Ga naar deze pagina voor maatregelen en laatste nieuws over Corona / Covid-19

Coronavirus: wat moet u weten?

Het voorkomen van besmetting met het coronavirus heeft in heel Nederland de hoogste prioriteit, ook in HMC. Welke (voorzorgs)maatregelen treft HMC en wat moet u weten en doen?

Klik hieronder op onze liveblog voor recente ontwikkelingen

2 april


Uitbreiding IC-bedden in de regio gebeurt in ziekenhuizen met een volledig operationele IC

Uitbreiding van IC-bedden kan het best gebeuren in ziekenhuizen waar al een Intensive Care afdeling volledig operationeel is. In de regio wordt daarom heel bewust niet gekozen voor het heropenen van de Intensive Care in HMC Bronovo of andere locaties in de regio waar geen operationele IC aanwezig is. Burgemeester Remkes van Den Haag, voorzitter van de Veiligheidsregio Haaglanden, steunt deze lijn.

De bestuurlijke lijn is uitgezet onder leiding van de voorzitter van het Regionaal Overleg Acute Zorg in samenwerking met de Directeur Publieke Gezondheid. Remkes zegt in een ANP-bericht vandaag: “Het is een groot misverstand dat het knelpunt bij het inrichten van zoveel mogelijk IC-capaciteit in de beschikbaarheid van gebouwen zit. Het opnieuw openen van het HMC Bronovo leidt niet tot meer IC-bedden in onze regio.”

Lees verder >>
 

2 april


Videoboodschap van Ingrid Wolf

HMC-bestuursvoorzitter Ingrid Wolf heeft een videoboodschap opgenomen. Om iedereen in deze roerige tijd een hart onder de riem steken. Ook legt ze uit hoe het ziekenhuis op dit moment omgaat met de coronacrisis. 

31 maart


HMC gaat controleren op koorts bij ingang ziekenhuis

HMC controleert vanaf woensdag 1 april iedereen die ons ziekenhuis binnenkomt, op koorts. Dit betekent dat we bij de ingang van iedere locatie de temperatuur meten van patiënten, bezoekers en leveranciers. Dat gebeurt met een oorthermometer.

Met deze nieuwe maatregel volgen we het landelijk beleid om verdere verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken.

Vrijwilligers van het Rode Kruis staan vanaf 1 april om 07.00 uur aan de deur bij HMC Antoniushove, HMC Bronovo en HMC Westeinde om patiënten, bezoekers en leveranciers te controleren op koorts. De vrijwilligers dragen een spatbril, een isolatiejas en een chirurgisch mondmasker tijdens het screenen. Onze collega's van de afdeling Beveiliging ondersteunen hen bij dit werk.

Bij een temperatuur van 38 graden of hoger vragen we u naar huis te gaan, tenzij u een noodzakelijke medische afspraak heeft. In dat geval nemen we contact op met de afdeling waar u een afspraak heeft, bijvoorbeeld voor bloedafname of een radiologisch onderzoek.

Houd tijdens de coronacrisis alstublieft rekening met het volgende, voor uw gezondheid en die van anderen:

 • Heeft u een afspraak bij HMC en heeft u koorts en/of luchtwegklachten, zoals verkoudheid, hoesten, keelpijn of kortademigheid? Neem dan telefonisch contact op met de afdeling waarmee u een afspraak heeft, via 088 979 79 00.
 • Wilt u uw naaste bezoeken in HMC en heeft u koorts en/of luchtwegklachten? Kom dan niet op bezoek. Als u geen koorts of klachten meer heeft, bent u weer welkom als bezoeker in ons ziekenhuis.

 

29 maart


 Geen onveilige mondkapjes gebruikt in HMC

Onder ziekenhuizen is een grote voorraad onveilige mondkapjes uit China verspreid. Ook HMC ontving een voorraad. Deze voorraad is direct apart gezet toen het signaal kwam dat de mondkapjes niet veilig zijn. De voorraad is niet in gebruik genomen.

De afdeling Infectiepreventie van HMC test voor gebruik nieuwe voorraden mondkapjes als deze van een onbekende leverancier komen of om andere reden afwijken van vertrouwde lijnen.

