Wachttijden

U bent door uw huisarts of specialist verwezen voor verdere behandeling naar het ziekenhuis. Nu wilt u graag zo snel en zo dichtbij mogelijk geholpen worden. In ieder ziekenhuis zijn er wachttijden. 

Toelichting wachttijden

Als u van een ander ziekenhuis komt of bijvoorbeeld door een huisarts wordt verwezen dient u eerst de polikliniek te bezoeken. 

  • Wachttijd polikliniek algemeen
    De cijfers tonen de actuele wachttijden. Het aantal dagen tussen het moment dat een patiënt een afspraak maakt voor de polikliniek tot het moment dat de patiënt terecht kan.

  • Wachttijd behandeling
    Het aantal dagen tussen het moment dat de patiënt de indicatie voor een operatie krijgt van de behandelende arts, tot het moment van opname of operatie. Deze wachttijd wordt bepaald op basis van de daadwerkelijke wachttijden van de afgesloten behandelingen in de afgelopen drie maanden.
    Lees meer over de regeling verplichte publicatie wachttijden op de website van de NZa.

    * Behandelingen die niet tot verplichte publicatie wachttijden van de NZa behoren. Deze wachttijd wordt bepaald op basis van de actuele wachttijden.

De weergegeven actuele wachttijden kunnen afwijken van de daadwerkelijk gerealiseerde tijd dat u moet wachten. Er kunnen zich onverwachte gebeurtenissen of uitzonderlijke omstandigheden voordoen die de wachttijd doen oplopen of verminderen.
Patiënten met spoed kunnen vanzelfsprekend altijd direct terecht in HMC via de huisarts.

Sneller geholpen worden

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Vragen over wachttijden?

Voor verdere vragen over de wachttijden belt u de betreffende polikliniek. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze wachtlijstgegevens.

