Voorbereiding thuis

Heeft u binnenkort een gesprek met uw arts? Dan kan het goed zijn om van te voren te bedenken wat u hem of haar zou willen vragen. Wellicht is het verstandig iemand mee te nemen, zo kunt u thuis nabespreken wat u heeft gehoord.

Printknop

3 goede vragen

Samen beslissen

Als u naar de arts gaat voor onderzoek of behandeling, heeft u altijd meerdere mogelijkheden waaruit u kunt kiezen. Welke behandeling of welk onderzoek het beste bij u past, hangt van een aantal zaken af. Bijvoorbeeld van de risico’s en de bijwerkingen, van uw leefstijl en omstandigheden, van uw beroep en uw wensen. Het is belangrijk om samen met uw arts deze zaken op een rijtje te zetten. Dit kunt u doen door 3 goede vragen te stellen.

  1. Wat zijn mijn mogelijkheden?
  2. Wat zijn de voordelen en nadelen van die mogelijkheden?
  3. Wat betekent dat in mijn situatie?

Deze vragen nodigen uw arts uit goede informatie te geven en een open gesprek met u te voeren. Samen met hem of haar kunt u vervolgens beslissen welk onderzoek of behandeling het beste bij u past. 

Hulp bij kiezen behandeling

De meeste patiënten vinden het belangrijk om samen met de arts te beslissen over de behandeling. Ook onze specialisten willen graag samen met u beslissen. Dit kan met de consultkaart. Een consultkaart is een beknopte keuzehulp die direct inzicht geeft in de behandelmogelijkheden bij uw aandoening. Ook staan er de belangrijkste vragen (met antwoord) op die u kunt stellen in de spreekkamer.

Voorbereiding kinderen

Kinderen die voor het eerst naar het ziekenhuis gaan weten vaak niet wat hen te wachten staat. Ook voor hun ouders en verzorgers kan het bezoek heel ingrijpend zijn. U kunt er op rekenen dat wij u goed informeren en duidelijke uitleg geven. Als ouder kunt u uw kind helpen door uw kind goed voor te bereiden op het bezoek aan ons ziekenhuis. Een paar tips:

  • Zorg dat u zelf weet wat er gaat gebeuren.
  • Lees de verstrekte informatie eerst zelf door.
  • Vertel, zeker bij jongere kinderen, niet alles tegelijk.
  • Neem rustig de tijd.
  • Bepaal het tijdstip van voorbereiding zorgvuldig (bijvoorbeeld niet vlak voor het slapen gaan).
  • Wees eerlijk.

Kijk voor meer tips op de webpagina van Kindergeneeskunde.

Help mee aan uw veilige behandeling

Moet u naar het ziekenhuis voor een behandeling? Dan kunt u de patiëntveiligheidskaart bekijken. Op deze kaart staan tips die u kunt gebruiken tijdens uw behandeling, operatie of ondezoek. Zo kunt u zelf meehelpen aan uw uw veilig behandeling.

Video: hoe kunt u zelf bijdragen aan een veilig verblijf in het ziekenhuis?

video_patientveiligheid_afbeelding_klein.jpg

 

Gebruikt u medicijnen?

Gebruikt u thuis medicijnen? Zorg dan dat wij altijd precies weten om welke medicijnen het gaat. Zie voor meer informatie de Ziekenhuisapotheek en uw actueel medicatie-overzicht

Een buitenlands ziekenhuis bezocht?

Sommige bacteriën kunnen in een ziekenhuis voor problemen zorgen. Als u het afgelopen jaar in een ziekenhuis in het buitenland hebt gelegen, horen wij dat daarom graag van u. Mogelijk bent u besmet met MRSA of BRMO. Dit zijn zogenaamde ziekenhuisbacteriën die ongevoelig zijn voor antibiotica. Meld het ons zodat we tijdig maatregelen kunnen nemen. HMC hecht de grootse waarde aan veiligheid van de patiënten. Wij rekenen op uw begrip voor deze voorzorgsmaatregel. In verband met de veiligheid van uzelf en anderen in hebben wij aantal vragen opgesteld. Wilt u deze vragen vóór uw bezoek aan de polikliniek doornemen? U vindt de vragen bij screening op MRSA of BRMO

Wat meenemen naar HMC?

Binnen HMC krijgen alle patiënten een patiëntenpas. Als u voor het eerst als patiënt in HMC komt, hebben wij een aantal gegevens van u nodig. Bijvoorbeeld uw legitimatiebewijs en gegevens van uw zorgverzekeraar voor het laten maken van een patiëntenpas. Bij de inschrijfbalie in de centrale hal van het ziekenhuis regelen wij alles voor uw inschrijving.

Zie voor meer informatie: patiëntenpas HMC laten maken

Goed om te weten. Neem bij elk ziekenhuisbezoek altijd uw identiteitsbewijs en patiëntenpas mee. In Nederland moet u als u medische zorg nodig heeft een geldig identiteitsbewijs laten zien aan de zorgverleners. De identificatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar en baby's.