 

28 maart


Binnen regio Haaglanden borgen HMC en HagaZiekenhuis acute trauma- en hartzorg

Het aantal patiënten met het coronavirus/COVID-19 in de regio Haaglanden neemt toe. Maar ook de acute opvang van andere patiënten in de regio gaat gewoon door. De zorgaanbieders en ambulancediensten stemmen deze acute zorg met elkaar af in ROAZ verband (Regionaal Overleg Acute Zorgketen). Om de acute traumazorg en acute hartzorg in deze tijd van de Coronacrisis goed te borgen, hebben HMC en het HagaZiekenhuis hierover afspraken gemaakt.

Vanaf dit weekend worden patiënten die gereanimeerd moeten worden of een acuut hartinfarct hebben door de ambulance altijd naar het HagaZiekenhuis gebracht. Patiënten die een ernstig trauma krijgen, worden door de ambulance altijd naar HMC gebracht.

Lees verder >>

 

25 maart 


Hoe bereidt HMC zich voor op de opvang van coronapatiënten? En hoe ervaren artsen en verpleegkundigen het om coronapatiënten te verzorgen? Internist-infectioloog dr. Femke Mollema en verpleegkundige Jeffrey Olierook gaven actualiteitenrubriek EenVandaag een rondleiding op de verpleegafdeling van HMC en deelden hun ervaringen. 

 

22 maart 2020


 Met man en macht werkt HMC dit weekend om vanaf maandag 23 maart extra intensive care bedden te hebben om Corona patiënten op te vangen. Ingrid Wolf, voorzitter raad van bestuur: “Het opzetten van extra IC capaciteit heeft in alle Nederlandse ziekenhuizen de hoogste prioriteit en dus ook binnen HMC. Wij brengen alle materialen en apparatuur zo veel mogelijk bij elkaar. Daarmee kunnen onze mensen efficiënter werken en kunnen we de beste zorg leveren. De situatie wordt de komende weken ernstiger en daarom zijn deze stappen nu nodig. Ik ben trots op wat onze mensen in slechts twee dagen voor elkaar weten te boksen, terwijl zij de afgelopen weken al zo hard hebben gewerkt.”

Naar het volledige persbericht

 

20 maart 2020


 Herhaling update 17 maart

Bevallingen in HMC gaan door / Deliveries in HMC to continue (English version under this message)

Bevallingen in HMC gaan momenteel gewoon door. Om noodzakelijke zorg te garanderen en de verspreiding van het virus te minimaliseren, heeft de afdeling verloskunde echter extra maatregelen genomen. Bent u net bevallen in HMC, of gaat u binnenkort bevallen? Hieronder hebben we voor u de belangrijkste informatie op een rijtje gezet. Wij danken u alvast voor uw begrip en medewerking.

Vóór de bevalling

Alle noodzakelijke controles bij zwangere vrouwen op de polikliniek gaan door. Het kan voorkomen dat u als zwangere vrouw op een kamer komt te liggen met andere patiënten. Dit is helaas niet ons gangbare beleid, maar we zijn daar nu tot genoodzaakt. De kamers zijn ruim genoeg en er is voldoende afstand tussen de bedden.

Komt u naar het ziekenhuis en heeft u of iemand in uw directe omgeving klachten zoals hoesten, verkouden, koorts, keelpijn? Meld dit altijd aan ons, ook bij twijfel. Dat kan telefonisch via 088 9792104. We attenderen u op het feit dat u hierin een grote verantwoordelijkheid heeft. Dit in het belang van uw gezondheid en die van andere patiënten en medewerkers.

Er gelden strikte regels ten aanzien van bezoek. Als u naar het ziekenhuis komt, mag u één persoon meenemen om u te begeleiden. Heeft deze persoon klachten (zie boven), dan is niet niet toegestaan. Als u gaat bevallen, gelden onderstaande regels.

