Huisregels HMC

Wij maken uw verblijf in ons ziekenhuis graag zo aangenaam mogelijk. Daarom hebben wij een aantal huisregels voor onze patiënten en hun bezoekers opgesteld. De regels gelden in het hele ziekenhuis en op het omliggende terrein. Wij verzoeken u vriendelijk deze huisregels in acht te nemen. Op afdelingsniveau kunnen specifieke huisregels gelden.

Aansprakelijkheid

HMC is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen. Parkeren, zowel op de eigen parkeerplaats als het openbaar terrein voor het gebouw, is voor eigen risico.

Aanwijzingen opvolgen

Als u zich in op het omliggende terrein van het de organisatie bevindt, bent u verplicht de aanwijzingen van het beveiligingspersoneel, bedrijfshulpverleners en medische hulpverleners op te volgen. Op afdelingen en in de algemene ruimtes van de organisatie geldt dat ook voor aanwijzingen van het overig personeel.

Besloten ruimten

Het is niet toegestaan om zonder toestemming ruimten te betreden die verboden zijn voor onbevoegden.

Bezoektijden

Bezoek voor patiënten is van harte welkom tijdens de geldende bezoektijden van 13.15 tot 14.00 uur en van 18.30 tot 19.30 uur. Om de rust op de afdeling te waarborgen geldt een maximum van twee bezoekers tegelijk per patiënt. Als bezoekers elkaar willen afwisselen, kunnen zij gebruik maken van de wachtruimte. Bezoek op andere tijden is alleen mogelijk na overleg met en toestemming van de verpleging of behandelend arts. De mobiele patiënt mag met bezoek naar de centrale hal; na overleg met en toestemming van de verpleging. Na 20.00 uur mag de patiënt de afdeling niet meer verlaten. 

Zie ook bezoektijden en bezoekregels

Dieren

Honden, katten en andere dieren hebben in verband met mogelijke infectieziekten geen toegang tot het ziekenhuis. Hulphonden vormen hierop een uitzondering.

Huisvredebreuk

Bij overtreding van onze huisregels kunt u verzocht worden ons terrein te verlaten. Weigert u dit, dan bent u strafbaar ter zake huisvredebreuk.

Maken van beeld- en geluidsopnames

In openbare ruimtes van HMC, zoals de ontvangsthal, is het niet toegestaan om beeld- en geluidsopnames te maken, tenzij vooraf toestemming is gegeven door de afdeling Communicatie. In niet openbare ruimtes, zoals de behandelkamer, is het maken van geluidsopnames in principe toegestaan. Wel moet u dit vooraf aan de hulpverlener vertellen. Het maken van beeldopnames in niet openbare ruimtes is niet toegestaan, tenzij sprake is van een bijzondere situatie en na toestemming van de betrokkenen.

Overlast gevend gedrag

Personen zonder een behandelindicatie (bezoekers en derden) kunnen, bij constatering van overlast gevend gedrag, aangesproken worden en door de beveiliging verzocht worden het terrein te verlaten.

Patiëntenpas

U dient bij behandeling in HMC in het bezit te zijn van een patiëntenpas van het ziekenhuis met daarop uw foto. Om de pas te laten maken heeft u een identificatiebewijs nodig.

Roken

Alle gebouwen van HMC zijn rookvrij. Roken is uitsluitend buiten toegestaan op de daartoe aangewezen locaties.

Strafbare feiten

Bij de constatering van een strafbaar feit zal de beveiliging direct op de hoogte gesteld worden en kan deze assistentie verzoeken van de politie.

Strafbare voorwerpen

Het is verboden strafbare voorwerpen binnen het ziekenhuis te brengen. Alle strafbare voorwerpen worden door de beveiliging overgedragen aan de politie.

Video-bewaking

HMC maakt gebruik van camera’s in belang van de veiligheid van zowel patiënten, bezoekers en medewerkers. Bij de constatering van strafbare feiten kunnen deze beelden worden overgedragen aan de politie.

Telefoon

Na 23.00 uur worden de inkomende telefoongesprekken niet meer doorverbonden. Het gebruik van een mobiele telefoon of andere draadloze apparatuur is op bepaalde afdelingen waar dit staat aangegeven niet toegestaan.