Uniformering Epstein-Barr en malaria diagnostiek

16 december 2019

De diagnostiek voor het Epstein-Barr virus (ziekte van Pfeiffer) is met ingang van deze maand gelijkgesteld voor alle locaties. Dit betekent dat het niet meer mogelijk is om los een monosticon aan te vragen. De monosticon heeft als nadeel dat zo’n vijftien procent van de acute EBV infecties niet wordt gedetecteerd. Bovendien is deze test niet geschikt voor alle leeftijden. Bij verdenking op een acute infectie met het Epstein-Barr virus kunt u serologie aanvragen. De uitslag is binnen één werkdag bekend.

Voor de locaties Antoniushove en Westeinde verandert er niets ten opzichte van de huidige situatie. Voor de locatie Bronovo betekent dit dat u geen monosticon meer kunt aanvragen. De Epstein-Barrdiagnostiek zal worden uitgevoerd door de afdeling Medische Microbiologie (en niet meer via KCL).

De malariadiagnostiek in HMC wordt vanaf 1 december 2019 volledig verzorgd door de afdeling Medische Microbiologie (MMB). Voor de locaties Antoniushove en Westeinde verandert er niets ten opzichte van de huidige situatie. Voor de locatie Bronovo betekent deze wijziging dat de aanvraag en rapportage voortaan via de MMB lopen (en niet meer via KCL). De dienstverlening en wijze van beoordeling blijft gelijk.

Deze wijziging heeft voor u als huisarts geen gevolgen bij het aanvragen van een onderzoek, maar bij deze bent u wel geïnformeerd.

Meer nieuws