Bevallen

 • Bevallingen in HMC gaan gewoon door. Er zijn voldoende verloskamers, zodat alle zwangere vrouwen onder begeleiding van professionele zorgverleners kunnen bevallen. Al onze verloskamers zijn eenpersoons kamers.
 • Bij de bevalling mag maximaal één persoon aanwezig zijn om u te begeleiden. Heeft deze persoon klachten (zie boven), dan gelden strikte isolatiemaatregelen voor u, uw begeleider en onze medewerkers. Het is dus zeer belangrijk dat u dit meldt. Dat kan telefonisch via 088 9792104. We attenderen u op het feit dat u hierin een grote verantwoordelijkheid heeft, in het belang van uw gezondheid en die van andere patiënten en medewerkers. Het is dus helaas niet mogelijk om met bijvoorbeeld uw partner én Doula naar het ziekenhuis te komen.

Na de bevalling

 • Het kan voorkomen dat u als kraamvrouw op een kamer komt te liggen met andere patiënten. Dit is helaas niet ons gangbare beleid, maar zijn daar nu tot genoodzaakt. De kamers zijn ruim genoeg en er is voldoende afstand tussen de bedden.
 • Er gelden strikte regels ten aanzien van bezoek. Als u in het ziekenhuis ligt, mag u één persoon aanwijzen die u komt bezoeken. Heeft deze persoon klachten (zie boven), dan is het bezoek van deze persoon niet toegestaan. Bezoek van broertjes en zusjes is dus niet toegestaan. Om vervelende situaties te voorkomen, vragen we iedereen het toegestane bezoek goed af te stemmen met alle naasten.

Kinderafdeling

 • Indien uw kind wordt opgenomen op de kinderafdeling gelden ook strikte maatregelen ten aanzien van bezoek. Alleen bezoek van ouders/verzorgers (maximaal twee) waarvan één ouder mag blijven inroomen. Bezoek van broertjes of zusjes is momenteel niet mogelijk.

Bovenstaande maatregelen zijn in het belang van uw gezondheid, die van uw kindje én de gezondheid van onze medewerkers. We rekenen op uw begrip en medewering en danken u hiervoor.

Heeft u spoedklachten? Aarzel dan niet ons te bellen (088 9792104). Aan de hand van uw klacht adviseren wij wat u het beste kunt doen.

Voor vragen en antwoorden over het coronavirus en uw zwangerschap kunt u terecht op onze pagina Veelgestelde vragen. Klik daar op de vraag 'Ik ben zwanger, moet ik me zorgen maken?'

 English version:
Deliveries in HMC to continue

Deliveries in HMC are currently continuing as normal. In order to ensure the necessary care and minimise the spread of the virus, however, the obstetrics department has taken additional measures. Have you just given birth in HMC, or are you going to give birth soon? We have listed the most important information for you below. Thank you in advance for your understanding and cooperation.

Before the delivery

 • All necessary checks for pregnant women at the outpatient clinic will continue.
 • As a pregnant woman, you may be placed in a room with other patients. This is not our usual policy, but unfortunately, we are now forced to do so. The rooms are spacious enough and there is sufficient distance between the beds.
 • What if you are coming to the hospital and you or anyone in your immediate vicinity have any symptoms such as coughing, a cold, fever or sore throat? Always notify us of this fact, even in cases of doubt. You can do so by phone at 088 9792104. We would like to draw your attention to the fact that you have a great responsibility in this regard. This is in the interest of your own health and that of other patients and employees.
 • Strict visiting rules apply. When you come to the hospital, you may bring one person to accompany you. If this person has symptoms (see above), they cannot accompany you. When you are going to give birth, the following rules apply.

Deliveries

 • Deliveries in HMC will continue as normal. There are sufficient delivery rooms to ensure that all pregnant women can give birth under the supervision of healthcare professionals. All our delivery rooms are single rooms.
 • During the birth, a maximum of one person may be present to accompany you. If this person has symptoms (see above), strict isolation measures apply to you, the person accompanying you and our employees. It is therefore extremely important that you notify us of this fact. You can do so by phone at 088 9792104. We would like to draw your attention to the fact that you have a great responsibility in this regard, in the interest of your own health and that of other patients and employees. Unfortunately, this means it will not be possible to come to the hospital with both your partner and your doula, for example.

