Wanneer met diepe veneuze trombose naar locatie Bronovo?

13 februari 2020

Hemodynamisch stabiele patiënten met een (verdenking) diepe veneuze trombose (DVT) van de onderste extremiteit kunnen sinds kort worden behandeld in HMC Bronovo. Een medisch en/of verpleegkundig specialist kan patiënten na diagnostiek direct zien. Dit kan op:
+ maandag t/m donderdag 9.00 - 16.00 uur
+ vrijdag 9.00 - 15.30 uur

Wanneer er echografisch geen DVT of tromboflebitis wordt aangetoond zal de patiënt dezelfde dag of eerstvolgende ochtend naar uw praktijk worden teruggestuurd voor een alternatieve diagnose en eventuele behandeling.

Alleen de volgende patiënten kunnen worden verwezen naar locatie Bronovo:
- Verdenking diepe veneuze trombose van de onderste extremiteiten.
- Verdenking tromboflebitis van de onderste extremiteiten

Let op!
- Patiënten met dyspneu en/of thoracale pijn klachten dan wel met een verdenking longembolie en/of iedere vorm van hemodynamische instabiliteit kunnen niet behandeld worden op locatie Bronovo en MOETEN verwezen worden naar locatie HMC Westeinde.
- Indien u ook eventuele alternatieve diagnoses (cellulitis, erysipelas) behandeld wilt zien, indien het been bedreigd lijkt, dan is de juiste route om deze patiënt naar SEH Westeinde te verwijzen
- Werkwijze in zorgdomein blijft ongewijzigd.

Meer nieuws voor verwijzers