Orgaan- en weefseldonatie

In Nederland is het mogelijk om na overlijden organen en weefsels te doneren. Donatie is voor nabestaanden van de donor een emotionele gebeurtenis. Daarom is het belangrijk hier goed over na te denken. Heeft u advies nodig of heeft u vragen? Neem dan contact op met onze donatiefunctionarissen.

Jaarlijks overlijden in Nederland 130 tot 150 patiënten die wachten op een donororgaan. Ook voor sommige weefsels bestaat een wachtlijst. Voorbeelden van organen zijn de lever, longen, het hart, de nieren, de alvleesklier en de dunne darm. Voorbeelden van weefsels zijn huid, oogweefsel, bot- en peesweefsel, hartkleppen en bloedvaten. Het vervangen van het zieke orgaan of weefsel bij een patiënt door een gezond orgaan of weefsel, heet transplantatie.

Toestemming?

Is iemand mogelijk geschikt als orgaan- of weefseldonor? Dan raadpleegt de arts het Donorregister om na te gaan welke keuze iemand heeft laten vastleggen. Heeft de overledene niets laten registreren, dan vraagt de arts de nabestaanden om toestemming. Donatie is voor nabestaanden van de donor een emotionele gebeurtenis. Toch is het belangrijk hier goed over na te denken. In de meeste situaties zijn organen namelijk levensreddend en weefsels kunnen de kwaliteit van leven van de ontvangende patiënt aanzienlijk verbeteren.

Donatiecoördinator

Veel mensen hebben vragen over orgaan- en weefseldonatie. Daarom werken er bij HMC donatiecoördinatoren. U kunt bij hen terecht als u vragen heeft over orgaan- en weefseldonatie. De donatiecoördinatoren geven daarnaast scholing aan verpleegkundigen en artsen en zien toe op een juiste uitvoering van de donatieprocedure.

Bereikbaarheid

DonorDialoog

Het aantal mensen dat zijn keuze voor donatie vastlegt in het donorregister, is Den Haag veel lager dan in de rest van Nederland. Dit komt onder meer door onbekendheid met het onderwerp en door taalproblemen, zoals laaggeletterdheid. Ook culturele achtergrond of geloofsovertuiging kunnen een rol spelen.
Lees meer over de DonorDialoog

Meer informatie

Meer informatie over orgaan- en weefseldonatie vindt u in de folder Informatie voor nabestaanden.

Kijk voor meer informatie ook op:

www.donorregister.nl
Hier legt u vast of u kiest voor donorregistratie.

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/orgaandonatie-en-weefseldonatie
Website van de Rijksoverheid

www.bislife.nl
BISLIFE is een weefselinstelling die op betrouwbare wijze de kwaliteit van leven van patiënten verbetert

https://www.eurotransplant.org/cms/index.php?page=pat_netherlands
De stichting Eurotransplant is een serviceorganisatie voor de samenwerkende transplantatiecentra, laboratoria en donorziekenhuizen binnen acht landen.

www.transplantatiestichting.nl
Informatie over donor worden, cijfers en de medische procedure.

Veelgestelde vragen over orgaan- en weefseldonatie

U kunt alleen donor worden, als u toestemming geeft voor donatie. Of iemand uiteindelijk ook donor wordt, hangt af van het moment, de oorzaak en de plaats van overlijden. Ook de lichaamsconditie van de overleden donor en de kwaliteit van de organen en weefsels zijn van belang. Kijk voor meer informatie bij www.donorregister.nl.

Dan vraagt de arts of de verpleegkundige de nabestaanden een beslissing te nemen. Dat kan een hele moeilijke beslissing zijn. De arts en verpleegkundige kunnen u hierbij begeleiden.

Veel religies worstelen met 2 vragen als het gaat om orgaandonatie. Moet ik mijn lichaam intact laten na mijn dood? Of weegt het belang van naastenliefde zwaarder? Meer informatie vindt u op de website van de Nederlandse Transplantatie Stichting.

Nee. De keuze die iemand in het Donorregister laat vastleggen, is een wilsbeschikking. Een arts zal alleen de nabestaanden informeren over het besluit. Het is dan niet mogelijk tegen de wil van de overledene in te gaan. De arts heeft wel altijd een gesprek met de nabestaanden over de orgaan- en/of weefseldonatie.

Nee, dat kan niet. Dat is in de wet zo geregeld. Wanneer een orgaan beschikbaar is kijkt Eurotransplant wiens bloed, weefsel en andere medische gegevens van de patiënten op de wachtlijst het beste past én wie een transplantatie het dringendste nodig heeft.

Iedere arts zal er alles aan doen om uw leven te redden. Dat is zijn plicht. Ook als u donor bent. Pas als 100 procent zeker is dat de patiënt zal overlijden, kijkt de arts in het Donorregister.

Je kunt organen doneren na hersendood en na hartdood. Er zijn wettelijk vastgelegde procedures die het ziekenhuis moet volgen om vast te stellen of iemand hersendood of hartdood is.

Als er toestemming is voor orgaan- of weefseldonatie en de dood is vastgesteld, dan meldt de arts de donor aan bij de Nederlandse Transplantatie Stichting. Deze schakelt een zogenaamde transplantatiefunctionaris in. Deze coördineert de donatieprocedure.

Het afstaan van organen vindt plaats in een operatiekamer van HMC. Een gespecialiseerd chirurgisch team komt hiervoor naar het ziekenhuis toe. Zo’n operatie kan tussen de 2 en 7 uur duren.
Het afstaan van weefsels (met uitzondering van bot- en peesweefsels) gebeurt bijna altijd in het mortuarium. Ook hiervoor komt een speciaal team naar het ziekenhuis.

De uren voorafgaand en tijdens de operatie zijn vaak heel intensief voor de nabestaanden.

Kijk voor meer informatie op de website van de Nederlandse Transplantatie Stichting.

Ja. Na zowel orgaan- als weefseldonatie kan de overledene worden opgebaard. Thuis of in een uitvaartcentrum.

Nee. De donatie vertraagt de begrafenis of crematie van de overledene niet.

Wij kunnen de partner of familie van de donor vertellen hoe het afgelopen is met de donatie en transplantatie als zij dat willen. De familie hoort dan na enkele weken of de transplantatie geslaagd is. We maken geen namen van donoren en ontvangers bekend. Soms stuurt de ontvanger van een orgaan of weefsel een anonieme brief uit dankbaarheid naar de partner of familie van de donor.