After the delivery

 • As a new mother, you may end up in a room with other patients. This is not our usual policy, but unfortunately, we are now forced to do so. The rooms are spacious enough and there is sufficient distance between the beds. Strict visiting rules apply. While you are staying in the hospital, you may designate one person to come and visit you. If this person has symptoms (see above), he or she will not be permitted to visit.
 • This means that siblings are not permitted to visit. In order to avoid unpleasant situations, we would ask everyone to coordinate the permitted visit properly with all the close relatives.

Paediatric ward

 • If your baby is admitted to the paediatric ward, strict visiting measures will also apply.
 • Only parental caregivers (up to two) are permitted to visit, one of whom can stay the night. For the time being, this means that visits by siblings are not permitted.

The above measures are in the interest of your own health, your baby's health and the health of our employees. Thank you for your understanding and cooperation in this matter.
Do you have any urgent issues? If so, don't hesitate to call us (088 9792104). Based on your issue, we will advise you on the best course of action.

 

19 maart 2020


Corona Huisartsenpost voor de regio in HagaZiekenhuis

Patiënten in de regio Haaglanden met verdenking op het coronavirus worden voortaan gezien op één centrale Corona Huisartsenpost van Hadoks.
Dit is de bestaande huisartsenpost op het Spoedplein van het HagaZiekenhuis op locatie Leyweg. Patiënten kunnen hier alleen terecht na telefonisch contact met de huisarts. Hadoks, HagaZiekenhuis en HMC Westeinde werken nauw samen om de zorg voor alle patiënten in de regio met (verdenking op) corona zo goed mogelijk te organiseren. 
Klik hier voor het volledige nieuwsbericht.

 

19 maart 2020


 Strengere regels voor bezoek

Vanaf donderdag 19 maart gelden er strengere regels voor bezoek. Patiënten die naar de polikliniek of SEH komen, mogen 1 begeleider mee naar binnen nemen. Patiënten die in HMC verblijven, mogen 1 bezoeker per dag ontvangen.

De striktere regels zijn helaas noodzakelijk. Door zo min mogelijk bezoekers toe te laten, beschermen we onze patiënten en medewerkers zo goed mogelijk tegen het coronavirus. Ook helpt deze maatregel om zuiniger om te gaan met onze schaarse beschermingsmaterialen. We realiseren ons heel goed dat deze maatregel veel impact heeft op patiënten.

Tip! Als patiënt kunt u het gesprek met de arts opnemen op uw mobiele telefoon. Ook kunt u de telefoon op de speaker zetten en zo een naaste laten meeluisteren.

17 maart 2020


 HMC houdt ook alle focus op traumazorg en acute hersenzorg

HMC bereidt zich voor op alle ontwikkelingen rondom het coronavirus. Naast de goede zorg voor coronapatiënten wil HMC ook de overige noodzakelijke zorg zo goed mogelijk blijven borgen. Met name voor traumatologie en acute hersenzorg heeft HMC een belangrijke rol voor alle patiënten in de regio Haaglanden en ook daarbuiten. 

Lees hier het volledige nieuwsbericht.

17 maart 2020

Bevallingen in HMC gaan door

Bevallingen in HMC gaan momenteel gewoon door. Om noodzakelijke zorg te garanderen en de verspreiding van het virus te minimaliseren, heeft de afdeling verloskunde echter extra maatregelen genomen. Bent u net bevallen in HMC, of gaat u binnenkort bevallen? Hieronder hebben we voor u de belangrijkste informatie op een rijtje gezet. Wij danken u alvast voor uw begrip en medewerking.

Vóór de bevalling

 •  Alle noodzakelijke controles bij zwangere vrouwen op de polikliniek gaan door
 •  Het kan voorkomen dat u als zwangere vrouw op een kamer komt te liggen met andere patiënten. Dit is helaas niet ons gangbare beleid, maar we zijn daar nu tot genoodzaakt. De kamers zijn ruim genoeg en er is voldoende afstand tussen de bedden.
 •  Komt u naar het ziekenhuis en heeft u of iemand in uw directe omgeving klachten zoals hoesten, verkouden, koorts, keelpijn? Meld dit altijd aan ons, ook bij twijfel. Dat kan telefonisch via 088 9792104. We attenderen u op het feit dat u hierin een grote verantwoordelijkheid heeft. Dit in het belang van uw gezondheid en die van andere patiënten en medewerkers.
 •  Er gelden strikte regels ten aanzien van bezoek. Als u naar het ziekenhuis komt, mag u één persoon meenemen om u te begeleiden. Heeft deze persoon klachten (zie boven), dan is niet niet toegestaan. Als u gaat bevallen, gelden onderstaande regels.

