Wachttijden

U bent door uw huisarts of specialist verwezen voor verdere behandeling naar het ziekenhuis. Nu wilt u graag zo snel en zo dichtbij mogelijk geholpen worden. In ieder ziekenhuis zijn er wachttijden. 

Toelichting wachttijden

Als u van een ander ziekenhuis komt of bijvoorbeeld door een huisarts wordt verwezen dient u eerst de polikliniek te bezoeken. 

  • Wachttijd polikliniek algemeen
    De cijfers tonen de actuele wachttijden. Het aantal dagen tussen het moment dat een patiënt een afspraak maakt voor de polikliniek tot het moment dat de patiënt terecht kan.

  • Wachttijd behandeling
    Het aantal dagen tussen het moment dat de patiënt de indicatie voor een operatie krijgt van de behandelende arts, tot het moment van opname of operatie.

    Lees meer over de regeling verplichte publicatie wachttijden op de website van de NZa.

  • * Behandelingen die niet tot verplichte publicatie wachttijden van de NZa behoren. Deze wachttijd wordt bepaald op basis van de actuele wachttijden.

De weergegeven actuele wachttijden kunnen afwijken van de daadwerkelijk gerealiseerde tijd dat u moet wachten. Er kunnen zich onverwachte gebeurtenissen of uitzonderlijke omstandigheden voordoen die de wachttijd doen oplopen of verminderen.
Patiënten met spoed kunnen vanzelfsprekend altijd direct terecht in HMC via de huisarts.

Sneller geholpen worden

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Vragen over wachttijden?

Voor verdere vragen over de wachttijden belt u de betreffende polikliniek. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze wachtlijstgegevens.

