Stagiaire Merel van Raamt onderzocht de ervaringen met meekijkconsulten

5 augustus 2021

De juiste zorg op de juiste plek: bij dit motto sluiten de meekijkconsulten van medisch specialisten uit HMC bij huisartsen in Den Haag goed aan. Dat is een van de conclusies die Merel van Raamt, masterstudent Zorgmanagement aan de Erasmus universiteit en stagiaire bij het team Zorg Dichtbij, trekt na haar onderzoek.

“Cardiologie en orthopedie waren in 2017 de eerste vakgroepen vanuit HMC die meekijkconsulten uitvoerden”, vertelt Merel. “Sinds 2020 is ook de neurologie gestart. In een synchroon consult waarbij de huisarts, een specialist en soms de patiënt zelf aanwezig is, wordt een casus besproken. Tijdens mijn stage bij Zorg Dichtbij kreeg ik de kans om de ervaringen van zowel huisartsen als specialisten, in dit geval de orthopeden, in beeld te brengen en de effecten van de meekijkconsulten te onderzoeken.”

Leereffect
“Het belangrijkste doel is de transformatie van zorg, waarbij een deel van de huidige 2e lijns zorg buiten het ziekenhuis geleverd kan worden. Daarbij is een belangrijk doel van de meekijkconsulten het vergroten van de kennis en vaardigheden van huisartsen, zodat deze meer zorg in de eerste lijn kunnen houden”, gaat Merel verder. “Daarnaast is het streven om tot een betere selectie te komen van patiënten die naar het ziekenhuis verwezen worden. Uit de elf interviews die ik gehouden heb met huisartsen en orthopeden blijkt dat dit leereffect op beide vlakken ervaren wordt. Met name meer kennis over behandelopties in het ziekenhuis en patroonherkenning bij specifieke klachtenbeelden zorgen voor minder en gerichtere verwijzingen naar het ziekenhuis. Het volgen van het klinisch redeneerproces van de specialist en de afwegingen achter het voorgestelde beleid spelen hierbij een belangrijke rol. Door de mogelijkheid van interactie, is er ruimte om eventuele onduidelijkheden op te helderen en voor de patiënt het meest optimale behandeltraject in te zetten.”

Relatie
“Veel kracht van de meekijkconsulten zit in de opgebouwde relatie tussen artsen”, aldus Merel. “Dat artsen elkaar en elkaars werk leren kennen, zorgt niet alleen voor laagdrempeliger, maar ook voor gerichter contact over patiënten. Dit draagt bij aan betere coördinatie van zorg en zorg op de juiste plek.“

Specialist als tutor
Merel: “Een effect van de meekijkconsulten is terug te zien in een ruime meerderheid van patiënten die in de eerste lijn blijft na een meekijkconsult. Daarnaast kan de huisarts de opgedane kennis en vaardigheden toepassen op soortgelijke casussen in de praktijk en op die manier meer laag-complexe zorg in de eerste lijn opvangen. De rol van de specialist als tutor, waarbij hij de huisarts meeneemt in het klinisch redeneerproces, draagt bij aan dit leereffect bij de huisarts. Zo faciliteren de meekijkconsulten zorg voor patiënten dicht bij huis en stimuleren ze betere indicaties voor verwijzingen naar het ziekenhuis.”

Verder
De stage van Merel is inmiddels afgerond. “Voordat ik met deze opleiding begon werkte ik al twintig jaar als fysiotherapeut. Met deze extra bagage hoop ik een baan te vinden die meer gericht is op preventie en waar we de juiste zorg, op de juiste plek en op het juiste moment geven.”

Meer weten?
Neem een kijkje bij de groep Team Zorg Dichtbij op HMC Centraal voor meer informatie over meekijkconsulten en andere projecten.

Meer nieuws