Bevallen

 •  Bevallingen in HMC gaan gewoon door. Er zijn voldoende verloskamers, zodat alle zwangere vrouwen onder begeleiding van professionele zorgverleners kunnen bevallen. Al onze verloskamers zijn eenpersoons kamers.
 • Bij de bevalling mag maximaal één persoon aanwezig zijn om u te begeleiden. Heeft deze persoon klachten (zie boven), dan gelden strikte isolatiemaatregelen voor u, uw begeleider en onze medewerkers. Het is dus zeer belangrijk dat u dit meldt. Dat kan telefonisch via 088 9792104. We attenderen u op het feit dat u hierin een grote verantwoordelijkheid heeft, in het belang van uw gezondheid en die van andere patiënten en medewerkers. Het is dus helaas niet mogelijk om met bijvoorbeeld uw partner én Doula naar het ziekenhuis te komen.

Na de bevalling

 • Het kan voorkomen dat u als kraamvrouw op een kamer komt te liggen met andere patiënten. Dit is helaas niet ons gangbare beleid, maar zijn daar nu tot genoodzaakt. De kamers zijn ruim genoeg en er is voldoende afstand tussen de bedden. Er gelden strikte regels ten aanzien van bezoek. Als u in het ziekenhuis ligt, mag u één persoon aanwijzen die u komt bezoeken. Heeft deze persoon klachten (zie boven), dan is het bezoek van deze persoon niet toegestaan.
 • Bezoek van broertjes en zusjes is dus niet toegestaan.

Om vervelende situaties te voorkomen, vragen we iedereen het toegestane bezoek goed af te stemmen met alle naasten.

Kinderafdeling

 • Indien uw kind wordt opgenomen op de kinderafdeling gelden ook strikte maatregelen ten aanzien van bezoek.
 • Alleen bezoek van ouders/verzorgers (maximaal twee) waarvan één ouder mag blijven inroomen. Bezoek van broertjes of zusjes is momenteel niet mogelijk.

Bovenstaande maatregelen zijn in het belang van uw gezondheid, die van uw kindje én de gezondheid van onze medewerkers. We rekenen op uw begrip en medewering en danken u hiervoor.

 Heeft u spoedklachten? Aarzel dan niet ons te bellen (088 9792104). Aan de hand van uw klacht adviseren wij wat u het beste kunt doen.

Voor vragen en antwoorden over het coronavirus en uw zwangerschap kunt u terecht op onze pagina Veelgestelde vragen. Klik daar op de vraag 'Ik ben zwanger, moet ik me zorgen maken?' 

16 maart 2020


Vandaag is bevestigd dat drie nieuwe patiënten besmet zijn met het coronavirus. De patiënten zijn direct in strikte isolatie opgenomen. Zo is er geen besmettingsgevaar voor patiënten, medewerkers of bezoekers. In HMC liggen nu in totaal vier patiënten met het coronavirus in isolatie.

Drie medewerkers van HMC zijn besmet met het coronavirus; zij verblijven thuis in isolatie. De patiënten waar de medewerkers contact mee hebben gehad zijn in beeld en zijn op de hoogte gesteld. Er wordt hen gevraagd te letten op koorts en luchtwegklachten. De GGD monitort vervolgens hun situatie. De collega’s die direct contact hebben gehad met de positief geteste medewerkers en zelf klachten hebben, zijn getest en blijven thuis totdat de uitslag bekend is.

Omdat het coronavirus (COVID-19) onderdeel is van onze dagelijkse gang van zaken berichten wij niet meer over elke individuele patiënt of medewerker. Wij monitoren dagelijks de situatie met een deskundig team. We hebben voldoende beschermingsmaterialen in huis en kunnen extra bedden vrijmaken als dat nodig is. Zo zijn we met en voor u goed voorbereid!

