Wachttijden

U bent door uw huisarts of specialist verwezen voor verdere behandeling naar het ziekenhuis. Nu wilt u graag zo snel en zo dichtbij mogelijk geholpen worden. In ieder ziekenhuis zijn er wachttijden. U kunt dus niet altijd direct terecht voor een afspraak op de polikliniek of een behandeling. Dit heeft te maken met een aantal factoren die vaak zeer variabel zijn. Patiënten met spoed kunnen vanzelfsprekend altijd direct terecht in HMC via de huisarts.

Actuele wachttijden in dagen

Als u van een ander ziekenhuis komt of bijvoorbeeld door een huisarts wordt verwezen dient u voor behandeling eerst de polikliniek te bezoeken.

De gemelde tijden zijn de planningstijden in dagen vanaf het moment van afspraak. De cijfers tonen de actuele wachttijden. De weergegeven wachttijden kunnen afwijken van de daadwerkelijk gerealiseerde tijd dat u moet wachten. Er kunnen zich onverwachte gebeurtenissen of uitzonderlijke omstandigheden voordoen die de wachttijd doen oplopen of verminderen.

Patiënten met spoed kunnen vanzelfsprekend altijd direct terecht in HMC via de huisarts.

Toelichting wachttijden

  • Wachttijd polikliniek algemeen
    Het aantal dagen tussen het moment dat een patiënt een afspraak maakt voor de polikliniek tot het moment dat de patiënt terecht kan.

  • Wachttijd behandeling
    Het aantal dagen tussen het moment dat de patiënt de indicatie voor een operatie krijgt van de behandelende arts, tot het moment van opname of operatie.

Vragen over wachttijden?

Voor verdere vragen over de wachttijden belt u de betreffende polikliniek. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze wachtlijstgegevens.

Overzicht wachttijden per specialisme

Afdeling HMC Antoniushove HMC Bronovo HMC Westeinde
Cardiologie
Polikliniek
Algemeen 49 dagen - 35 dagen
Behandeling
Dotterbehandeling - - -
Hartcatherisatie - - -
Sneldiagnostiek - - -
Chirurgie (Heelkunde)
Polikliniek
Algemeen 7 dagen 5 dagen 9 dagen
Behandeling
Carpaal tunnel syndroom - - -
Galblaas - 5 dagen -
Liesbreuk - 5 dagen -
Mammapoli - 1 dag -
Spataderen - 30 dagen -
Dermatologie
Polikliniek
Algemeen 11 dagen 13 dagen 14 dagen
Gynaecologie
Polikliniek
Algemeen 32 dagen 10 dagen 30 dagen
Endometriose in balans - 55 dagen -
Fertiliteit - 56 dagen -
Behandeling
Baarmoederverwijdering - 35 dagen -
Curettage - 6 dagen -
Sterilisatie vrouw - 14 dagen -
Bekkenbodemcentrum 35 dagen - 35 dagen
Endometriose in balans - 45 dagen -
IVF behandeling - - -
Laparoscopie - 10 dagen -
Laparoscopische baarmoederverwijdering - 49 dagen -
Interne Geneeskunde
Polikliniek
Algemeen 90 dagen 56 dagen 24 dagen
Diabetes Zorg Haaglanden - - 8 dagen
Hematologie - - -
Hiv Behandelcentrum - - 29 dagen
Behandeling
Hypertensie - 63 dagen -
Polikliniek
Nefrologie - - 25 dagen
Oncologie - - -
Kaakchirurgie (Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie)
Polikliniek
Algemeen 105 dagen 38 dagen 93 dagen
Kankerzorg (oncologie)
Polikliniek
Algemeen - 1 dag -
Behandeling
Mammapolikliniek - 14 dagen -
Onderzoek
Mammapolikliniek 1 dag 1 dag 1 dag
Keel-, Neus- en Oorheelkunde - KNO
Polikliniek
Algemeen 7 dagen 11 dagen 9 dagen
Oncologie - - -
Snurkpoli 72 dagen 135 dagen 70 dagen
Behandeling
Neus- en/of keelamandelen - - -
Neustussenschot - - -
Oorbuisjes - - -
Snurkbehandeling - - -
Oncologie - - -
Kindergeneeskunde
Polikliniek
Algemeen 10 dagen 15 dagen 24 dagen
Allergie 71 dagen - -
ADHD - 69 dagen -
Behandeling
Allergie - - -
ADHD - - -
Longgeneeskunde
Polikliniek
Algemeen 49 dagen 37 dagen 35 dagen
Maag-, Darm,- en Leverziekten (MDL)
Polikliniek
Algemeen 104 dagen 77 dagen 151 dagen
Behandeling
Gastroscopie 22 dagen - 30 dagen
Colon/sigmoïdoscopie - - -
Onderzoek
Gastroscopie 27 dagen - 25 dagen
Medisch Centrum voor Dansers & Musici
Polikliniek
Algemeen - - -
Behandeling
Dansers - - -
Musici - - 21 dagen
Neurochirurgie
Polikliniek
Algemeen - - 11 dagen
Behandeling
Hernia - - -
Carpaal tunnel syndroom - - 19 dagen
Neurologie
Polikliniek
Algemeen 17 dagen - 32 dagen
Oogheelkunde
Polikliniek
Algemeen 112 dagen 112 dagen 112 dagen
Behandeling
Algemeen - 30 dagen -
Staar 14 dagen - 14 dagen
Orthoptie 84 dagen 84 dagen 84 dagen
Onderzoek
Algemeen - - -
Orthopedie - Focuskliniek
Polikliniek
Algemeen 13 dagen 12 dagen 18 dagen
Behandeling
Kijkoperatie knie (meniscus) 18 dagen - -
Totale heupoperatie 45 dagen - -
Totale knieoperatie 45 dagen - -
Ouderengeneeskunde (Geriatrie)
Polikliniek
Geheugenpolikliniek - 8 dagen -
Kortademigheid - 1 dag -
Valpolikliniek - 1 dag -
Plastische Chirurgie
Polikliniek
Algemeen 21 dagen 22 dagen 21 dagen
Behandeling
Borstcorrectie - - -
Buikwandcorrectie - - -
Carpaal tunnel syndroom 21 dagen 22 dagen 21 dagen
Dupuytren - - -
Oncologie 7 dagen 7 dagen 7 dagen
Radiologie
Onderzoek
CT-scan 3 dagen 8 dagen 24 dagen
MRI 22 dagen 31 dagen 23 dagen
Echografie 3 dagen 9 dagen 10 dagen
Mammografie 15 dagen 1 dag 10 dagen
Reumatologie
Polikliniek
Algemeen 14 dagen 25 dagen 35 dagen
Revalidatiegeneeskunde
Polikliniek
Algemeen 49 dagen - 105 dagen
Slaapcentrum
Polikliniek
Algemeen - - 63 dagen
Sportgeneeskunde
Polikliniek
Algemeen 8 dagen - -
Behandeling
Keuring 18 dagen - -
Urologie
Polikliniek
Algemeen 7 dagen 9 dagen 4 dagen
Behandeling
Besnijdenis - 28 dagen -
Niersteenvergruizen - - -
Prostaatoperatie - - -
Laparoscopische nieringrepen - - -
Sterilisatie man - 44 dagen -
Geen wachttijden bekend/beschikbaar...
Wachttijden per behandeling in dagen. Laatste update: september 2017