Wachttijden

U bent door uw huisarts of specialist verwezen voor verdere behandeling naar het ziekenhuis. Nu wilt u graag zo snel en zo dichtbij mogelijk geholpen worden. In ieder ziekenhuis zijn er wachttijden. U kunt dus niet altijd direct terecht voor een afspraak op de polikliniek of een behandeling. Dit heeft te maken met een aantal factoren die vaak zeer variabel zijn. Patiënten met spoed kunnen vanzelfsprekend altijd direct terecht in HMC via de huisarts.

Actuele wachttijden in dagen

Als u van een ander ziekenhuis komt of bijvoorbeeld door een huisarts wordt verwezen dient u voor behandeling eerst de polikliniek te bezoeken.

De gemelde tijden zijn de planningstijden in dagen vanaf het moment van afspraak. De cijfers tonen de actuele wachttijden. De weergegeven wachttijden kunnen afwijken van de daadwerkelijk gerealiseerde tijd dat u moet wachten. Er kunnen zich onverwachte gebeurtenissen of uitzonderlijke omstandigheden voordoen die de wachttijd doen oplopen of verminderen.

Patiënten met spoed kunnen vanzelfsprekend altijd direct terecht in HMC via de huisarts.

Toelichting wachttijden

  • Wachttijd polikliniek algemeen
    Het aantal dagen tussen het moment dat een patiënt een afspraak maakt voor de polikliniek tot het moment dat de patiënt terecht kan.

  • Wachttijd behandeling
    Het aantal dagen tussen het moment dat de patiënt de indicatie voor een operatie krijgt van de behandelende arts, tot het moment van opname of operatie.

Vragen over wachttijden?

Voor verdere vragen over de wachttijden belt u de betreffende polikliniek. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze wachtlijstgegevens.

