Wachttijden

U bent door uw huisarts of specialist verwezen voor verdere behandeling naar het ziekenhuis. Nu wilt u graag zo snel en zo dichtbij mogelijk geholpen worden. In ieder ziekenhuis zijn er wachttijden. U kunt dus niet altijd direct terecht voor een afspraak op de polikliniek of een behandeling. Dit heeft te maken met een aantal factoren die vaak zeer variabel zijn. Patiënten met spoed kunnen vanzelfsprekend altijd direct terecht in HMC via de huisarts.

Actuele wachttijden in dagen

Als u van een ander ziekenhuis komt of bijvoorbeeld door een huisarts wordt verwezen dient u voor behandeling eerst de polikliniek te bezoeken.

De gemelde tijden zijn de planningstijden in dagen vanaf het moment van afspraak. De cijfers tonen de actuele wachttijden. De weergegeven wachttijden kunnen afwijken van de daadwerkelijk gerealiseerde tijd dat u moet wachten. Er kunnen zich onverwachte gebeurtenissen of uitzonderlijke omstandigheden voordoen die de wachttijd doen oplopen of verminderen.

Patiënten met spoed kunnen vanzelfsprekend altijd direct terecht in HMC via de huisarts.

Toelichting wachttijden

  • Wachttijd polikliniek algemeen
    Het aantal dagen tussen het moment dat een patiënt een afspraak maakt voor de polikliniek tot het moment dat de patiënt terecht kan.

  • Wachttijd behandeling
    Het aantal dagen tussen het moment dat de patiënt de indicatie voor een operatie krijgt van de behandelende arts, tot het moment van opname of operatie.

Vragen over wachttijden?

Voor verdere vragen over de wachttijden belt u de betreffende polikliniek. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze wachtlijstgegevens.

