Uw medisch dossier

Printknop

mijnhmc web

Online toegang tot uw dossier via mijnHMC

HMC nodigt u graag uit om meer betrokken te zijn bij uw behandeling door via mijnHMC online een deel van uw eigen medische gegevens te bekijken. Via mijnHMC kunt u bijvoorbeeld uw operatieverslag, uitslagen van laboratorium- en röntgenonderzoek en medische brieven inzien. U kunt deze informatie ook downloaden en printen. Heeft u vragen over het inzien van uw dossier via mijnHMC? Kijk dan bij 'Veel gestelde vragen'. Staat uw vraag er niet bij dan stuurt u een e-mail naar mijnhmc@haaglandenmc.nl

Papieren kopie van uw dossier

In mijnHMC staat veel informatie die u kunt printen en gebruiken als papieren dossier. Als dit niet lukt of als u informatie wilt raadplegen die niet beschikbaar is via mijnHMC, kunt u een kopie van (een deel van) uw dossier opvragen. Dat kan via de polikliniek als het verzoek betrekking heeft op één specialisme of afdeling. Als u informatie wenst over meerdere specialismen of afdelingen, dan kan dat met het formulier Aanvraag kopie medisch dossier. Het formulier is ook in het Engels beschikbaar. U kunt het formulier ook afhalen bij de inschrijfbalie in de centrale hal van onze locaties.

Stuur het volledig ingevulde formulier met een kopie van uw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) naar:

HMC
T.a.v. secretariaat gezondheidsrecht, C14.84
Antwoordnummer 2191
2501 VC Den Haag

Of per e-mail: gezondheidsrecht@haaglandenmc.nl

Heeft u vragen over het aanvragen van uw kopie medisch dossier? Kijk dan hieronder bij 'Veelgestelde vragen'. Staat uw vraag er niet bij dan kunt u op werkdagen tussen 09.00 en 12.30 uur bellen met het secretariaat gezondheidsrecht, telefoonnummer 088 979 32 94 of een e-mail sturen: gezondheidsrecht@haaglandenmc.nl

Wijzigen van uw dossier

U kunt uw zorgverlener vragen om gegevens in uw dossier te corrigeren als deze onjuist zijn. Bijvoorbeeld uw geboortedatum of medische voorgeschiedenis. U kunt uw zorgverlener ook vragen een verklaring van uzelf aan uw dossier toe te voegen of (een deel van) uw dossier te vernietigen. Gebruikt u daarvoor het aanvraagformulier ‘aanvulling, correctie, vernietiging medisch dossier’. Het formulier is verkrijgbaar bij de inschrijfbalie in de centrale hal van onze locaties. U kunt dit ook op werkdagen tussen 09.00 en 12.30 uur opvragen bij het secretariaat gezondheidsrecht, telefoonnummer 088 979 32 94.

Inzage in uw dossier door andere zorgaanbieders

Binnen de zorg wordt steeds vaker gewerkt met zogenaamde elektronische uitwisselingsystemen. Hiermee kunnen zorgverleners van bijvoorbeeld huisartsenpraktijken en andere ziekenhuizen online toegang krijgen tot uw medisch dossier bij HMC. Dit is veilig en heeft als voordeel dat informatie snel bij een andere zorgverlener kan zijn.

Uw gegevens zijn niet zomaar in te zien voor andere zorgverleners. Dit mag alleen met uw toestemming en als de zorgverlener de gegevens uit uw dossier nodig heeft voor uw behandeling.

Als u toestemming geeft, betekent dit dat HMC uw medische gegevens beschikbaar mag maken voor alle zorgaanbieders die nu én in de toekomst zijn aangesloten. U kunt toestemming geven via mijnHMC voor online inzage door uw huisarts en online inzage door andere zorgaanbieders. U kunt voor het geven van toestemming voor inzage door uw huisarts ook terecht bij de inschrijfbalie op een van de HMC-locaties.

Meer informatie is te vinden bij 'Delen van uw medische gegevens'

Veelgestelde vragen

Papieren kopie dossier

Het is belangrijk dat wij uw identiteit kunnen vaststellen. Dit doen wij door de gegevens op het kopie van uw identiteitsbewijs te vergelijken met de gegevens in onze ziekenhuissystemen. Het kopie van uw identiteitsbewijs wordt daarna vernietigd.

Gemiddeld duurt het 14 dagen voordat de gegevens zijn verzameld en klaar zijn voor verzending.

Aan het opvragen en verzenden van uw dossier per reguliere post zijn geen kosten verbonden. Als u uw dossier per aangetekende post wilt ontvangen zijn daaraan wél kosten verbonden (zie hierna).

U kunt dit aangeven op de achterzijde van het aanvraagformulier. Hieraan zijn kosten verbonden van €8,- welke via een eenmalige machtiging kunnen worden voldaan.

U kunt dit aangeven op het formulier 'Aanvraag kopie Medisch Dossier'. Niet mogelijk bij het opvragen van beeldmateriaal op dvd.

Het ophalen van het kopie van uw dossier is in principe niet mogelijk.

Voor minderjarigen tot 12 jaar geldt dat een ouder die gezag over het kind heeft dit verzoek kan doen. Hiervoor is een kopie van het identiteitsbewijs van de ouder en van het kind nodig. Minderjarigen van 12 jaar of ouder moeten zelf toestemming geven en mede ondertekenen voor verstrekking van een kopie van het dossier aan de ouder(s).

Dat kan als u het aanvraagformulier beiden ondertekent en van u beiden een kopie van uw identiteitsbewijs meestuurt.

Nabestaanden kunnen in beginsel geen inzage in en kopie van het dossier van een overledene krijgen. Als u dat toch wenst, stuurt u dan een uitgebreide motivering voor uw aanvraag mee. Op basis daarvan zal worden bepaald of een uitzondering kan worden gemaakt.