Overzicht wachttijden per specialisme

Afdeling HMC Antoniushove HMC Bronovo HMC Westeinde
Anesthesiologie
Polikliniek
Pijnbehandelcentrum - 25 dagen 25 dagen
Cardiologie
Polikliniek
Algemeen - 30 dagen 49 dagen
Behandeling
Dotterbehandeling - - -
Hartcatherisatie - - -
Sneldiagnostiek - - -
Chirurgie (Heelkunde)
Polikliniek
Algemeen 9 dagen - -
Galblaas - 5 dagen 5 dagen
Liesbreuk - 5 dagen 5 dagen
Mammapoli - 1 dag -
Spataderen - 25 dagen -
Behandeling
Carpaal tunnel syndroom - - -
Galblaas - 21 dagen -
Liesbreuk - 21 dagen -
Mammapoli - 1 dag -
Spataderen - 16 dagen -
Dermatologie
Polikliniek
Algemeen - - 21 dagen
Gynaecologie
Polikliniek
Algemeen - 7 dagen 13 dagen
Endometriose in balans - 55 dagen -
IVF behandeling - 56 dagen -
Behandeling
Baarmoederverwijdering - 35 dagen -
Curettage - 7 dagen -
Sterilisatie vrouw - - -
Bekkenbodemcentrum 35 dagen - 35 dagen
Endometriose in balans - 45 dagen -
IVF behandeling - - -
Laparoscopie - 10 dagen -
Laparoscopische baarmoederverwijdering - 45 dagen -
Interne Geneeskunde
Polikliniek
Algemeen 90 dagen - 71 dagen
Diabetes Zorg Haaglanden - - 51 dagen
Hematologie 32 dagen - -
Hiv Behandelcentrum - - 29 dagen
Nefrologie 49 dagen - 60 dagen
Oncologie 10 dagen - -
Behandeling
Diabetes Zorg Haaglanden - - -
Hematologie - - -
Hiv Behandelcentrum - - -
Nefrologie - - -
Oncologie - - -
Kaakchirurgie (Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie)
Polikliniek
Algemeen 54 dagen - 54 dagen
Behandeling
Algemeen - 89 dagen -
Onderzoek
Algemeen - 23 dagen -
Kankerzorg (oncologie)
Polikliniek
Algemeen - 1 dag -
Behandeling
Mammapolikliniek - 14 dagen -
Onderzoek
Mammapolikliniek 1 dag 1 dag 1 dag
Keel-, Neus- en Oorheelkunde - KNO
Polikliniek
Algemeen 8 dagen 7 dagen 8 dagen
Oncologie 8 dagen - 8 dagen
Snurkbehandeling 54 dagen 70 dagen 86 dagen
Behandeling
Neus- en/of keelamandelen - - -
Neustussenschot - - -
Oorbuisjes - - -
Snurkbehandeling - - -
Oncologie - - -
Kindergeneeskunde
Polikliniek
Algemeen 17 dagen 68 dagen 9 dagen
Allergie - - -
ADHD - 51 dagen -
Behandeling
Allergie - - -
ADHD - - -
Longgeneeskunde
Polikliniek
Algemeen - 22 dagen 21 dagen
Behandeling
Algemeen - 1 dag -
Onderzoek
Algemeen - 1 dag -
Maag,- Darm,- en Leverziekten (MDL)
Polikliniek
Algemeen 104 dagen - 117 dagen
Behandeling
Gastroscopie - - -
Colon/sigmoïdoscopie - - -
Onderzoek
Gastroscopie 27 dagen - 25 dagen
Medisch Centrum voor Dansers & Musici
Polikliniek
Algemeen - - -
Behandeling
Dansers - - -
Musici - - 21 dagen
Neurochirurgie
Polikliniek
Algemeen - - 11 dagen
Carpaal tunnel syndroom - - 11 dagen
Hernia - - -
Behandeling
Carpaal tunnel syndroom - - -
Hernia - - -
Neurologie
Polikliniek
Algemeen 21 dagen 28 dagen 36 dagen
Oogheelkunde
Polikliniek
Algemeen 112 dagen 112 dagen 112 dagen
Staar 14 dagen - 14 dagen
Orthoptie 84 dagen 84 dagen 84 dagen
Behandeling
Algemeen - 30 dagen -
Staar - 30 dagen -
Orthoptie - - -
Onderzoek
Algemeen - - -
Orthopedie - Focuskliniek
Polikliniek
Algemeen - - -
Kijkoperatie knie (meniscus) - - -
Behandeling
Kijkoperatie knie (meniscus) - - -
Totale heupoperatie - - -
Totale knieoperatie - - -
Ouderengeneeskunde (Geriatrie)
Polikliniek
Geheugenpolikliniek - 5 dagen -
Kortademigheid - 5 dagen -
Valpolikliniek - 2 dagen -
Plastische Chirurgie
Polikliniek
Algemeen 15 dagen 14 dagen 9 dagen
Behandeling
Borstcorrectie 15 dagen 14 dagen 9 dagen
Buikwandcorrectie - - -
Carpaal tunnel syndroom 15 dagen 14 dagen 9 dagen
Borstcorrectie 15 dagen 14 dagen 9 dagen
Buikwandcorrectie 15 dagen 14 dagen 9 dagen
Dupuytren 15 dagen 14 dagen 9 dagen
Oncologie 15 dagen 14 dagen 9 dagen
Radiologie
Onderzoek
CT-scan 1 dag 1 dag 17 dagen
MRI 20 dagen 37 dagen 9 dagen
Echografie 2 dagen 14 dagen 7 dagen
Mammografie 1 dag 4 dagen 2 dagen
Radiotherapie
Polikliniek
Algemeen - - -
Reumatologie
Polikliniek
Algemeen - 32 dagen -
Revalidatiegeneeskunde
Polikliniek
Algemeen - - -
Sportgeneeskunde
Polikliniek
Algemeen 21 dagen - -
Behandeling
Keuring - - -
Urologie
Polikliniek
Algemeen 8 dagen - 8 dagen
Prostaatoperatie - 3 dagen -
Behandeling
Besnijdenis - - -
Niersteenvergruizen - - -
Prostaatoperatie - - -
Laparoscopische nieringrepen - - -
Sterilisatie man - - -
Geen wachttijden bekend/beschikbaar...
Wachttijden per behandeling in dagen. Laatste update: augustus 2017