Wachttijden

U bent door uw huisarts of specialist verwezen voor verdere behandeling naar het ziekenhuis. Nu wilt u graag zo snel en zo dichtbij mogelijk geholpen worden. In ieder ziekenhuis zijn er wachttijden. U kunt dus niet altijd direct terecht voor een afspraak op de polikliniek of een behandeling. Dit heeft te maken met een aantal factoren die vaak zeer variabel zijn. Patiënten met spoed kunnen vanzelfsprekend altijd direct terecht in HMC via de huisarts.

Actuele wachttijden in dagen

Als u van een ander ziekenhuis komt of bijvoorbeeld door een huisarts wordt verwezen dient u voor behandeling eerst de polikliniek te bezoeken.

De gemelde tijden zijn de planningstijden in dagen vanaf het moment van afspraak. De cijfers tonen de actuele wachttijden. De weergegeven wachttijden kunnen afwijken van de daadwerkelijk gerealiseerde tijd dat u moet wachten. Er kunnen zich onverwachte gebeurtenissen of uitzonderlijke omstandigheden voordoen die de wachttijd doen oplopen of verminderen.

Patiënten met spoed kunnen vanzelfsprekend altijd direct terecht in HMC via de huisarts.

Toelichting wachttijden

  • Wachttijd polikliniek algemeen
    Het aantal dagen tussen het moment dat een patiënt een afspraak maakt voor de polikliniek tot het moment dat de patiënt terecht kan.

  • Wachttijd behandeling
    Het aantal dagen tussen het moment dat de patiënt de indicatie voor een operatie krijgt van de behandelende arts, tot het moment van opname of operatie.

Sneller geholpen worden

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Vragen over wachttijden?

Voor verdere vragen over de wachttijden belt u de betreffende polikliniek. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze wachtlijstgegevens.

Overzicht wachttijden per specialisme

Afdeling HMC Antoniushove HMC Bronovo HMC Westeinde
Anesthesiologie
Behandeling
Pijnbehandelcentrum - - -
Cardiologie
Polikliniek
Algemeen 35 dagen 28 dagen 35 dagen
Behandeling
Dotterbehandeling - - -
Hartcatherisatie - - -
Sneldiagnostiek - - -
Chirurgie (Heelkunde)
Polikliniek
Algemeen 7 dagen 5 dagen 18 dagen
Behandeling
Carpaal tunnel syndroom - - -
Galblaas - 5 dagen 20 dagen
Liesbreuk - 5 dagen 20 dagen
Mammapoli 1 dag 1 dag 1 dag
Spataderen - 40 dagen 40 dagen
Dermatologie
Polikliniek
Algemeen 7 dagen - 14 dagen
Gynaecologie
Polikliniek
Algemeen 19 dagen 26 dagen 28 dagen
Endometriose in balans - 55 dagen -
Fertiliteit - 56 dagen 40 dagen
Behandeling
Baarmoederverwijdering - 56 dagen -
Curettage - 14 dagen -
Sterilisatie vrouw - 28 dagen -
Bekkenbodemcentrum 35 dagen 21 dagen 35 dagen
Endometriose in balans - - -
IVF behandeling - - -
Laparoscopie - 17 dagen -
Laparoscopische baarmoederverwijdering - 56 dagen -
Interne Geneeskunde
Polikliniek
Algemeen 44 dagen 49 dagen 67 dagen
Diabetes Zorg Haaglanden - - 12 dagen
Hematologie 40 dagen - -
Hiv Behandelcentrum - - 16 dagen
Behandeling
Hypertensie - 63 dagen -
Polikliniek
Nefrologie 65 dagen - 36 dagen
Oncologie 10 dagen - 10 dagen
Kaakchirurgie (Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie)
Polikliniek
Algemeen 126 dagen 180 dagen 112 dagen
Kankerzorg (oncologie)
Polikliniek
Algemeen - 1 dag -
Behandeling
Mammapolikliniek - 14 dagen -
Onderzoek
Mammapolikliniek 1 dag 1 dag 1 dag
Keel-, Neus- en Oorheelkunde - KNO
Polikliniek
Algemeen 3 dagen 3 dagen 10 dagen
Oncologie - - -
Snurkpoli 56 dagen - 99 dagen
Behandeling
Neus- en/of keelamandelen - - -
Neustussenschot - - -
Oorbuisjes - - -
Snurkbehandeling 56 dagen - 99 dagen
Oncologie - - -
Kindergeneeskunde
Polikliniek
Algemeen 14 dagen 36 dagen 28 dagen
Allergie 27 dagen - -
ADHD - 47 dagen -
Behandeling
Allergie 72 dagen - -
ADHD - - -
Longgeneeskunde
Polikliniek
Algemeen - 24 dagen -
Maag-, Darm,- en Leverziekten (MDL)
Polikliniek
Algemeen 90 dagen 77 dagen 115 dagen
Behandeling
Gastroscopie 17 dagen - 14 dagen
Colon/sigmoïdoscopie - - -
Onderzoek
Gastroscopie 24 dagen - 19 dagen
Medisch Centrum voor Dansers & Musici
Polikliniek
Algemeen - - 32 dagen
Behandeling
Dansers - - 38 dagen
Musici - - 38 dagen
Neurochirurgie
Polikliniek
Algemeen - - 14 dagen
Behandeling
Hernia - - -
Carpaal tunnel syndroom - - 14 dagen
Neurologie
Polikliniek
Algemeen 23 dagen - 36 dagen
Oogheelkunde
Polikliniek
Algemeen 112 dagen 112 dagen 112 dagen
Behandeling
Algemeen - - -
Staar 14 dagen - 14 dagen
Orthoptie 84 dagen 84 dagen 84 dagen
Onderzoek
Algemeen - - -
Orthopedie - Focuskliniek
Polikliniek
Algemeen 1 dag 1 dag 1 dag
Behandeling
Kijkoperatie knie (meniscus) 35 dagen - -
Totale heupoperatie 47 dagen - -
Totale knieoperatie 47 dagen - -
Ouderengeneeskunde (Geriatrie)
Polikliniek
Geheugenpolikliniek - - -
Kortademigheid - - -
Valpolikliniek - - -
Plastische Chirurgie
Polikliniek
Algemeen 7 dagen 6 dagen 10 dagen
Behandeling
Borstcorrectie - - -
Buikwandcorrectie - - -
Carpaal tunnel syndroom - - -
Dupuytren - - -
Oncologie - - -
Radiologie
Onderzoek
CT-scan 10 dagen 8 dagen 24 dagen
MRI 28 dagen 36 dagen 14 dagen
Echografie 8 dagen 23 dagen 15 dagen
Mammografie 22 dagen 3 dagen 10 dagen
Reumatologie
Polikliniek
Algemeen 42 dagen 42 dagen 49 dagen
Revalidatiegeneeskunde
Polikliniek
Algemeen 35 dagen - 49 dagen
Slaapcentrum
Polikliniek
Algemeen - - 100 dagen
Sportgeneeskunde
Polikliniek
Algemeen 14 dagen - -
Behandeling
Keuring 14 dagen - -
Urologie
Polikliniek
Algemeen 2 dagen 2 dagen 2 dagen
Behandeling
Besnijdenis - 2 dagen -
Niersteenvergruizen - 2 dagen -
Prostaatoperatie - 53 dagen -
Laparoscopische nieringrepen - 32 dagen -
Sterilisatie man - 28 dagen -
Geen wachttijden bekend/beschikbaar...
Wachttijden per behandeling in dagen. Laatste update: november 2017