Overzicht wachttijden per specialisme

Afdeling HMC Antoniushove HMC Bronovo HMC Westeinde
Anesthesiologie
Behandeling
Pijnbehandelcentrum * - - -
Cardiologie
Polikliniek
Algemeen 35 dagen 28 dagen 35 dagen
Behandeling
Dotterbehandeling - - -
Chirurgie (Heelkunde)
Polikliniek
Algemeen 9 dagen 5 dagen 18 dagen
Behandeling
Aorta-aneurysmaoperatie - - 45 dagen
Borstkankeroperatie 16 dagen - 20 dagen
Halsslagader operatie - - 7 dagen
Dikke darmkankeroperatie 16 dagen - -
Galblaasverwijdering 25 dagen 27 dagen 1 dag
Liesbreuk - 28 dagen -
Behandeling arterieel vaatlijden - - 36 dagen
Spataderen (open procedure stamvene) - - 67 dagen
Spataderen (endovasculaire procedure) 39 dagen - 69 dagen
Dikke darmoperatie 16 dagen 29 dagen -
Dermatologie
Polikliniek
Algemeen 7 dagen 9 dagen 14 dagen
Behandeling
Spataderen (endovasculaire procedure) 87 dagen - 69 dagen
Gynaecologie
Polikliniek
Algemeen 21 dagen 21 dagen 27 dagen
Bekkenbodemcentrum 35 dagen 21 dagen 35 dagen
Endometriose in balans - 60 dagen -
Fertiliteit - 56 dagen 40 dagen
Behandeling
Baarmoederverwijdering 23 dagen 54 dagen -
Behandeling eierstokkanker 12 dagen 29 dagen -
Sterilisatie vrouw - 44 dagen -
Incontinentie bij vrouwen 125 dagen 73 dagen 137 dagen
Curettage * - 9 dagen -
IVF behandeling * - - -
Laparoscopie * - 15 dagen -
Laparoscopische baarmoederverwijdering * - 50 dagen -
Interne Geneeskunde
Polikliniek
Algemeen 15 dagen 21 dagen 22 dagen
Diabetes Zorg Haaglanden - - 12 dagen
Hematologie 28 dagen 28 dagen -
Hiv Behandelcentrum - - 22 dagen
Nefrologie 23 dagen 35 dagen 22 dagen
Oncologie 10 dagen 28 dagen 10 dagen
Behandeling
Hypertensie * - 28 dagen 10 dagen
Kaakchirurgie (Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie)
Polikliniek
Algemeen 150 dagen 150 dagen 150 dagen
Kankerzorg (oncologie)
Polikliniek
Algemeen - 1 dag -
Mammapolikliniek - 1 dag -
Keel-, Neus- en Oorheelkunde - KNO
Polikliniek
Algemeen 9 dagen 9 dagen 9 dagen
Oncologie 2 dagen 2 dagen 2 dagen
Snurkpoli 51 dagen - 94 dagen
Behandeling
Keel- en/of neusamandelen verwijderen 153 dagen 59 dagen 60 dagen
Neustussenschotcorrectie 79 dagen 84 dagen 63 dagen
Trommelvliesbuisjes 8 dagen 21 dagen 56 dagen
Oncologie * - - -
Snurkbehandeling * 63 dagen - 90 dagen
Kindergeneeskunde
Polikliniek
Algemeen 18 dagen 26 dagen 21 dagen
Allergie 40 dagen - -
ADHD - - -
Behandeling
Allergie * 80 dagen - -
Longgeneeskunde
Polikliniek
Algemeen - 24 dagen -
Maag-, Darm,- en Leverziekten (MDL)
Polikliniek
Algemeen 70 dagen 77 dagen 100 dagen
Onderzoek
Colon/sigmoïdoscopie - - -
Gastroscopie 14 dagen - 22 dagen
Medisch Centrum voor Dansers & Musici
Polikliniek
Algemeen - - 48 dagen
Behandeling
Dansers * - - 38 dagen
Musici * - - 38 dagen
Neurochirurgie
Polikliniek
Algemeen 20 dagen - 14 dagen
Behandeling
Carpaal tunnel syndroom 61 dagen - 33 dagen
Stent plaatsing - - 42 dagen
Hernia / kanaalstenose 20 dagen - 16 dagen
Neurologie
Polikliniek
Algemeen 24 dagen - 36 dagen
Oogheelkunde
Polikliniek
Algemeen 112 dagen 112 dagen 112 dagen
Behandeling
Staaroperatie - 40 dagen 36 dagen
Orthoptie * 84 dagen 84 dagen 84 dagen
Orthopedie - Focuskliniek
Polikliniek
Algemeen 1 dag 1 dag 1 dag
Behandeling
Totale heupoperatie - 64 dagen -
Kijkoperatie knie (meniscus) - 35 dagen -
Totale knieoperatie - 64 dagen -
Meniscus en/of kniebandoperatie - 27 dagen -
Ouderengeneeskunde (Geriatrie)
Polikliniek
Geheugenpolikliniek - 12 dagen -
Kortademigheid - 5 dagen -
Valpolikliniek - 2 dagen -
Plastische Chirurgie
Polikliniek
Algemeen 8 dagen 2 dagen 9 dagen
Behandeling
Borstvergroting 49 dagen 52 dagen -
Borstverkleining 63 dagen 80 dagen 55 dagen
Carpaal tunnel syndroom - - 23 dagen
Dupuytren 30 dagen 51 dagen 24 dagen
Buikwandcorrectie 80 dagen 93 dagen -
Oncologie * - - -
Radiologie
Onderzoek
CT-scan 14 dagen 11 dagen 11 dagen
MRI 31 dagen 43 dagen 17 dagen
Echografie 11 dagen 16 dagen 11 dagen
Mammografie 8 dagen 8 dagen 3 dagen
Reumatologie
Polikliniek
Algemeen 77 dagen 35 dagen 49 dagen
Revalidatiegeneeskunde
Polikliniek
Algemeen 56 dagen 42 dagen 63 dagen
Slaapcentrum
Polikliniek
Algemeen - - 100 dagen
Sportgeneeskunde
Polikliniek
Algemeen 3 dagen - -
Keuring * 5 dagen - -
Urologie
Polikliniek
Algemeen 2 dagen 15 dagen 1 dag
Behandeling
Prostaatoperatie 20 dagen - -
Sterilisatie man 42 dagen 46 dagen 79 dagen
Incontinentie bij vrouwen 125 dagen 73 dagen 137 dagen
Besnijdenis * - 35 dagen -
Niersteenvergruizen * - 2 dagen -
Laparoscopische nieringrepen * - 42 dagen -
Geen wachttijden bekend/beschikbaar...
Wachttijden in dagen. Laatste update: 9 januari 2018