Wachttijden

U bent door uw huisarts of specialist verwezen voor verdere behandeling naar het ziekenhuis. Nu wilt u graag zo snel en zo dichtbij mogelijk geholpen worden. In ieder ziekenhuis zijn er wachttijden. 

Toelichting wachttijden

Als u van een ander ziekenhuis komt of bijvoorbeeld door een huisarts wordt verwezen dient u eerst de polikliniek te bezoeken. 

  • Wachttijd polikliniek algemeen
    De cijfers tonen de actuele wachttijden. Het aantal dagen tussen het moment dat een patiënt een afspraak maakt voor de polikliniek tot het moment dat de patiënt terecht kan.

  • Wachttijd behandeling
    Het aantal dagen tussen het moment dat de patiënt de indicatie voor een operatie krijgt van de behandelende arts, tot het moment van opname of operatie. Deze wachttijd wordt bepaald op basis van de daadwerkelijke wachttijden van de afgesloten behandelingen in de afgelopen drie maanden.
    Lees meer over de regeling verplichte publicatie wachttijden op de website van de NZa.

    * Behandelingen die niet tot verplichte publicatie wachttijden van de NZa behoren. Deze wachttijd wordt bepaald op basis van de actuele wachttijden.

De weergegeven actuele wachttijden kunnen afwijken van de daadwerkelijk gerealiseerde tijd dat u moet wachten. Er kunnen zich onverwachte gebeurtenissen of uitzonderlijke omstandigheden voordoen die de wachttijd doen oplopen of verminderen.
Patiënten met spoed kunnen vanzelfsprekend altijd direct terecht in HMC via de huisarts.

Sneller geholpen worden

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Vragen over wachttijden?

Voor verdere vragen over de wachttijden belt u de betreffende polikliniek. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze wachtlijstgegevens.

De wachttijden worden i.v.m. maatregelen vanwege het coronavirus mogelijk niet correct weergegeven. Kijk voor de actuele informatie over corona op de pagina over het coronavirus.

