Ga naar deze pagina voor maatregelen en laatste nieuws over Corona / Covid-19

Inzage in uw dossier

mijnhmc web

Online inzage via mijnHMC

HMC nodigt u graag uit om meer betrokken te zijn bij uw behandeling door via mijnHMC online een deel van uw eigen medische gegevens te bekijken. Via mijnHMC kunt u bijvoorbeeld uw operatieverslag, uitslagen van laboratorium- en röntgenonderzoek en medische brieven inzien. U kunt deze informatie ook downloaden en printen.

Kopie medisch dossier

Als u geen gebruik wilt maken van de online inzagemogelijkheid via mijnHMC of informatie wilt raadplegen die niet beschikbaar is via mijnHMC, kunt u een kopie van (een deel van) uw medisch of verpleegkundig dossier opvragen. Dat kan via de polikliniek als het verzoek betrekking heeft op één specialisme of afdeling. Als u informatie wenst over meerdere specialismen of afdelingen, dan kan dat met het formulier Aanvraag kopie medisch dossier. Het formulier is ook in het Engels beschikbaar.

U kunt het formulier ook afhalen bij de inschrijfbalie in de centrale hal van onze locaties. Stuur het volledig ingevulde formulier met een kopie van uw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) naar:

HMC
T.a.v. secretariaat gezondheidsrecht, C14.84
Antwoordnummer 2191
2501 VC Den Haag

Heeft u vragen over het aanvragen van uw kopie medisch dossier? Kijk dan bij 'Veelgestelde vragen'. Deze staan hieronder vermeld. Staat uw vraag er niet bij dan kunt u op werkdagen tussen 09.00 en 12.30 uur contact opnemen met het secretariaat gezondheidsrecht, telefoonnummer 088 979 32 94.

Corrigeren van uw dossier

U kunt uw zorgverlener vragen om gegevens in uw dossier te corrigeren als deze onjuist zijn. Bijvoorbeeld uw geboortedatum of medische voorgeschiedenis. U kunt uw zorgverlener ook vragen een verklaring van uzelf aan uw dossier toe te voegen of (een deel van) uw dossier te vernietigen. Gebruikt u daarvoor het aanvraagformulier ‘aanvulling, correctie, vernietiging medisch dossier’ dat verkrijgbaar is bij de inschrijfbalie in de centrale hal van onze locaties.

Veelgestelde vragen

Inzage dossier

Het is belangrijk dat wij uw identiteit kunnen vaststellen. Dit doen wij door de gegevens op het kopie van uw identiteitsbewijs te vergelijken met de gegevens in onze ziekenhuissystemen. Het kopie van uw identiteitsbewijs wordt daarna vernietigd.

Gemiddeld duurt het 14 dagen voordat de gegevens zijn verzameld en klaar zijn voor verzending.

Aan het opvragen en verzenden van uw dossier per reguliere post zijn geen kosten verbonden. Als u uw dossier per aangetekende post wilt ontvangen zijn daaraan wél kosten verbonden (zie hierna).

U kunt dit aangeven op de achterzijde van het aanvraagformulier. Hieraan zijn kosten verbonden van €8,- welke via een eenmalige machtiging kunnen worden voldaan.

In verband met het waarborgen van uw privacy mogen wij geen medische gegevens mailen.

Het ophalen van het kopie van uw dossier is in principe niet mogelijk.

Voor minderjarigen tot 12 jaar geldt dat een ouder die gezag over het kind heeft dit verzoek kan doen. Hiervoor is een kopie van het identiteitsbewijs van de ouder en van het kind nodig. Minderjarigen van 12 jaar of ouder moeten zelf toestemming geven en mede ondertekenen voor verstrekking van een kopie van het dossier aan de ouder(s).

Dat kan als u het aanvraagformulier beiden ondertekent en van u beiden een kopie van uw identiteitsbewijs meestuurt.

Nabestaanden kunnen in beginsel geen inzage in en kopie van het dossier van een overledene krijgen. Als u dat toch wenst, stuurt u dan een uitgebreide motivering voor uw aanvraag mee. Op basis daarvan zal worden bepaald of een uitzondering kan worden gemaakt.