Wachttijden

U bent door uw huisarts of specialist verwezen voor verdere behandeling naar het ziekenhuis. Nu wilt u graag zo snel en zo dichtbij mogelijk geholpen worden. In ieder ziekenhuis zijn er wachttijden. 

Toelichting wachttijden

Als u van een ander ziekenhuis komt of bijvoorbeeld door een huisarts wordt verwezen dient u eerst de polikliniek te bezoeken. 

  • Wachttijd polikliniek algemeen
    De cijfers tonen de actuele wachttijden. Het aantal dagen tussen het moment dat een patiënt een afspraak maakt voor de polikliniek tot het moment dat de patiënt terecht kan.

  • Wachttijd behandeling
    Het aantal dagen tussen het moment dat de patiënt de indicatie voor een operatie krijgt van de behandelende arts, tot het moment van opname of operatie.

    Lees meer over de regeling verplichte publicatie wachttijden op de website van de NZa.

  • * Behandelingen die niet tot verplichte publicatie wachttijden van de NZa behoren. Deze wachttijd wordt bepaald op basis van de actuele wachttijden.

De weergegeven actuele wachttijden kunnen afwijken van de daadwerkelijk gerealiseerde tijd dat u moet wachten. Er kunnen zich onverwachte gebeurtenissen of uitzonderlijke omstandigheden voordoen die de wachttijd doen oplopen of verminderen.
Patiënten met spoed kunnen vanzelfsprekend altijd direct terecht in HMC via de huisarts.

Sneller geholpen worden

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Vragen over wachttijden?

Voor verdere vragen over de wachttijden belt u de betreffende polikliniek. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze wachtlijstgegevens.