Overzicht wachttijden per specialisme

Afdeling HMC Antoniushove HMC Bronovo HMC Westeinde
Anesthesiologie
Behandeling
Pijnbehandelcentrum * - - -
Cardiologie
Polikliniek
Algemeen 7 dagen 7 dagen 7 dagen
Behandeling
Dotterbehandeling - - 2 dagen
ICD implantatie * - - 1 dag
Pacemaker implantatie * - - 1 dag
Chirurgie (Heelkunde)
Polikliniek
Algemeen 1 dag 2 dagen 2 dagen
Behandeling
Aorta-aneurysmaoperatie - - 20 dagen
Borstkankeroperatie 21 dagen - -
Halsslagader operatie - - 5 dagen
Dikke darmkankeroperatie 21 dagen - -
Galblaasverwijdering - 21 dagen -
Liesbreuk - 30 dagen -
Spataderen - - 30 dagen
Spataderen (operatieve behandeling) - 30 dagen -
Spataderen (laserbehandeling) - 14 dagen -
Dikke darmoperatie 21 dagen - -
Dermatologie
Polikliniek
Algemeen 31 dagen 31 dagen 31 dagen
Behandeling
Spataderen (endovasculaire procedure) 90 dagen - 90 dagen
Gynaecologie
Polikliniek
Algemeen 34 dagen 29 dagen 47 dagen
Bekkenbodemcentrum 35 dagen 24 dagen 47 dagen
Endometriose in balans - 50 dagen -
Fertiliteit - 40 dagen 90 dagen
Behandeling
Baarmoederverwijdering 15 dagen 29 dagen -
Behandeling eierstokkanker 14 dagen - -
Sterilisatie vrouw - 29 dagen -
Incontinentie bij vrouwen 112 dagen 74 dagen 136 dagen
Curettage * - 9 dagen -
IVF behandeling * - 40 dagen 40 dagen
Laparoscopie * - 29 dagen -
Laparoscopische baarmoederverwijdering * - 29 dagen -
Interne Geneeskunde
Polikliniek
Algemeen 100 dagen 21 dagen 8 dagen
Diabetes Zorg Haaglanden - - 12 dagen
Hematologie 10 dagen 49 dagen 24 dagen
Hiv Behandelcentrum - - 51 dagen
Nefrologie 7 dagen 28 dagen 7 dagen
Oncologie 10 dagen - 10 dagen
Behandeling
Hypertensie * - 63 dagen 10 dagen
Kaakchirurgie (Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie)
Polikliniek
Algemeen 163 dagen 75 dagen 84 dagen
Kankerzorg (oncologie)
Polikliniek
Algemeen 5 dagen - -
Mammapolikliniek 1 dag - -
Keel-, Neus- en Oorheelkunde - KNO
Polikliniek
Algemeen 17 dagen 13 dagen 13 dagen
Oncologie 2 dagen 2 dagen 2 dagen
Snurkpoli 17 dagen 13 dagen 13 dagen
Behandeling
Keel- en/of neusamandelen verwijderen 15 dagen 64 dagen 44 dagen
Neustussenschotcorrectie 135 dagen 25 dagen 32 dagen
Trommelvliesbuisjes 16 dagen 25 dagen 29 dagen
Oncologie * - - -
Snurkbehandeling * 63 dagen - 90 dagen
Kindergeneeskunde
Polikliniek
Algemeen - 22 dagen 8 dagen
Allergie - 92 dagen -
Longgeneeskunde
Polikliniek
Algemeen - 24 dagen -
Longoncologie * - - -
Maag-, Darm,- en Leverziekten (MDL)
Polikliniek
Algemeen 55 dagen 77 dagen 120 dagen
Onderzoek
Colon/sigmoïdoscopie 23 dagen - 23 dagen
Gastroscopie 20 dagen - 10 dagen
Medisch Centrum voor Dansers & Musici
Polikliniek
Algemeen - 18 dagen -
Behandeling
Dansers * - - -
Musici * - - -
Neurochirurgie
Polikliniek
Algemeen 14 dagen - 14 dagen
Behandeling
Carpaal tunnel syndroom 14 dagen - 14 dagen
Stent plaatsing - - 21 dagen
Hernia / kanaalstenose 21 dagen - 21 dagen
Neurologie
Polikliniek
Algemeen 23 dagen 21 dagen 17 dagen
Oogheelkunde
Polikliniek
Algemeen 200 dagen 200 dagen 200 dagen
Behandeling
Staaroperatie - 57 dagen 57 dagen
Orthoptie * 15 dagen 15 dagen 15 dagen
Orthopedie - Focuskliniek
Polikliniek
Algemeen 9 dagen 1 dag 14 dagen
Behandeling
Totale heupoperatie - 59 dagen -
Kijkoperatie knie (meniscus) - 35 dagen -
Totale knieoperatie - 56 dagen -
Meniscus en/of kniebandoperatie - 35 dagen -
Ouderengeneeskunde (Geriatrie)
Polikliniek
Behandeladviescentrum Ouderengeneeskunde * - 5 dagen -
Plastische Chirurgie
Polikliniek
Algemeen 13 dagen 13 dagen -
Behandeling
Borstvergroting 270 dagen 240 dagen -
Borstverkleining 140 dagen 80 dagen -
Carpaal tunnel syndroom 23 dagen 17 dagen -
Dupuytren 35 dagen 35 dagen -
Buikwandcorrectie 180 dagen 90 dagen -
Oncologie * 42 dagen - -
Radiologie
Onderzoek
CT-scan 22 dagen 15 dagen 44 dagen
MRI 24 dagen 66 dagen 70 dagen
Echografie 10 dagen 8 dagen 21 dagen
Mammografie 72 dagen 8 dagen 10 dagen
Reumatologie
Polikliniek
Algemeen - 28 dagen 28 dagen
Revalidatiegeneeskunde
Polikliniek
Algemeen 60 dagen 56 dagen 60 dagen
Slaapcentrum
Polikliniek
Algemeen - - 50 dagen
Sportgeneeskunde
Polikliniek
Algemeen 21 dagen - -
Keuring * 30 dagen - -
Urologie
Polikliniek
Algemeen 60 dagen 60 dagen 60 dagen
Behandeling
Prostaatoperatie 32 dagen - -
Sterilisatie man 42 dagen 41 dagen 79 dagen
Incontinentie bij vrouwen 112 dagen 74 dagen 136 dagen
Besnijdenis * - 35 dagen -
Niersteenvergruizen * - 2 dagen -
Laparoscopische nieringrepen * - 42 dagen -
Geen wachttijden bekend/beschikbaar...
De wachttijden worden i.v.m. maatregelen vanwege het coronavirus mogelijk niet correct weergegeven. Kijk voor de actuele informatie over corona op ons liveblog > www.haaglandenmc.nl/coronavirus