Verwijzen naar HMC

Samen verantwoordelijkheid nemen voor de behandeling van de patiënt

Verwijzen naar HMC

Samen verantwoordelijkheid nemen voor de behandeling van de patiënt

ZorgDomein

Uw patiënt snel en goed geïnformeerd verwijzen naar de juiste afspraak? HMC maakt gebruik van ZorgDomein (ZD) voor uw verwijzing of diagnostiekaanvraag. Alle toegangstijden en behandeling vindbaar op 1 plek en snel informatie uitwisselen tussen u en HMC.


 Oncologische behandelingen

Verwijst u als collega-specialist uw patiënt door naar HMC voor een oncologische operatie? Dan hebben voor levermetastasen, rectumcarcinoom en mammacarcinoom patiëntgegevens nodig om de doorverwijzing snel te laten verlopen.


 De medisch psychiatrische unit (MPU)

De medisch psychiatrische unit van HMC is een kleine verpleegafdeling met zes eenpersoonskamers op de locatie HMC Westeinde. Er is een prikkelarme omgeving met meer mogelijkheid tot begeleiding en toezicht dan op een reguliere verpleegafdeling in het ziekenhuis. De MPU is ingericht op het faciliteren van ziekenhuisopnames (somatische indicatie) voor patiënten bij wie verpleging op een reguliere ziekenhuisafdeling niet haalbaar of niet veilig is, ondanks medebehandeling door de psychiatrisch consultatieve dienst.