Overzicht wachttijden per specialisme

Afdeling HMC Antoniushove HMC Bronovo HMC Westeinde
Anesthesiologie
Polikliniek
Pijnbehandelcentrum - - 60 dagen
Cardiologie
Polikliniek
Algemeen - 30 dagen 49 dagen
Behandeling
Dotterbehandeling - - -
Hartcatherisatie - - -
Sneldiagnostiek - - -
Chirurgie (Heelkunde)
Polikliniek
Algemeen 9 dagen 14 dagen 14 dagen
Galblaas - 7 dagen -
Liesbreuk - 7 dagen -
Mammapoli 1 dag 1 dag 1 dag
Spataderen - 21 dagen -
Behandeling
Carpaal tunnel syndroom - - -
Galblaas - 21 dagen -
Liesbreuk - 21 dagen -
Mammapoli - 1 dag -
Spataderen - 16 dagen -
Dermatologie
Polikliniek
Algemeen 10 dagen 15 dagen -
Gynaecologie
Polikliniek
Algemeen 16 dagen 24 dagen 20 dagen
Endometriose in balans - 55 dagen -
IVF behandeling - 56 dagen -
Behandeling
Baarmoederverwijdering - 42 dagen -
Curettage - 7 dagen -
Sterilisatie vrouw - 35 dagen -
Bekkenbodemcentrum 42 dagen - 42 dagen
Endometriose in balans - 55 dagen -
IVF behandeling - - -
Laparoscopie - 30 dagen -
Laparoscopische baarmoederverwijdering - 54 dagen -
Interne Geneeskunde
Polikliniek
Algemeen 58 dagen 56 dagen 29 dagen
Diabetes Zorg Haaglanden - - 28 dagen
Hematologie 10 dagen - -
Hiv Behandelcentrum - - 15 dagen
Nefrologie 60 dagen - 36 dagen
Oncologie 10 dagen - -
Behandeling
Diabetes Zorg Haaglanden - - -
Hematologie - - -
Hiv Behandelcentrum - - -
Nefrologie - - -
Oncologie - - -
Kaakchirurgie (Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie)
Polikliniek
Algemeen 90 dagen 89 dagen 95 dagen
Behandeling
Algemeen - 89 dagen -
Onderzoek
Algemeen - 23 dagen -
Kankerzorg (oncologie)
Polikliniek
Algemeen - 1 dag -
Behandeling
Mammapolikliniek - 14 dagen -
Onderzoek
Mammapolikliniek 1 dag 1 dag 1 dag
Keel-, Neus- en Oorheelkunde - KNO
Polikliniek
Algemeen 4 dagen 17 dagen 18 dagen
Oncologie 4 dagen - 18 dagen
Snurkbehandeling 39 dagen 17 dagen 76 dagen
Behandeling
Neus- en/of keelamandelen - 8 dagen -
Neustussenschot - 8 dagen -
Oorbuisjes - 8 dagen -
Snurkbehandeling - - -
Oncologie - - -
Kindergeneeskunde
Polikliniek
Algemeen 24 dagen 21 dagen 32 dagen
Allergie 35 dagen - -
ADHD - 51 dagen -
Behandeling
Allergie - - -
ADHD - - -
Longgeneeskunde
Polikliniek
Algemeen - 22 dagen 21 dagen
Behandeling
Algemeen - 1 dag -
Onderzoek
Algemeen - 1 dag -
Maag,- Darm,- en Leverziekten (MDL)
Polikliniek
Algemeen 105 dagen 91 dagen 85 dagen
Behandeling
Gastroscopie - - -
Colon/sigmoïdoscopie - - -
Onderzoek
Gastroscopie 18 dagen - 26 dagen
Medisch Centrum voor Dansers & Musici
Polikliniek
Algemeen - - 21 dagen
Behandeling
Dansers - - -
Musici - - 21 dagen
Neurochirurgie
Polikliniek
Algemeen - - 7 dagen
Carpaal tunnel syndroom - - 7 dagen
Hernia - - -
Behandeling
Carpaal tunnel syndroom - - -
Hernia - - -
Neurologie
Polikliniek
Algemeen 15 dagen 24 dagen 28 dagen
Oogheelkunde
Polikliniek
Algemeen 28 dagen 120 dagen 28 dagen
Staar 14 dagen 120 dagen 14 dagen
Orthoptie 84 dagen - 84 dagen
Behandeling
Algemeen - 30 dagen -
Staar - 30 dagen -
Orthoptie - - -
Onderzoek
Algemeen - - -
Orthopedie - Focuskliniek
Polikliniek
Algemeen 35 dagen 25 dagen 28 dagen
Kijkoperatie knie (meniscus) - - -
Behandeling
Kijkoperatie knie (meniscus) - - -
Carpaal tunnel syndroom - - -
Hernia - - -
Totale heupoperatie - - -
Totale knieoperatie - - -
Ouderengeneeskunde (Geriatrie)
Polikliniek
Geheugenpolikliniek - 7 dagen -
Kortademigheid - 7 dagen -
Valpolikliniek - 7 dagen -
Plastische Chirurgie
Polikliniek
Algemeen - - -
Behandeling
Borstcorrectie - - -
Buikwandcorrectie - - -
Carpaal tunnel syndroom - - -
Borstcorrectie 4 dagen - 4 dagen
Buikwandcorrectie - - -
Dupuytren - - -
Oncologie - - -
Radiologie
Onderzoek
CT-scan 15 dagen 11 dagen 22 dagen
MRI 25 dagen 43 dagen 9 dagen
Echografie 4 dagen 16 dagen 15 dagen
Mammografie 16 dagen 4 dagen 2 dagen
Radiotherapie
Polikliniek
Algemeen - - -
Reumatologie
Polikliniek
Algemeen 49 dagen 33 dagen 49 dagen
Revalidatiegeneeskunde
Polikliniek
Algemeen 35 dagen - 49 dagen
Sportgeneeskunde
Polikliniek
Algemeen 21 dagen - -
Behandeling
Keuring 28 dagen - -
Urologie
Polikliniek
Algemeen 8 dagen 3 dagen 7 dagen
Prostaatoperatie - 3 dagen -
Behandeling
Besnijdenis - 31 dagen -
Niersteenvergruizen - 4 dagen -
Prostaatoperatie - 14 dagen -
Laparoscopische nieringrepen - 14 dagen -
Sterilisatie man - 36 dagen -
Geen wachttijden bekend/beschikbaar...
Wachttijden per behandeling in dagen. Laatste update: juli 2017