Overzicht wachttijden per specialisme

Afdeling HMC Antoniushove HMC Bronovo HMC Westeinde
Anesthesiologie
Behandeling
Pijnbehandelcentrum * - - -
Cardiologie
Polikliniek
Algemeen 28 dagen 28 dagen 28 dagen
Behandeling
Hartkatheterisatie - - 14 dagen
Dotterbehandeling - - 14 dagen
Cardioversie * - - 28 dagen
ICD implantatie * - - 14 dagen
Pacemaker implantatie * - - 14 dagen
Chirurgie (Heelkunde)
Polikliniek
Algemeen 5 dagen 7 dagen 7 dagen
Liesbeuk - 7 dagen 7 dagen
Proctologie - 40 dagen -
Mammapoli / Borstonderzoek 1 dag - -
Vaatchirurgie - 10 dagen 10 dagen
Behandeling
Operatieve behandeling navelbreuk (hernia umbilicalis) bij volwassenen - 180 dagen -
Operatieve behandeling goedaardige aandoeningen van/rondom de anus - 180 dagen -
Operatieve behandeling liesbreuk (hernia inguinalis/ hernia femoralis) - 180 dagen -
Galblaasverwijdering - 180 dagen -
(Vaat)chirurgische behandeling spataderen - 90 dagen -
Aorta-aneurysmaoperatie * - - 25 dagen
Halsslagader operatie * - - 11 dagen
Dikke darmkankeroperatie * 21 dagen - -
Dermatologie
Polikliniek
Algemeen 27 dagen 25 dagen 27 dagen
Oncologie (verdachte plek) – poli 27 dagen 19 dagen 18 dagen
Behandeling
Spataderen (endovasculaire procedure) 95 dagen - 95 dagen
Gynaecologie
Polikliniek
Algemeen 81 dagen 70 dagen 77 dagen
Bekkenbodemcentrum 55 dagen 70 dagen 70 dagen
Endometriose in balans - 110 dagen -
Fertiliteit - 100 dagen 90 dagen
Behandeling
Baarmoederverwijdering 15 dagen 70 dagen -
Behandeling eierstokkanker 14 dagen - -
Sterilisatie vrouw 33 dagen 70 dagen 124 dagen
Incontinentie bij vrouwen 112 dagen 74 dagen 136 dagen
Curettage * - 9 dagen -
IVF behandeling * - 100 dagen 100 dagen
Laparoscopie * - 70 dagen -
Laparoscopische baarmoederverwijdering * - 70 dagen -
Interne Geneeskunde
Polikliniek
Algemeen 25 dagen 25 dagen 25 dagen
Nefrologie 31 dagen 31 dagen 31 dagen
Oncologie 10 dagen 10 dagen 10 dagen
Diabetes Zorg Haaglanden * - - 14 dagen
Hematologie * 13 dagen 13 dagen 13 dagen
Hiv Behandelcentrum * - - -
Behandeling
Hypertensie * - 6 dagen 6 dagen
Kaakchirurgie (Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie)
Polikliniek
Algemeen 40 dagen 69 dagen 110 dagen
Kankerzorg (oncologie)
Polikliniek
Algemeen 7 dagen - -
Borstcentrum 1 dag - -
Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO)
Polikliniek
Algemeen 16 dagen 14 dagen 16 dagen
Oncologie 2 dagen 2 dagen 2 dagen
Snurkpoli 15 dagen 15 dagen 15 dagen
Behandeling
Keel- en/of neusamandelen verwijderen 180 dagen 180 dagen 180 dagen
Neustussenschotcorrectie 180 dagen 180 dagen 180 dagen
Trommelvliesbuisjes 16 dagen 16 dagen 16 dagen
Oncologie * - - -
Snurkbehandeling * 16 dagen 16 dagen 16 dagen
Kindergeneeskunde
Polikliniek
Algemeen - 29 dagen 19 dagen
Allergie - 79 dagen -
Longgeneeskunde
Polikliniek
Algemeen 90 dagen 90 dagen 90 dagen
Longoncologie * - - -
Maag-, Darm,- en Leverziekten (MDL)
Polikliniek
Algemeen 180 dagen 180 dagen 180 dagen
Onderzoek
Colon/sigmoïdoscopie 27 dagen - 26 dagen
Gastroscopie 27 dagen - 22 dagen
Neurochirurgie
Polikliniek
Algemeen 14 dagen - 14 dagen
Behandeling
Carpaal tunnel syndroom 7 dagen 30 dagen -
Stent plaatsing - - -
Hernia / kanaalstenose 21 dagen - 60 dagen
Operatieve behandeling hernia niclei pulposie/kanaalstenose 21 dagen - -
Spondolydese operatie aan de wervelkolom anders dan ihkv behandeling van hernia nuclei pulposie/kanaalstenose 90 dagen - -
Neurologie
Polikliniek
Algemeen 61 dagen 84 dagen 85 dagen
Oogheelkunde
Polikliniek
Algemeen 999 dagen 240 dagen 240 dagen
Staar 999 dagen 60 dagen 60 dagen
Behandeling
Ooglidcorrectie 999 dagen 999 dagen 30 dagen
Initiële staaroperatie 999 dagen 14 dagen 14 dagen
Orthoptie * 999 dagen 90 dagen 90 dagen
Orthopedie - Focuskliniek
Polikliniek
Algemeen 26 dagen 14 dagen 25 dagen
Schouderklachten 29 dagen 19 dagen 25 dagen
Voet en/of enkelklachten 29 dagen 19 dagen 25 dagen
Behandeling
Totale heupoperatie - 90 dagen -
Kijkoperatie knie (meniscus) - 45 dagen -
Totale knieoperatie - 90 dagen -
Meniscus en/of kniebandoperatie - 90 dagen -
Ouderengeneeskunde (Geriatrie)
Polikliniek
Behandeladviescentrum Ouderengeneeskunde * - 5 dagen 5 dagen
Plastische Chirurgie
Polikliniek
Algemeen 15 dagen 18 dagen 29 dagen
Oncologie 7 dagen 7 dagen 7 dagen
Behandeling
Triggerfingerrelease 15 dagen 18 dagen 29 dagen
Operatieve behandeling contractuur van Dupuytren 15 dagen 18 dagen 29 dagen
Operatieve borstreconstructie 22 dagen 29 dagen 32 dagen
Initiële operatieve behandeling carpaal tunnel syndroom 15 dagen 18 dagen 29 dagen
Radiologie
Onderzoek
CT-scan 32 dagen 21 dagen 30 dagen
MRI 33 dagen 70 dagen 22 dagen
Mammografie 29 dagen 7 dagen 31 dagen
Echografie 9 dagen 9 dagen 17 dagen
Röntgen 1 dag 2 dagen 3 dagen
Botdichtheidsmeting DEXA meting - 70 dagen -
Reumatologie
Polikliniek
Algemeen 21 dagen 21 dagen 28 dagen
Revalidatiegeneeskunde
Polikliniek
Algemeen 40 dagen 7 dagen 15 dagen
Slaapcentrum
Polikliniek
Algemeen - - 35 dagen
Sportgeneeskunde
Polikliniek
Algemeen 9 dagen - -
Basis keuring * 35 dagen - -
Uitgebreide keuring * 41 dagen - -
Urologie
Polikliniek
Algemeen 14 dagen 14 dagen 14 dagen
Behandeling
Prostaatoperatie 180 dagen - 180 dagen
Sterilisatie man 200 dagen 200 dagen 200 dagen
Incontinentie bij vrouwen 200 dagen 200 dagen 200 dagen
Percutane niersteenverwijdering - - -
Besnijdenis * 125 dagen 125 dagen 200 dagen
Niersteenvergruizen * - - 7 dagen
Laparoscopische nieringrepen * 180 dagen - 180 dagen
PSA sneldiagnostiek * 7 dagen 7 dagen 7 dagen
Prostaatcarcinoom * - - -
Blaascarcinoom * 30 dagen - 30 dagen
Niertumor * 50 dagen - 50 dagen
Testistumor * - - -
Geen wachttijden bekend/beschikbaar...
Wachttijden in dagen. Laatste update: 12 sep. 2022