Wijziging ZorgDomein teleconsultatie per 1 juli 2021

30 juni 2021

ZorgDomein teleconsulten worden al enkele jaren gebruikt door huisartsen in onze regio om op een laagdrempelige manier een vraag te stellen aan een specialist. Om flexibeler te zijn en de teleconsulten makkelijker in het ziekenhuissysteem te kunnen registreren, was het de wens van de regio (HMC, Hagaziekenhuis, Hadoks, Arts en Zorg en SHG) om zelf de teleconsulten in ZorgDomein in te richten en dit niet meer via TCCN te laten verlopen. Vanaf donderdag 1 juli realiseren we deze wens en gaat deze wijziging in.

Wat verandert er voor de huisarts in het aanvraagproces van teleconsultatie?

 • De schermvermeldingen

De teleconsultatie producten ziet u niet meer bij zorgaanbieder TCCN HMC, maar onder de vertrouwde naamsvermelding van HMC. 

screenshot_tc.png

 • Connectie met het ziekenhuisportaal bij aanvraag

Net zoals bij verwijzen of aanvragen diagnostiek wordt nu ook bij teleconsultatie op de achtergrond in het ziekenhuisinformatiesysteem (HiX) gecheckt of uw patiënt voorkomt in ons Elektronisch Patiënten Dossier, HiX van Chipsoft. Er wordt dan gezocht naar een match op BSN. Als er geen match plaatsvindt dan wordt de patiënt ingeschreven als nieuwe patiënt. Het kan voorkomen dat de patiënt wel degelijk in het betreffende ziekenhuis bekend is, maar het BSN niet is geregistreerd in het HIS en dus niet wordt meegestuurd met het teleconsult. Dit leidt tot ongewenste dubbelingen in het HiX.
Het is belangrijk, ook bij teleconsultatie, dat er altijd een geverifieerd BSN meekomt in de aanvraag.

Wat verandert er voor het ziekenhuis?

 • Beantwoording op teleconsult

De specialist stuurt via edifact de beantwoording van het teleconsult, dit komt rechtstreeks uit HIX. Als huisarts merkt u hierin geen verschil.

Bij onderstaande specialismen kunt een teleconsult aanvragen voor beantwoording door een HMC specialist:

 • Cardiologie
 • Dermatologie
 • Interne geneeskunde
 • MDL
 • Longgeneeskunde
 • Reumatologie
 • Neurologie
 • Oogheelkunde
 • Orthopedie
 • Kindergeneeskunde
 • Plastisch chirurgie
 • Gynaecologie

 

Meer nieuws