Inzage in uw dossier

U kunt via Medischegegevens.nl altijd en overal online toegang krijgen tot uw gegevens en deze bekijken wanneer het u het best uitkomt. Of het nu gaat om een operatieverslag, brief aan de huisarts of waarden die zijn vastgesteld in het laboratorium. HMC biedt deze service kosteloos en veilig aan.

online medisch dossier 780

 

Online inzage medisch dossier

U kunt uw medische gegevens online bekijken. HMC nodigt u graag uit om meer betrokken te zijn bij uw behandeling door via de website medischegegevens.nl (kosteloos en veilig) online uw eigen medische gegevens te bekijken. Op deze website kunt u bijvoorbeeld uw operatieverslag, uitslagen van laboratorium- en röntgenonderzoek en medische brieven inzien. Meer informatie kunt u vinden in de folder ‘Medische gegevens”, verkrijgbaar bij de inschrijfbalie in de centrale hal van onze locaties of via www.medischegegevens.nl

Aanmelden

Vul het aanmeldformulier in via de website medischegegevens.nl of in ons ziekenhuis. Daarmee geeft u toestemming om uw gegevens via een beveiligde verbinding van HMC naar www.medischegegevens.nl te versturen. Om uw privacy te waarborgen, is het nodig dat u zich bij aanmelding eenmalig legitimeert met een identiteitsbewijs. Via een beveiligde verbinding plus een sms-code op de mobiele telefoon kunt u uw gegevens vervolgens overal inzien. Het systeem wordt elke 24 uur geactualiseerd.

Vragen?

Heeft u vragen over het gebruik van www.medischegegevens.nl of problemen met inloggen? Kijk dan op de website bij veelgestelde vragen. Als u daar geen antwoord kunt vinden, neem dan contact op met de helpdesk van www.medischegegevens.nl op nummer: 088 - 999 11 00.
Wilt of kunt u uw medische gegevens niet online bekijken? Dan kunt u bij uw zorgverlener terecht om uw medische gegevens in te zien.

Kopie van uw dossier

U mag uw dossier niet mee naar huis nemen. Wel kunt u een kopie van (een deel van) uw medisch of verpleegkundig dossier opvragen. Dat kan met het formulier Aanvraag kopie medisch dossier. Het formulier is ook in het Engels beschikbaar.

U kunt het formulier ook afhalen bij de inschrijfbalie in de centrale hal van onze locaties. Stuur het volledig ingevulde formulier met een kopie van uw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) naar:

HMC
T.a.v. secretariaat gezondheidsrecht, C14.84
Antwoordnummer 2191
2501 VC Den Haag

Heeft u vragen over het aanvragen van uw kopie medisch dossier? Neem dan op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur contact op met het secretariaat gezondheidsrecht, telefoonnummer 088 979 32 94.

Corrigeren van uw dossier

U kunt uw zorgverlener vragen om gegevens in uw dossier te corrigeren als deze onjuist zijn. Bijvoorbeeld uw geboortdatum of medische voorgeschiedenis. U kunt uw zorgverlener ook vragen een verklaring van uzelf aan uw dossier toe te voegen of (een deel van) uw dossier te vernietigen. Gebruikt u daarvoor het aanvraagformulier ‘aanvulling, correctie, vernietiging medisch dossier’ dat verkrijgbaar is bij de inschrijfbalie in de centrale hal van onze locaties.

Wie mogen uw dossier inzien?

Alleen medewerkers van HMC die betrokken zijn bij uw de zorgverlening aan u mogen uw gegevens inzien. Als dat nodig is voor uw zorgverlening. Voor medewerkers van HMC geldt een geheimhoudingsplicht voor alle gegevens waarvan zij tijdens hun werk kennis nemen.

Gaat u akkoord met verwijzing naar een andere zorgverlener of ander ziekenhuis? Dan gaat HMC ervan uit dat u het ook goed vindt dat de gegevens die van belang zijn voor de verwijzing worden verstrekt aan deze zorgverlener of dat ziekenhuis. Als u dit toch niet wilt, kunt u dit doorgeven aan uw behandelend arts.

Verwerking van uw gegevens

HMC verwerkt gegevens van patiënten voor behandeling, verpleging, verzorging en onderzoek en het verbeteren van de kwaliteit. Het gaat om medische gegevens, identificatiegegevens, financiële en administratieve gegevens.

Zonder uw toestemming mag HMC (medische) persoonsgegevens leveren aan een aantal registrerende instanties op het gebied van de volksgezondheid. Heeft u vragen hierover of wenst u hiertegen bezwaar te maken, dan kunt u zich wenden tot uw behandelend arts. Anonieme gegevens mogen zonder uw nadrukkelijke toestemming verwerkt worden door HMC.