Bekijk voor de laatste stand van zaken de website van RIVM en GGD Haaglanden. We houden u via ons liveblog op de hoogte van relevante ontwikkelingen en maatregelen bij HMC. Zie hier een overzicht van veel gestelde vragen voor bezoekers en patiënten.

13 maart 2020

Twee medewerkers van HMC in thuisisolatie

In HMC zijn twee medewerkers besmet met het coronavirus. Er zijn geen nieuwe besmette patiënten bijgekomen na de eerste patiënt die nog in het ziekenhuis ligt in strikte isolatie. Verder is HMC bezig om afspraken voor niet strikt noodzakelijke medische zorg af te zeggen en beperken we bezoek tot maximaal twee mensen per patiënt.

Twee medewerkers van HMC zijn positief getest op het coronavirus (Covid-19). Ze verblijven thuis in isolatie. De medewerkers hebben contact gehad met patiënten. Deze patiënten zijn in beeld en HMC is bezig hen telefonisch op de hoogte te stellen. De patiënten wordt gevraagd te letten op koorts en luchtwegklachten. De GGD monitort vervolgens hun situatie.

De collega’s die direct contact hebben gehad met de positief geteste medewerkers en zelf klachten hebben, zijn getest en blijven thuis totdat de uitslag bekend is.

Afzeggen afspraken
HMC is momenteel ook bezig om zorgafspraken zonder acute medische noodzaak zoveel mogelijk af te zeggen. Zo beperken we het aantal mensen dat het ziekenhuis binnenkomt en maken we ruimte en personeel vrij om mensen met (verdenking op) coronavirus op te vangen.

Dit betekent het volgende:

 • Wij bellen alle afspraken af waar geen acute medische noodzaak voor is. Dit betreft vooral poliklinische afspraken en operaties waar geen directe medische noodzaak voor bestaat;
 • Wij laten, als dat kan, patiënten niet voor een uitslag of herhaalconsult naar het ziekenhuis komen. Patiënten zullen zoveel mogelijk worden gebeld;
 • Wij beperken diagnostische onderzoeken zoals lab- en radiologisch onderzoek tot de direct medisch noodzakelijke onderzoeken.

Voor spoedgevallen blijft het ziekenhuis 24/7 bereikbaar.

Maximaal twee bezoekers
HMC ontvangt vanaf nu verder zo min mogelijk bezoekers in HMC. Zo beschermen we patiënten en medewerkers tegen het coronavirus. Dit betekent onder meer:

 • Opgenomen patiënten mogen maximaal twee bezoekers per dag ontvangen;
 • Patiënten op de polikliniek en SEH mogen maximaal één begeleider meenemen;
 • Alle voorlichtingsbijeenkomsten voor patiënten in HMC worden geannuleerd.

Om vervelende situaties te voorkomen, vragen we iedereen het toegestane bezoek goed af te stemmen met alle naasten.

Actuele informatie en veel gestelde vragen over het coronavirus staan op de website van het RIVM.

 

12 maart 2020


Bijeenkomsten met meer dan twintig deelnemers gaan niet door

Het ziekenhuis laat bijeenkomsten met meer dan twintig mensen die niet direct noodzakelijk zijn, voorlopig niet doorgaan. HMC wil het risico op het in huis halen van coronabesmetting zoveel mogelijk voorkomen, daar past deze maatregel bij.

De maatregel geldt voorlopig tot 1 mei, daarna wordt de situatie opnieuw geëvalueerd.

 

10 maart 2020


In HMC Westeinde is een patiënt opgenomen die een infectie heeft met het coronavirus (Covid-19). De patiënt is op zaterdagavond binnengekomen bij de Spoedeisende Hulp op locatie HMC Westeinde en direct in isolatie opgenomen.

“Doordat de patiënt met het coronavirus in isolatie ligt en strikte veiligheidsmaatregelen zijn genomen, is er geen besmettingsgevaar voor patiënten, medewerkers of bezoekers. Het is veilig om ons ziekenhuis te bezoeken en de zorg loopt verder gewoon door,” aldus Eliane Leyten, internist-infectioloog van HMC.

