Overzicht van tarieven

De totale kosten van uw behandeling zijn meestal pas na afloop van die behandeling helder. Eerst moet duidelijk worden wat er aan de hand is en welke zorg u nodig heeft. Hiervoor is een eerste afspraak in het ziekenhuis nodig.

Printknop

Diagnose Behandel Combinatie (DBC)

Ziekenhuizen maken gebruik van zogenoemde Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s) om de zorg in rekening te brengen. In een DBC is vastgelegd welke diagnose, onderzoek en behandeling bij uw zorgvraag horen.

Meer weten?

Neem contact op met uw zorgverzekeraar als u wilt weten of uw behandeling wordt vergoed of als u vragen heeft over uw polisvoorwaarden. Als u een behandeling moet ondergaan die niet in de basisverzekering zit, kunt u voordat u een afspraak in HMC maakt informatie over de kosten krijgen. U kunt hierover contact opnemen met de:

  • Debiteurenadministratie van HMC
  • telefoonnummer 088 979 25 94
  • bereikbaar van maandag t/m donderdag van 09.00 tot 12.00 uur

Prijslijst

 Typefouten in de lijsten zijn voorbehouden.

Overzicht tarieven HMC 2018 - 2022