Wachttijden

U bent door uw huisarts of specialist verwezen voor verdere behandeling naar het ziekenhuis. Nu wilt u graag zo snel en zo dichtbij mogelijk geholpen worden. In ieder ziekenhuis zijn er wachttijden. 

Toelichting wachttijden

Als u van een ander ziekenhuis komt of bijvoorbeeld door een huisarts wordt verwezen dient u eerst de polikliniek te bezoeken. 

  • Wachttijd polikliniek algemeen
    De cijfers tonen de actuele wachttijden. Het aantal dagen tussen het moment dat een patiënt een afspraak maakt voor de polikliniek tot het moment dat de patiënt terecht kan.

  • Wachttijd behandeling
    Het aantal dagen tussen het moment dat de patiënt de indicatie voor een operatie krijgt van de behandelende arts, tot het moment van opname of operatie. Deze wachttijd wordt bepaald op basis van de daadwerkelijke wachttijden van de afgesloten behandelingen in de afgelopen drie maanden.
    Lees meer over de regeling verplichte publicatie wachttijden op de website van de NZa.

    * Behandelingen die niet tot verplichte publicatie wachttijden van de NZa behoren. Deze wachttijd wordt bepaald op basis van de actuele wachttijden.

De weergegeven actuele wachttijden kunnen afwijken van de daadwerkelijk gerealiseerde tijd dat u moet wachten. Er kunnen zich onverwachte gebeurtenissen of uitzonderlijke omstandigheden voordoen die de wachttijd doen oplopen of verminderen.
Patiënten met spoed kunnen vanzelfsprekend altijd direct terecht in HMC via de huisarts.

Sneller geholpen worden

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Vragen over wachttijden?

Voor verdere vragen over de wachttijden belt u de betreffende polikliniek. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze wachtlijstgegevens.