Overzicht wachttijden per specialisme

Afdeling HMC Antoniushove HMC Bronovo HMC Westeinde
Anesthesiologie
Behandeling
Pijnbehandelcentrum * - - -
Cardiologie
Polikliniek
Algemeen 21 dagen 21 dagen 21 dagen
Behandeling
Hartkatheterisatie - - 35 dagen
Dotterbehandeling - - 35 dagen
Cardioversie - - -
ICD implantatie * - - 21 dagen
Pacemaker implantatie * - - 21 dagen
Chirurgie (Heelkunde)
Polikliniek
Algemeen 8 dagen 7 dagen 7 dagen
Liesbeuk - 9 dagen 9 dagen
Proctologie - 30 dagen -
Mammapoli / Borstonderzoek 1 dag - -
Vaatchirurgie - 7 dagen 7 dagen
Behandeling
Operatieve behandeling navelbreuk (hernia umbilicalis) bij volwassenen - 30 dagen -
Operatieve behandeling goedaardige aandoeningen van/rondom de anus - 30 dagen -
Operatieve behandeling liesbreuk (hernia inguinalis/ hernia femoralis) - 30 dagen -
Galblaasverwijdering - 30 dagen -
(Vaat)chirurgische behandeling spataderen - 30 dagen -
Aorta-aneurysmaoperatie * - - 28 dagen
Halsslagader operatie * - - 10 dagen
Dikke darmkankeroperatie * 28 dagen - -
Dermatologie
Polikliniek
Algemeen 41 dagen 33 dagen 32 dagen
Oncologie (verdachte plek) – poli 35 dagen 31 dagen 21 dagen
Behandeling
Spataderen (endovasculaire procedure) 64 dagen 64 dagen 61 dagen
Gynaecologie
Polikliniek
Algemeen 60 dagen 70 dagen 65 dagen
Bekkenbodemcentrum 55 dagen 60 dagen 65 dagen
Endometriose in balans - 110 dagen -
Fertiliteit - 70 dagen 90 dagen
Behandeling
Baarmoederverwijdering 15 dagen 70 dagen -
Behandeling eierstokkanker 14 dagen - -
Sterilisatie vrouw 33 dagen 8 dagen 124 dagen
Incontinentie bij vrouwen 112 dagen 74 dagen 136 dagen
Curettage * - 9 dagen -
IVF behandeling * - 70 dagen 40 dagen
Laparoscopie * - 70 dagen -
Laparoscopische baarmoederverwijdering * - 70 dagen -
Interne Geneeskunde
Polikliniek
Algemeen 18 dagen 18 dagen 18 dagen
Diabetes Zorg Haaglanden - - 14 dagen
Hematologie 21 dagen 21 dagen 21 dagen
Hiv Behandelcentrum - - -
Nefrologie 35 dagen 35 dagen 35 dagen
Oncologie 10 dagen 10 dagen 10 dagen
Behandeling
Hypertensie * - 6 dagen 6 dagen
Kaakchirurgie (Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie)
Polikliniek
Algemeen 43 dagen 81 dagen 365 dagen
Kankerzorg (oncologie)
Polikliniek
Algemeen 6 dagen - -
Borstcentrum 1 dag - -
Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO)
Polikliniek
Algemeen 36 dagen 36 dagen 36 dagen
Oncologie 2 dagen 2 dagen 2 dagen
Snurkpoli 36 dagen 36 dagen 36 dagen
Behandeling
Keel- en/of neusamandelen verwijderen 15 dagen 64 dagen 44 dagen
Neustussenschotcorrectie 135 dagen 25 dagen 32 dagen
Trommelvliesbuisjes 16 dagen 25 dagen 29 dagen
Oncologie * - - -
Snurkbehandeling * 63 dagen - 90 dagen
Kindergeneeskunde
Polikliniek
Algemeen - 26 dagen 21 dagen
Allergie - 58 dagen -
Longgeneeskunde
Polikliniek
Algemeen 90 dagen 90 dagen 90 dagen
Longoncologie * - - -
Maag-, Darm,- en Leverziekten (MDL)
Polikliniek
Algemeen 180 dagen 180 dagen 180 dagen
Onderzoek
Colon/sigmoïdoscopie 23 dagen - 23 dagen
Gastroscopie 25 dagen - 27 dagen
Neurochirurgie
Polikliniek
Algemeen 14 dagen - 14 dagen
Behandeling
Carpaal tunnel syndroom 14 dagen 30 dagen -
Stent plaatsing - - -
Hernia / kanaalstenose 60 dagen - 60 dagen
Operatieve behandeling hernia niclei pulposie/kanaalstenose - - -
Spondolydese operatie aan de wervelkolom anders dan ihkv behandeling van hernia nuclei pulposie/kanaalstenose - - -
Neurologie
Polikliniek
Algemeen 60 dagen 53 dagen 52 dagen
Oogheelkunde
Polikliniek
Algemeen 90 dagen 90 dagen 90 dagen
Staar 7 dagen 7 dagen 7 dagen
Behandeling
Ooglidcorrectie 30 dagen 30 dagen 30 dagen
Initiële staaroperatie - 14 dagen -
Orthoptie * 30 dagen 30 dagen 30 dagen
Orthopedie - Focuskliniek
Polikliniek
Algemeen 36 dagen 28 dagen 29 dagen
Schouderklachten 36 dagen 28 dagen 46 dagen
Voet en/of enkelklachten 36 dagen 31 dagen 29 dagen
Behandeling
Totale heupoperatie - 90 dagen -
Kijkoperatie knie (meniscus) - 45 dagen -
Totale knieoperatie - 90 dagen -
Meniscus en/of kniebandoperatie - 90 dagen -
Ouderengeneeskunde (Geriatrie)
Polikliniek
Behandeladviescentrum Ouderengeneeskunde * - 5 dagen 5 dagen
Plastische Chirurgie
Polikliniek
Algemeen 27 dagen 27 dagen 28 dagen
Oncologie 7 dagen 7 dagen 7 dagen
Behandeling
Triggerfingerrelease 27 dagen 27 dagen 28 dagen
Operatieve behandeling contractuur van Dupuytren 27 dagen 27 dagen 28 dagen
Operatieve borstreconstructie 27 dagen 27 dagen 28 dagen
Initiële operatieve behandeling carpaal tunnel syndroom 27 dagen 27 dagen 28 dagen
Radiologie
Onderzoek
CT-scan 32 dagen 23 dagen 28 dagen
MRI 97 dagen 70 dagen 50 dagen
Mammografie 16 dagen 21 dagen 38 dagen
Echografie 9 dagen 9 dagen 10 dagen
Röntgen 1 dag 2 dagen 7 dagen
Botdichtheidsmeting DEXA meting - 66 dagen -
Reumatologie
Polikliniek
Algemeen 42 dagen 24 dagen 21 dagen
Revalidatiegeneeskunde
Polikliniek
Algemeen 30 dagen 10 dagen 21 dagen
Slaapcentrum
Polikliniek
Algemeen - - 35 dagen
Sportgeneeskunde
Polikliniek
Algemeen 21 dagen - -
Keuring * 30 dagen - -
Urologie
Polikliniek
Algemeen 200 dagen 200 dagen 200 dagen
Behandeling
Prostaatoperatie 60 dagen 60 dagen 60 dagen
Sterilisatie man 200 dagen 200 dagen 200 dagen
Incontinentie bij vrouwen 200 dagen 200 dagen 200 dagen
Besnijdenis * 200 dagen 200 dagen 200 dagen
Niersteenvergruizen * 8 dagen 8 dagen 8 dagen
Laparoscopische nieringrepen * 42 dagen 42 dagen 42 dagen
Geen wachttijden bekend/beschikbaar...
Wachttijden in dagen. Laatste update: 20 mei 2022