Afspraak maken

HMC is werkzaam in het hart van Haaglanden vanuit drie locaties: HMC Antoniushove, HMC Bronovo en HMC Westeinde. U vindt altijd een locatie bij u in de buurt waar u terecht kunt voor een eerste consult in 1 van onze poliklinieken. De locaties verschillen in sfeer en specialisatie, maar altijd geldt dat we topzorg leveren en de patiënt met aandacht hulp bieden. Ook onze werkwijzen zijn op elke locatie gelijk.

polikliniek 1 780

 

Hoe maakt u een afspraak?

Voor de locaties HMC Antoniushove en HMC Westeinde kunt u tijdens werkdagen telefonisch contact opnemen met het Afsprakenbureau.

  • 088 979 24 45
  • maandag t/m vrijdag van 08.00 - 17.00 uur

Voor de locatie HMC Bronovo kunt u telefonisch contact opnemen met de polikliniek van het specialisme waarmee u een afspraak wilt maken. De telefoonnummers vindt u op de specialismepagina's

Voor een aantal poliklinieken kunt u ook online een afspraak maken.

Bent u op zoek naar het algemene telefoonnummer van HMC? Kijk dan bij Contact en adres

Afspraak wijzigen of annuleren?

Heeft u een afspraak gemaakt maar bent u verhinderd? Laat het dan uiterlijk 24 uur voor uw afspraak telefonisch aan ons weten. Voor de locatie HMC Antoniushove en HMC Westeinde kunt u contact opnemen met het Afsprakencentrum via 088 979 24 45. Voor de locatie HMC Bronovo kunt u contact opnemen met de polikliniek waar u een afspraak heeft. Dit kan op werkdagen, binnen kantoortijden van 08.00 – 17.00 uur. Uw afspraak wordt dan kosteloos afgezegd of verplaatst naar een ander tijdstip. Bij het niet op tijd annuleren van uw afspraak zijn kosten verbonden. Patiënten van HMC die zich niet hebben afgemeld voor een afspraak of te laat hebben afgemeld, ontvangen een factuur van € 45,-. Dit bedrag is niet kostendekkend maar zorgt wel dat patiënten zich beter bewust zijn van hun gemaakte afspraak.

Verwijzing is nodig

Voor het maken van een afspraak in HMC heeft u altijd een verwijzing nodig van uw huisarts of andere specialist. Anders vergoedt uw zorgverzekeraar de zorgkosten mogelijk niet. Een verwijzing is niet nodig voor onze afdeling Sportgeneeskunde, Spoedeisende Hulp of als u via ZorgDomein bent doorverwezen.

SMS afspraakherinnering

Wanneer uw mobiele nummer bij ons bekend is, dan ontvangt u een herinnerings-sms voor uw afspraak. In de sms staat geen tijdstip van de afspraak vermeld. Sommige patiënten hebben namelijk meer afspraken op één dag. Bij bepaalde afspraken moeten patiënten zich eerder melden voor een vooronderzoek. Dit wordt aan de patiënt doorgegeven bij het maken van de afspraak. Om verwarring te voorkomen, wordt daarom geen tijdstip in de sms genoemd.

Voorbereiding polikliniekbezoek

U kunt uw afspraak met HMC thuis voorbereiden. Houdt u er bijvoorbeeld rekening mee dat u voor een eerste afspraak een patiëntenpas moet laten maken. Wij hebben hiervoor een aantal gegevens van u nodig. Lees meer over hoe u zich kunt voorbereiden op uw polikliniekbezoek en tips voor het gesprek met uw arts.