Delen van uw medische gegevens

 

De gegevens over uw behandeling in HMC worden opgenomen in uw elektronisch patiëntendossier. Dit zijn bijvoorbeeld gespreksverslagen, behandelplannen, radiologische onderzoeken, brieven aan uw huisarts, operatieverslagen of bloeduitslagen. Soms is het noodzakelijk dat uw zorgverlener uw medische gegevens met andere zorgverleners buiten HMC deelt. Bijvoorbeeld als u in meerdere ziekenhuizen wordt behandeld. Of als uw zorgverlener het behandelplan in een ‘multidisciplinair overleg’ met zorgverleners uit een ander ziekenhuis wil bespreken. Dit doen we om u zo goed mogelijke zorg te kunnen geven.

Gegevens delen kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld via de post of beveiligde mail. Door nieuwe ontwikkelingen is het ook mogelijk om zorgverleners via een beveiligd netwerk online inzage te geven in (een deel van) uw elektronisch patiëntendossier in HMC. Dit werkt sneller, veiliger en zorgt voor completere informatie bij de ontvanger. Dit noemen we een elektronisch uitwisselingssysteem.

Gegevens beschikbaar stellen via een elektronisch uitwisselingssysteem

We mogen uw medische gegevens alleen elektronisch beschikbaar stellen als u daarvoor vooraf toestemming heeft gegeven. Alleen zorgverleners die zorg aan u verlenen, mogen de gegevens vervolgens inzien en gebruiken. Deze afspraak is vastgelegd in overeenkomsten met alle deelnemende zorgaanbieders. De zorgverleners moeten zich houden aan de wettelijke eisen, zoals vastgelegd in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij controleren of zij zich daar aan houden.

Voor welke zorgaanbieders maakt HMC uw gegevens beschikbaar?

HMC maakt uw gegevens alleen beschikbaar voor zorgaanbieders, zoals ziekenhuizen of uw huisarts. Als u toestemming geeft, betekent dit dat HMC uw medische gegevens beschikbaar mag maken voor alle zorgaanbieders die nu én in de toekomst zijn aangesloten. Wij houden bij wie uw gegevens heeft ingezien.

HMC kan uw dossier momenteel beschikbaar maken voor de volgende categorieën zorgaanbieders:

  • Uw huisarts
  • Ziekenhuizen in Nederland

Hoe geeft u toestemming?

Uw medische gegevens zijn vertrouwelijk. Om deze via een elektronisch uitwisselingssysteem te delen met andere zorgverleners is uw toestemming nodig. U kunt toestemming geven via mijnHMC voor online inzage door uw huisarts en online inzage door andere zorgaanbieders.
U kunt voor het geven van toestemming voor inzage door uw huisarts ook terecht bij de inschrijfbalie op een van de HMC-locaties.

Wij respecteren uw keuze. U kunt uw toestemming altijd intrekken op dezelfde wijze als de manier waarop u toestemming heeft gegeven. Vanaf dat moment zullen uw gegevens niet meer beschikbaar zijn voor andere zorgverleners als dat nodig is voor uw behandeling.

Vragen

Als u nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u een e-mail sturen naar mijnhmc@haaglandenmc.nl.

Veelgestelde vragen

Delen van uw medische gegevens

Ja, dit kunt u zelf doen via mijnHMC.

We maken alleen gegegevens voor andere zorgaanbieders beschikbaar als u daar toestemming voor heeft gegeven. Zorgverleners van die betreffende zorgaanbieders mogen uw gegevens vervolgens alleen raadplegen als zij een behandelreatie met u hebben.

Als u toestemming geeft, betekent dit dat HMC uw medische gegevens beschikbaar mag maken voor alle zorgaanbieders die nu én in de toekomst zijn aangesloten. HMC kan uw dossier momenteel beschikbaar maken voor de volgende categorieën zorgaanbieders:

  • uw huisarts
  • ziekenhuizen in Nederland

U dient zich dan tot die zorgaanbieder te wenden. Elke zorgaanbieder heeft een procedure voor het afwikkelen van verzoeken tot verwijdering van gegevens uit het dossier.

Ja, u kunt altijd behandeld worden door de andere zorgaanbieder. Als u wilt dat wij informatie delen met de andere zorgaanbieder, kan dat ook op een andere manier, bijvoorbeeld per post. Dit is wel wat omslachtiger en kan wat langer duren.