Ons team van medisch specialisten op het gebied van infectieziekten monitort continu de situatie. Leyten: “Wij waren goed voorbereid op de ontwikkelingen rond het coronavirus, waarbij ook met het scenario rekening was gehouden dat patiënten met verdenkingen op het coronavirus zich in HMC zou melden. Deze patiënt had luchtwegklachten, maar was niet in contact geweest met een patiënt met corona-infectie en was ook niet in een risicogebied geweest. Omdat we in HMC extra voorzichtig zijn, is de patiënt wel getest en konden wij op tijd maatregelen nemen.”

Er gelden strikte protocollen en we kiezen bewust voor strenge voorzorgsmaatregelen. “Wanneer patiënten zich bij ons melden met luchtwegklachten, dan worden zij in isolatie opgenomen en getest, of zij nu uit een risicogebied komen of niet. Op deze manier beschermen we patiënten, bezoekers en medewerkers zo optimaal mogelijk tegen besmetting.”

Actuele informatie en veel gestelde vragen over het coronavirus staan op de website van het RIVM.

Zie hier een overzicht van veel gestelde vragen voor bezoekers en patiënten:

Internist-infectioloog van HMC Luc Gelinck gaf onlangs uitleg over het coronavirus in nieuwsprogramma EenVandaag. Zie hier de video.

 

5 maart 2020


Coronavirus: wat moet u weten?

HMC is goed voorbereid op ontwikkelingen rond het coronavirus covid-19. Er gelden strikte protocollen en we kiezen bewust voor strenge voorzorgsmaatregelen. Op deze manier beschermen we patiënten, bezoekers en medewerkers zo optimaal mogelijk tegen besmetting.

Zo krijgen patiënten de vraag voorgelegd of men koorts en/of luchtwegklachten heeft, zoals hoofdpijn, verkoudheid, hoesten, keelpijn of kortademigheid. En of iemand kort geleden nog in een risicogebied is geweest waar het coronavirus heerst (te vinden op de website van het RIVM, of door te bellen met 0800 – 1351). Of contact heeft gehad met iemand die met het coronavirus is besmet. Zo ja, dan neemt de arts passende maatregelen om besmetting van anderen te voorkomen.

Verder worden patiënten die in het ziekenhuis worden opgenomen met luchtwegklachten getest op het coronavirus, of zij nu uit een risicogebied komen of niet.
We schudden tijdelijk ook niet meer de hand.

Patiënten die voor een opname naar het ziekenhuis komen, kunnen bij twijfel vooraf telefonisch contact opnemen met de afdeling waarmee zij een afspraak hebben via 088 979 79 00.

Wij monitoren dagelijkse de situatie met een deskundig team. We hebben voldoende beschermingsmaterialen in huis en kunnen extra bedden vrijmaken als dat nodig is. Zo zijn we met en voor u goed voorbereid!

Actuele informatie en veel gestelde vragen over het coronavirus staan op de website van het RIVM.


 

Corona (Covid-19): what to do?

Do you have a fever or respiratory problems, such as a cold, cough, sore throat or shortness of breath? Please contact the department where you are expected for an appointment via telephone 088 979 7900 before you travel to HMC.

For up-to-date information and frequently asked questions about the coronavirus, please consult the RIVM website.

HMC is well prepared for any further developments.

 

Maatregelen coronavirus (Covid-19)

HMC is goed voorbereid op ontwikkelingen rond het coronavirus (Covid-19). Er gelden strikte protocollen en we kiezen bewust voor strenge voorzorgsmaatregelen. Op deze manier beschermen we patiënten, bezoekers en medewerkers zo optimaal mogelijk tegen besmetting.

Wat moet u doen bij koorts en/of luchtwegklachten?
Heeft u een afspraak bij HMC en heeft u koorts en/of luchtwegklachten? Zoals verkoudheid, hoesten, keelpijn of kortademigheid? Neemt u dan telefonisch contact op met de afdeling waarmee u een afspraak heeft via 088 979 79 00.

Wilt u uw familielid/naaste bezoeken en heeft u koorts en/of luchtwegklachten? Kom dan niet op bezoek. Als u geen koorts of klachten meer heeft, bent u weer welkom als bezoeker in ons ziekenhuis.

