Vervolg Samen Sterk in de Haagse Regio

11 oktober 2019

De geslaagde bijeenkomst Samen Sterk in de Haagse Regio van 27 juni jongstleden wordt vervolgd. De Commissie Samenwerking Haaglanden is bijeengekomen om de samenwerking verder vorm te geven. De zorgconcepten zijn in de ‘bestuurlijke triagekamer’ besproken en worden nu samen uitgewerkt. Elk project wordt ingevuld met huisartsen en specialisten uit de verschillende organisaties in de regio. De groepsleden die hun naam op het canvas hebben geschreven zullen bij de betreffende projecten worden betrokken.

‘Teleconsult, meer dan een belletje’ wordt verder ontwikkeld door een regioteam van huisartsen en specialisten van HMC en Haga onder projectleiding van het HagaZiekenhuis. Een ander projectteam van dokters uit de verschillende organisaties gaat zich richten op het regio breed uitrollen en opschalen van de ‘meekijkconsulten’ waaronder cardiologie, orthopedie, dermatologie en neurologie onder projectleiding van HMC. Voor meekijkconsult KNO loopt momenteel een pilot vanuit Pluhz. Het projectteam ‘Zorg in zicht’ draait op volle toeren om de oogheelkundige zorg samen met huisartsen, optometristen en oogartsen uit beide ziekenhuizen beter in te richten. Hadoks chronische zorg neemt de ideeën voor ‘The Grey Cloud’, ‘Cardiale pathologie’ en ‘De Draaideur COPD patiënt’ mee. ‘Brede diagnostiek’ is een onderdeel van alle bovenstaande projecten. De concepten voor gewrichtsklachten en de wijk/kinderarts worden in een later stadium verder uitgewerkt.

Samen zetten we ons in om de zorg voor de groeiende en vergrijzende Haagse bevolking ook in de toekomst goed en toegankelijk te houden. Werkt u aan een anderhalvelijnszorg project, wilt u bij een bestaand project aansluiten of een nieuwe samenwerkingsvorm starten, dan horen wij dit graag via verwijzer@haaglandenmc.nl of 088 979 2790.

Meer berichten