Overzicht wachttijden per specialisme

Afdeling HMC Antoniushove HMC Bronovo HMC Westeinde
Anesthesiologie
Behandeling
Pijnbehandelcentrum * - - -
Cardiologie
Polikliniek
Algemeen 35 dagen 28 dagen 35 dagen
Behandeling
Dotterbehandeling - - -
Chirurgie (Heelkunde)
Polikliniek
Algemeen 15 dagen 5 dagen 5 dagen
Behandeling
Aorta-aneurysmaoperatie - - 37 dagen
Borstkankeroperatie 17 dagen - -
Halsslagader operatie - - 6 dagen
Dikke darmkankeroperatie 18 dagen - -
Galblaasverwijdering - 90 dagen -
Liesbreuk - 90 dagen -
Behandeling arterieel vaatlijden - - 42 dagen
Spataderen (open procedure stamvene) - - 67 dagen
Spataderen (endovasculaire procedure) - 40 dagen -
Dikke darmoperatie 18 dagen - -
Dermatologie
Polikliniek
Algemeen 5 dagen 18 dagen 16 dagen
Behandeling
Spataderen (endovasculaire procedure) 62 dagen 65 dagen 30 dagen
Gynaecologie
Polikliniek
Algemeen 48 dagen 39 dagen 37 dagen
Bekkenbodemcentrum 35 dagen 23 dagen 35 dagen
Endometriose in balans - 90 dagen -
Fertiliteit - 48 dagen 50 dagen
Behandeling
Baarmoederverwijdering 15 dagen 26 dagen -
Behandeling eierstokkanker 14 dagen - -
Sterilisatie vrouw - 48 dagen -
Incontinentie bij vrouwen 112 dagen 74 dagen 136 dagen
Curettage * - 9 dagen -
IVF behandeling * - - -
Laparoscopie * - 15 dagen -
Laparoscopische baarmoederverwijdering * - 50 dagen -
Interne Geneeskunde
Polikliniek
Algemeen 80 dagen 35 dagen 18 dagen
Diabetes Zorg Haaglanden - - 12 dagen
Hematologie 29 dagen 49 dagen 27 dagen
Hiv Behandelcentrum - - 31 dagen
Nefrologie 63 dagen 84 dagen 53 dagen
Oncologie 10 dagen 10 dagen 10 dagen
Behandeling
Hypertensie * 80 dagen 35 dagen 10 dagen
Kaakchirurgie (Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie)
Polikliniek
Algemeen 200 dagen 85 dagen 143 dagen
Kankerzorg (oncologie)
Polikliniek
Algemeen - 1 dag -
Mammapolikliniek - 1 dag -
Keel-, Neus- en Oorheelkunde - KNO
Polikliniek
Algemeen 6 dagen 7 dagen 8 dagen
Oncologie 2 dagen 2 dagen 2 dagen
Snurkpoli 71 dagen - 43 dagen
Behandeling
Keel- en/of neusamandelen verwijderen 15 dagen 64 dagen 44 dagen
Neustussenschotcorrectie 135 dagen 25 dagen 32 dagen
Trommelvliesbuisjes 16 dagen 25 dagen 29 dagen
Oncologie * - - -
Snurkbehandeling * 63 dagen - 90 dagen
Kindergeneeskunde
Polikliniek
Algemeen 34 dagen 27 dagen 25 dagen
Allergie 71 dagen - -
Longgeneeskunde
Polikliniek
Algemeen - 24 dagen -
Longoncologie * - - -
Maag-, Darm,- en Leverziekten (MDL)
Polikliniek
Algemeen 105 dagen 77 dagen 112 dagen
Onderzoek
Colon/sigmoïdoscopie - - -
Gastroscopie 19 dagen - 29 dagen
Medisch Centrum voor Dansers & Musici
Polikliniek
Algemeen - - 48 dagen
Behandeling
Dansers * - - 38 dagen
Musici * - - 38 dagen
Neurochirurgie
Polikliniek
Algemeen 14 dagen - 14 dagen
Behandeling
Carpaal tunnel syndroom 7 dagen - 14 dagen
Stent plaatsing - - 21 dagen
Hernia / kanaalstenose 35 dagen - 21 dagen
Neurologie
Polikliniek
Algemeen 44 dagen - 51 dagen
Oogheelkunde
Polikliniek
Algemeen 112 dagen 112 dagen 112 dagen
Behandeling
Staaroperatie - 34 dagen 29 dagen
Orthoptie * 84 dagen 84 dagen 84 dagen
Orthopedie - Focuskliniek
Polikliniek
Algemeen 9 dagen 1 dag 14 dagen
Behandeling
Totale heupoperatie - 59 dagen -
Kijkoperatie knie (meniscus) - 35 dagen -
Totale knieoperatie - 56 dagen -
Meniscus en/of kniebandoperatie - 35 dagen -
Ouderengeneeskunde (Geriatrie)
Polikliniek
Behandeladviescentrum Ouderengeneeskunde * - 5 dagen -
Plastische Chirurgie
Polikliniek
Algemeen 12 dagen 10 dagen 37 dagen
Behandeling
Borstvergroting 49 dagen 52 dagen -
Borstverkleining 63 dagen 73 dagen 37 dagen
Carpaal tunnel syndroom 12 dagen 10 dagen 46 dagen
Dupuytren 30 dagen 90 dagen 30 dagen
Buikwandcorrectie - 66 dagen -
Oncologie * - - -
Radiologie
Onderzoek
CT-scan 7 dagen 18 dagen 14 dagen
MRI 52 dagen 65 dagen 59 dagen
Echografie 17 dagen 23 dagen 22 dagen
Mammografie 30 dagen 4 dagen 2 dagen
Reumatologie
Polikliniek
Algemeen 46 dagen 32 dagen 28 dagen
Revalidatiegeneeskunde
Polikliniek
Algemeen 112 dagen 74 dagen 49 dagen
Slaapcentrum
Polikliniek
Algemeen - - 100 dagen
Sportgeneeskunde
Polikliniek
Algemeen 8 dagen - -
Keuring * 21 dagen - -
Urologie
Polikliniek
Algemeen 21 dagen 15 dagen 9 dagen
Behandeling
Prostaatoperatie 32 dagen - -
Sterilisatie man 42 dagen 41 dagen 79 dagen
Incontinentie bij vrouwen 112 dagen 74 dagen 136 dagen
Besnijdenis * - 35 dagen -
Niersteenvergruizen * - 2 dagen -
Laparoscopische nieringrepen * - 42 dagen -
Geen wachttijden bekend/beschikbaar...
Wachttijden in dagen. Laatste update: 7 november 2018