Bij de ingang van HMC Antoniushove, HMC Bronovo en HMC Westeinde controleren we patiënten, bezoekers en leveranciers op koorts. Dat gebeurt met een oorthermometer. Bij een temperatuur van 38 graden of hoger vragen we u naar huis te gaan, tenzij u een noodzakelijke medische afspraak heeft.

Zorgafspraken
We zeggen zorgafspraken zonder acute medische noodzaak zoveel mogelijk af. Zo beperken we het aantal mensen dat het ziekenhuis binnenkomt en maken we ruimte en personeel vrij om mensen met (verdenking op) coronavirus op te vangen.

Dit betekent het volgende:

 • Wij zeggen alle afspraken af waar geen acute medische noodzaak voor is. Dit betreft vooral poliklinische afspraken en operaties waar geen directe medische noodzaak voor bestaat;
 • Wij laten, als dat kan, patiënten niet voor een uitslag of herhaalconsult naar het ziekenhuis komen. Patiënten zullen zoveel mogelijk worden gebeld;
 • Wij beperken diagnostische onderzoeken zoals lab- en radiologisch onderzoek tot de direct medisch noodzakelijke onderzoeken. Gemaakte radiologische afspraken worden door uw huisarts of specialist beoordeeld.

Het kan dus voorkomen dat we uw afspraak bij de polikliniek of voor een operatie verzetten. Soms wijzigen we uw afspraak bij de polikliniek in een belafspraak. Als een afspraak verandert, nemen we van tevoren in ieder geval contact met u op. We doen er alles aan om de zorg voor alle patiënten door te laten gaan, maar vanwege de ontwikkelingen rond het coronavirus moeten we geregeld keuzes maken en beslissen waar en wanneer we onze mensen inzetten. Dat verandert soms op korte termijn. We hopen op uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie.

Spoedgevallen
Voor spoedgevallen blijft het ziekenhuis 24/7 bereikbaar.
Bent u al onder behandeling in HMC en heeft u acute klachten? Aarzel dan niet om direct telefonisch contact op te nemen met uw arts. Als uw arts de klachten als spoedeisend beoordeeld, vangen we u zo snel mogelijk op in het ziekenhuis.

Bezoek
HMC ontvangt verder zo min mogelijk bezoekers in HMC. Zo beschermen we patiënten en medewerkers tegen het coronavirus. Dit betekent onder meer:

 • Opgenomen patiënten mogen maximaal één bezoeker per dag ontvangen*;
 • Patiënten op de polikliniek en SEH mogen maximaal één begeleider meenemen;
 • Voor enkele afdelingen geldt een uitzondering.
  Patiënten mogen geen begeleider mee naar binnen nemen op de**:
  • Polikliniek verloskunde/gynaecologie
  • Dagbehandeling oncologie
  • Afdeling radiotherapie
 • Komt u een coronapatiënt bezoeken? Neem vooraf altijd eerst telefonische contact op met de afdeling, zodat het bezoek voor iedereen veilig en goed kan verlopen.
 • Alle voorlichtingsbijeenkomsten voor patiënten in HMC worden geannuleerd.

U kunt contact houden met uw dierbare in de kliniek en tijdens een poliklinisch consult via digitale weg, bijvoorbeeld door te (video)bellen.

 * In overleg met de behandelend afdeling kan in bijzondere omstandigheden een uitzondering worden gemaakt, bijvoorbeeld bij patiënten die terminaal ziek zijn.
**In overleg met de behandelende afdeling kan in bijzondere omstandigheden een uitzondering worden gemaakt, bijvoorbeeld bij patiënten die slecht ter been zijn.

Om vervelende situaties te voorkomen, vragen we iedereen het toegestane bezoek goed af te stemmen met alle naasten.

Heeft u vragen?
Bekijk onze veelgestelde vragen.
Heeft u vragen over uw afspraak? Neem dan contact op met de afdeling waar u een afspraak heeft. Let op. Als uw afspraak niet doorgaat, dan nemen wij contact met u op.
Heeft u algemene vragen over het coronavirus? Kijk dan op de website van het RIVM.

We verzoeken u vriendelijk om ons alleen te bellen als het dringend is. Zo houden we het ziekenhuis goed bereikbaar.