hoeveelheid eiwit is met longproblemen 1,5 keer meer dan zonder longproblemen.

Een deel van afweerremmende medicatie zoals prednison, aprelimast, ciclosporine, mycofenolzuur, azathioprine, dimethylfumaraat, methotrexaat of een biological (bijv. adalimumab, etanercept ustekinumab, guselkumab, ixekizumab, brodalumab, omalizumab, dupilumab) heeft als (bij)werking een verminderde weerstand/afweer. Het voorkomen van een besmetting heeft daarom de eerste prioriteit. Blijf zoveel mogelijk thuis. Vermijd contact met andere mensen die hoesten, verkouden zijn of koorts hebben. Vermijd een drukke omgeving of sociale evenementen.

Volg de adviezen van het RIVM:

 • Was de handen regelmatig met water en zeep
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden

De situatie rondom COVID-19 kan snel veranderen. Daarom is het verstandig om voor de meest recente informatie de website van het RIVM te raadplegen. Zie verder ook de website van het NDVD voor adviezen vanuit de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie.

Veel mensen die kanker hebben (gehad) maken zich zorgen om het coronavirus (COVID-19). Als kankerpatiënt ben je soms kwetsbaarder en dan kan je mogelijk zieker worden van een infectie met het coronavirus dan een gezond persoon.

Lees de informatiebrief NVMO (Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie).

Op de website www.kanker.nl vindt u het antwoord op de meest gestelde vragen.

De vaccins van Pfizer en Moderna zijn geen levende vaccins. Deze kunnen worden gebruikt samen met afweer-onderdrukkende IBD-medicatie.
De vaccins zijn nog niet getest op mensen met IBD, daarom is er nu nog niets te zeggen over de effectiviteit ervan. Wel raadt de NVMDL mensen met IBD aan om zich te laten vaccineren. Op welk moment dat mogelijk wordt is nog onbekend.

Bron: https://www.crohn-colitis.nl/actueel/coronavirus-vraag-en-antwoord/

 

Voor álle patiënten met reumatische aandoeningen geldt, zonder uitzondering: laat u vaccineren tegen Covid-19. Alle soorten Covid-19-vaccins zijn veilig in combinatie met reumamedicijnen. We verwachten geen extra risico's voor patiënten met reumatische klachten, die zich laten vaccineren.
De Rijksoverheid bepaalt wanneer welke patiënten een vaccin krijgen en welk vaccin dit is. Ook regelt de overheid het toedienen van het vaccin (niet de polikliniek Reumatologie). Als u zich laat vaccineren, vraagt de GGD u of uw behandelaar hiermee akkoord is. U kunt deze vraag met 'ja' beantwoorden en verwijzen naar deze tekst. Hiermee volgen wij de richtlijnen van het RIVM en de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR).

Zwangere vrouwen met COVID-19 hebben een groter risico op het ontwikkelen van een ernstig verloop van de ziekte. Uit veiligheidsoverweging gold voorheen het advies om zwangere vrouwen te vaccineren alleen voor kwetsbare zwangere vrouwen met onderliggende ernstige aandoeningen. Inmiddels weten we dat in de Verenigde Staten nu (april 2021) 90.000 zwangere vrouwen zijn gevaccineerd met een van de mRNA-vaccins (Pfizer of Moderna) zonder noemenswaardige bijwerkingen. Vanaf nu wordt daarom aan alle zwangere vrouwen geadviseerd om zich te laten vaccineren, bij voorkeur met een mRNA-vaccin.

In het standpunt staat daarnaast vermeld dat de Gezondheidsraad geen bezwaren ziet voor vaccinatie bij vrouwen die borstvoeding geven, omdat aannemelijk is dat de vaccins niet in de borstvoeding terechtkomen. Bekijk hier het nieuwe Standpunt Vaccinatie tegen COVID-19 rondom zwangerschap en kraambed 22 april 2021.

Je bent zwanger en je krijgt een uitnodiging voor een prik tegen corona. Wat moet je doen? Deze informatiekaart helpt je bij de keuze om wel of geen prik te halen.

Een vaccinatie tegen Covid-19 krijgt u met een prik in de spier. Dit noemen we ook wel een intramusculaire injectie. Soms raden we een prik in de spier af, als u antistollingsmedicijnen neemt. Een prik kan in een enkel geval namelijk zorgen voor een bloeding in de spier. Omdat u de Covid-19-vaccins alléén via de spier kunt krijgen, raden we u wel aan om een vaccinatie te halen. Hieronder kunt u lezen wat u kunt doen om het risico op een bloeding zo klein mogelijk te houden.

Covid-19-vaccinatie als u DOAC's of LMWH gebruikt
DOAC staat voor Direct werkende Orale Anticoagulantia. Dit zijn de medicijnen:

 • apixaban (Eliquis)
 • rivaroxaban (Xarelto)
 • dabigatran (Pradaxa)
 • edoxaban (Lixiana)

LMWH staat voor Low Moleculair Weight Heparin. Dit zijn de medicijnen:

 • nadroparine (Fraxiparine/Fraxiparine forte)
 • enoxaparine (Clexane)
 • tinzaparine (Innohep)
 • dalteparine (Fragmin)

Dosering van LMWH of DOAC en moment van vaccinatie
Er zijn geen wetenschappelijke gegevens bekend over het risico van een bloeding in de spier als u een DOAC of LMWH gebruikt na een vaccinatie. Neem daarom de volgende voorzorgsmaatregelen:

 • Dosering: eenmaal daags een DOAC of LMWH
  • Neemt u eenmaal daags een DOAC of LMWH? Dan moet de vaccinatie minimaal zes uur ná de laatste DOAC- of LMWH-injectie of -inname plaatsvinden.
  • Als u 's avonds de DOAC of LMWH neemt, dan kan de vaccinatie de ochtend erna plaatsvinden.
  • Als u 's ochtends de DOAC of LMWH neemt, dan moet de vaccinatie minimaal zes uur ná deze ochtendinjectie/-inname plaatsvinden.
  • Druk na de vaccinatie minimaal twee minuten af, zonder te wrijven.
 • Dosering: tweemaal daags een LMWH of DOAC
  • Neemt u tweemaal daags een DOAC of LMWH? Dan moet de vaccinatie één uur vóór de volgende DOAC- of LMWH-injectie of -inname plaatsvinden.
  • Krijgt u de vaccinatie 's ochtends? Stel dan de ochtenddosis DOAC of LMWH uit. Neem de DOAC of LMWH pas minimaal één uur ná de vaccinatie.
  • Krijgt u de vaccinatie 's middags? Dan moet de vaccinatie minimaal zes uur na de ochtenddosis DOAC of LMWH plaatsvinden.
  • Druk na de vaccinatie minimaal twee minuten af, zonder te wrijven.
 • DOAC of LMWH korter dan zes uur geleden ingenomen: langer afdrukken
  • Heeft u een DOAC of de LMWH korter dan zes uur geleden genomen op het moment van vaccinatie? Dan is het noodzakelijk om na de vaccinatie langer af te drukken: minimaal tien minuten, zonder te wrijven.

Covid-19-vaccinatie als u vitamine K-antagonisten gebruikt
Vitamine K-antagonisten is een andere naam voor de medicijnen fenprocoumon en acenocoumarol. Gebruikt u deze medicijnen en bent u onder behandeling van de trombosedienst? Neem dan de volgende voorzorgsmaatregelen:

 • Vraag uw trombosedienst om advies.
 • U mag het Covid-19-vaccin pas krijgen:
  • als u de INR-waarde van uw bloed 24 tot 72 uur vóór de vaccinatie heeft laten bepalen
  • als deze INR-waarde lager is dan 3.5
 • Druk na de vaccinatie twee minuten stevig op de plek waar u de prik kreeg (dit is meestal de bovenarm). Doe dit zonder te wrijven.

Bron: Contra-indicaties en aandoeningen die aandacht vragen bij alle COVID-19-vaccins (RIVM)

 

Het advies van de werkgroep MS van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) is dat alle patiënten met MS zich laten vaccineren. Dit geldt ook voor mensen met ziekteremmende therapie: ongeacht welke therapie ze gebruiken en ongeacht het tijdstip waarop ze de laatste medicatie hebben gehad.

Helaas is het nu niet mogelijk om de vaccinatie af te stemmen op de individuele situatie van patiënten. De NVN adviseert u daarom om u te laten vaccineren zodra u de mogelijkheid heeft om dit te doen. Als er in de toekomst beter gepland kan worden wanneer de vaccinatie gebeurt, heeft het de voorkeur om bij bepaalde medicijnen een periode te laten zitten tussen de laatste gift van deze medicijnen en de vaccinatie. De reden hiervoor is dat het vaccin dan waarschijnlijk beter zal werken. Het complete adviesdocument vindt u op deze webpagina van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie.

Vraag en aanbod

Wij worden veelvuldig benaderd door mensen en organisaties uit Den Haag die HMC willen ondersteunen tijdens de corona crisis. Het is hartverwarmend hoeveel mensen bereid zijn om op wat voor manier dan ook te helpen. Dit wordt dan ook zeer gewaardeerd. Bedankt!

Menskracht
Op dit moment kunnen we de zorg nog leveren met onze huidige medewerkers, maar dit kan uiteraard veranderen. Via het mailadres vraag-aanbodpersoneel@haaglandenmc.nl verzamelen we daarom al het aanbod zodat we een goede match kunnen maken met de vraag. We verzoeken u om niet te bellen of langs te komen maar een mail te sturen. Wij nemen contact op zodra er vraag is.

Presentjes voor personeel
We krijgen daarnaast ook veel ‘opstekers’ voor het personeel. In de vorm van bijvoorbeeld kaartjes, eten en bloemen. We hebben niet altijd tijd om meteen te reageren of hier aandacht aan te besteden maar weet dat de waardering groot is.

Overige vragen

Het coronavirus dat momenteel de wereld in zijn greep heeft, is een nieuw virus. Er is nog veel niet over bekend. Daarom doen we wetenschappelijk onderzoek naar dit virus. Dat doen we in HMC én samen met andere instellingen. Met de kennis die we opdoen, kunnen we de zorg voor coronapatiënten verbeteren en besmetting helpen voorkomen.

Voor wetenschappelijk onderzoek naar het coronavirus hebben we gegevens nodig van coronapatiënten. Daarvoor gebruiken we sommige gegevens uit de patiëntendossiers van coronapatiënten. We kunnen hiervoor niet altijd vooraf vragen om toestemming. We gaan er daarom vanuit dat de patiënt het goed vindt. De gebruikte gegevens zijn niet naar de patiënt te herleiden. Op die manier beschermen we de privacy van de patiënt.

Bent u coronapatiënt en heeft u toch bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens? Stuur dan een e-mail aan bezwaar@haaglandenmc.nl. Vermeld in de e-mail uw voor- en achternaam, geboortedatum en patiëntnummer. Zet in de onderwerpregel: 'Bezwaar gebruik medische gegevens'. Zodra we uw e-mail hebben ontvangen, gebruiken wij uw gegevens niet langer voor wetenschappelijk onderzoek. Uw keuze heeft geen gevolgen voor uw behandeling.

Meer informatie over het virus staat op de website van het RIVM. Wilt u het RIVM liever bellen? Neem dan contact op via 0800-1351. Dit telefoonnummer is dagelijks bereikbaar van 08.00 tot 20.00 uur.