Verwijs patiënt met angineuze klachten naar vrouwenpoli

12 mei 2021

Patiënten met angineuze pijn zonder obstructie kunt u via ZorgDomein doorverwijzen naar onze vrouwenpoli (of INOCA: Ischemia with Non Obstructive Coronary Disease). HMC heeft voor patiënten met langdurige thoracale klachten (soms met, maar vaak ook zonder evidente diagnose), ook een speciaal poliklinisch spreekuur. Hierin wordt gekeken naar de oorzaak van de klachten, de behandeling ervan en worden lifestyle-adviezen gegeven om met deze vaak chronisch blijvende klachten om te gaan.

Circa de helft van patiënten die worden verdacht van angina pectoris, heeft bij nader onderzoek geen obstructie in de epi-cardiale coronairen. Een groot deel hiervan heeft wel coronaire dysfunctie van de microcirculatie. Deze diagnose kan non invasief niet tot slecht worden vastgesteld. Hierom was deze oorzaak als verklaring van thoracale pijn vaak een ‘black box’. En ontstonden de diagnoses als SyndroomX en het vrouwenhart. Inmiddels is er meer duidelijk over de verschillende ziektebeelden die hieraan ten grondslag liggen. Er zijn dus meerdere ziekteprocessen die tot deze klachten kunnen leiden.

Langdurige klachten
HMC heeft voor mannen en vrouwen met langdurige thoracale klachten (soms met, maar vaak ook zonder evidente diagnose), een speciaal poliklinisch spreekuur. Hierin wordt gekeken naar de oorzaak van de klachten en behandeling ervan. Ook geven onze specialisten lifestyle-adviezen om met deze vaak chronisch blijvende klachten om te gaan. Dit traject is poliklinisch (minimaal 1 fysiek consult, belconsult(-en) en indien nodig aanvullend cardiaal onderzoek).

Uniek in de regio
Voor definitieve diagnose en optimalisatie van de behandeling kunnen coronaire functietesten worden verricht. Deze invasieve testen worden bij geselecteerde patiënten nu ook in HMC verricht, wat uniek is in deze regio. Tijdens een hartcatherisatie kan door middel van toediening van vaso-actieve stoffen (adenosine en acetylcholine) en door weerstand-metingen de functie van het microvasculaire vaatbed worden bepaald. Hiermee kan met hoge zekerheid worden bepaald of er sprak is van een cardiale oorzaak van de pijn en kan gerichtere behandeling worden ingezet.

Het poliklinische spreekuur zal met name op locatie Bronovo plaats vinden. De invasieve onderzoeken op locatie Westeinde. Mocht u hier vragen over hebben, kunt u contact opnemen met een van onze cardiologen Frouke Lamers en Els Olde Bijvank, die zich hierin hebben gespecialiseerd. U kunt mailen naar: inoca@haaglandenmc.nl.

Meer nieuws