Uitnodiging Netwerkbijeenkomst over kinderen met SOLK

13 februari 2020

Onderwerp: Uitnodiging Netwerkbijeenkomst over kinderen met SOLK 6 april

Graag nodigen wij u uit voor een Netwerkbijeenkomst voor behandelaren met expertise en interesse
in de behandeling van kinderen met somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK).
We hebben de naam van u of uw organisatie gekregen van een van de samenwerkingspartners van
het primaire netwerk van Polikliniek SAMEN.

Aanleiding
Vanuit Juiste Zorg op de Juiste Plek is een samenwerkingsverband gestart om de multidisciplinaire
samenwerking voor kinderen met SOLK te verbeteren. Het doel is om kinderen met SOLK sneller juist
te diagnosticeren en sneller de juiste behandeling aan te bieden.
Als SOLK niet goed behandeld wordt, heeft dat grote gevolgen voor de ontwikkeling van het kind
door veel schoolverzuim, en verlaagde kwaliteit van leven. Hoe langer een kind niet goed wordt
gediagnosticeerd, hoe ernstiger de langdurende gevolgen. Op dit moment krijgen veel kinderen geen
passende behandeling.
Polikliniek SAMEN: het primaire netwerk
Het afgelopen jaar is de samenwerking tussen Kinderartsen (HMC in afstemming met
HagaZiekenhuis/JKZ), Psychologen (HMC) en Jeugdartsen (Jeugdgezondheidszorg Den Haag en ZuidHolland West) geïntensiveerd. We hebben multidisciplinaire overleggen, waar ook Basalt Revalidatie,
Youz en Kinderneurologie JKZ aansluiten. Tevens zijn we afgelopen maand gestart met een
multidisciplinair spreekuur voor kinderen met SOLK, waarnaar huisartsen en jeugdartsen meer
gericht kunnen verwijzen.

Doel van netwerkbijeenkomst: verbreding netwerk
Voor een effectieve behandeling van kinderen met SOLK willen we het netwerk graag uitbreiden met
behandelaren in de 1e
lijn die expertise hebben in de behandeling van kinderen met SOLK, waardoor
we kinderen beter op de juiste plek kunnen behandelen. Het doel van deze eerste bijeenkomst is
kennisdeling over het samenwerkingsverband en kennismaken met elkaar. Tevens willen we met
elkaar inventariseren waar behoeften van het netwerk liggen en in hoeverre een ieder actief in dit
netwerk wilt participeren.

Praktische informatie
De bijeenkomst is maandag 6 april van 17.00 tot 19.30 in het auditorium van HMC Bronovo
(Bronovolaan 5). Inloop is vanaf 16.30 en het programma start om 17.00. Voor een snack wordt
gezorgd. Het primaire werkgebied voor het netwerk betreft Den Haag en Zuid-Holland West (Rijswijk,
Leidschendam-voorburg, Delft, Westland, Pijnacker-Nootdorp, Wassenaar en Zoetermeer).
U kunt zich aanmelden via onze website.Voor inhoudelijke vragen kunt u
terecht bij Maartje van den Berg (maartje.van.den.berg@haaglandenmc.nl).

Met vriendelijke groet,
Namens de partners van Polikliniek SAMEN,
Maartje van den Berg, kinderarts HMC

Meer berichten