Vertrek van vier oogartsen, patiënten ingepland bij deskundige collega’s

13 juli 2022

Vier oogartsen hebben op 1 juli in goed overleg HMC verlaten. Patiënten blijven in HMC voor de beste oogzorg terechtkunnen. Huidige patiënten die een afspraak hadden staan bij een vertrekkend oogarts, worden bij een collega ingepland. Het ziekenhuis is in gesprek met nieuwe oogartsen die de vacatures gaan invullen.

Maurits Joosse werkt al jarenlang in HMC als oogarts en dat blijft zo. Hij attendeert u er als verwijzer graag op dat HMC ten alle tijden bereikbaar is voor uw spoedpatiënten. “Wij zijn er zoals altijd voor spoedgevallen en intercollegiaal overleg”, zegt Joosse. “Patiënten kunnen binnen veertien dagen terecht op het staarspreekuur en over de reguliere wachttijd kunnen we altijd in gesprek.”

HMC wijst u bovendien graag nog eens op oognetwerk Zorg in Zicht, dat na een pilotperiode bij een aantal huisartsen binnenkort wordt uitgerold in de hele regio. Mensen met laagcomplexe oogaandoeningen kunnen door u doorverwezen worden naar de optometrist. De wachttijd is daar korter dan bij de oogarts in het ziekenhuis en het oogonderzoek valt onder de basisverzekering. Meer informatie over het samenwerkingsverband tussen huisartsen, optometristen en ziekenhuis vindt u op www.oognetwerkzorginzicht.nl

De vertrekkende oogartsen nemen geen patiënten mee van HMC, maar het staat patiënten natuurlijk altijd vrij om een eigen zorgverlener te kiezen. Er worden momenteel gesprekken gevoerd over de manier van verwijzen. We informeren u hierover in de volgende VATA.

Meer nieuws