DonorDialoog

Het aantal mensen dat zijn keuze voor donatie vastlegt in het donorregister, is Den Haag veel lager dan in de rest van Nederland. Dit komt onder meer door onbekendheid met het onderwerp en door taalproblemen, zoals laaggeletterdheid. Ook culturele achtergrond of geloofsovertuiging kunnen een rol spelen.

Om zo veel mogelijk mensen goed te informeren, organiseert HMC samen met de Nederlandse Transplantatie Stichting, Stichting MeSam en HagaZiekenhuis de DonorDialoog.

Tijdens de DonorDialoog krijgen ongeveer 20 Haagse inwoners van Turkse, Marokkaanse, Oost-Europese en Hindoestaanse afkomst een zeer uitgebreide voorlichting. Onderdeel hiervan zijn rondleidingen in HMC om hen te laten zien op welke manier hun eigen kennissen, familieleden, kerkgenoten met dit onderwerp te maken kunnen krijgen.

Vervolgens brengen zij het onderwerp ter sprake in hun eigen gemeenschap, bij voorbeeld kerk, moskee, wijkvereniging, inloophuis, stichting. Zo organiseren zij – samen met de donatiecoördinator van HMC – bijeenkomsten om over dit onderwerp te praten. Omdat iedereen onverwacht zelf voor de keuze kan komen te staan, of wegens ziekte zelf een donorgaan of donorweefsel nodig kan hebben.

Op deze site vindt u een aantal filmpjes die onderdeel zijn van de DonorDialoog.

Orgaandonatie, hoe werkt dat?

Het geloof en orgaandonatie

Registeren hoe gaat dat?

Het komende jaar plaatsen we meer filmpjes over geloof en orgaandonatie.

Welke Haagse stichtingen doen mee aan de DonorDialoog?

Meer informatie

Neem contact op met de donatiecoördinator van HMC via telefoon 088 – 979 20 90 of per e-mail donatiecoordinator@haaglandenmc.nl.