Specialie polikliniek kinderinfectieziekten en immunologie

14 oktober 2021

Infecties komen op de kinderleeftijd veel voor. Bij sommige kinderen is de frequentie van infecties echter opvallend hoog of is sprake van 1 of meerdere ernstige infecties. Voor deze kinderen bestaat een speciale polikliniek kinderinfectieziekten en immunologie in het HMC.

Kinderen worden hier gezien door kinderarts infectioloog-immunoloog Jantien Bolt. Zij kijkt met de huisarts mee of inderdaad sprake is van een abnormaal aantal infecties, zet zo nodig onderzoek in naar immuundeficiënties en kijkt naar de optimale begeleiding van de kinderen en hun ouders. Daarnaast is er op de polikliniek extra aandacht voor de ontwikkeling van het immuunsysteem van pasgeborenen.

Verwijzing of overleg
Huisartsen kunnen kinderen verwijzen met een specifieke vraag over infecties, afweer of verdenking auto-immuunziekte, maar laagdrempelig overleg is ook altijd mogelijk. We willen een echte vraagbaak zijn voor huisartsen voor een probleem dat zij heel vaak zien bij kinderen: infecties!

Het immuunsysteem bij kinderen is volop in ontwikkeling. Daardoor reageren kinderen vaak anders op infecties dan volwassenen. Sommige infecties verlopen ernstiger, zoals bijvoorbeeld een RSV-infectie. Bij volwassenen leidt een RSV-infectie tot een verkoudheid, terwijl jonge kinderen soms op de IC aan de beademing komen.
Andere infecties verlopen bijzonder genoeg juist minder ernstig zoals we in het afgelopen jaar gezien hebben met het coronavirus. Het feit dat het immuunsysteem zich nog moet ontwikkelen betekent dat kinderen over het algemeen vaker ziek zijn. Met name luchtweginfecties komen bij kinderen vaak voor, dat zal voor alle huisartsen een herkenbaar probleem zijn. Veel kinderen hebben in het eerste levensjaar, met name in de winter, zeker wel een keer per maand een bovenste luchtweginfectie. Als de frequentie van infecties nog hoger ligt of kinderen ernstigere infecties doormaken zoals meerdere lagere luchtweginfecties of een meningitis, dan kan dit een reden zijn voor nadere diagnostiek naar immuundeficiënties.

Daarnaast is er een groep kinderen bij wie geen duidelijk focus is voor recidiverende koorts zoals bij koortssyndromen en auto-immuunziekten of artritis. In het afgelopen jaar gezien hebben we meerdere kinderen gezien met Multisystem Inflammatory syndrome in children geassocieerd met COVID-19 (MIS-C): Een ernstig inflammatoir ziektebeeld dat optreedt na een SARS CoV2infectie en dat gepaard kan gaan met circulatoire, respiratoire en renale insufficiëntie en overeenkomsten kan vertonen met de ziekte van Kawasaki. In de samenwerking met huisartsen merken we juist bij deze ernstig zieke kinderen hoe belangrijk de signalerende functie van huisartsen is. Deze kinderen werden in ons ziekenhuis gezien en behandeld, zo nodig in samenwerking met het academisch centrum in Leiden of Rotterdam.

Ook is er op de polikliniek kinderinfectieziekten en immunologie van het HMC extra aandacht voor de ontwikkeling van het immuunsysteem vroeg in het leven. Bij vrouwen die afweerremmende medicijnen hebben moeten gebruiken in de zwangerschap weten we dat een deel van deze medicijnen (mn biologicals) de placenta passeert en soms tot de leeftijd van een jaar aantoonbaar blijven bij het kind. Zolang de biological bij het kind aanwezig is mogen deze kinderen geen levend verzwakte vaccinaties krijgen zoals BMR en BCG. Voor deze kinderen is er extra zorg in het eerste levensjaar om te kijken of hun immuunsysteem zich normaal ontwikkelt, deels ook in onderzoeksverband.

Aandacht
Tot slot is in ons ziekenhuis een bijzondere aandacht voor de ontwikkeling van het immuunsysteem en de normale (darm) flora vroeg in het leven. We beseffen steeds meer hoe belangrijk de ontwikkeling van het immuunsysteem en de darmflora vroeg in het leven is. Verstoring van de darmflora bijvoorbeeld door antibiotica vroeg in het leven lijkt ook te leiden tot een verstoring in de ontwikkeling van het immuunsysteem. En dit kan mogelijk weer leiden tot ziekten later in het leven zoals diabetes mellitus, allergie en overgewicht. Borstvoeding heeft daarentegen juist een gunstig effect op de darmflora. We proberen daarom waar mogelijk het voorschrijven van antibiotica te beperken en borstvoeding te bevorderen.
Een goede balans van tussen afweer, normale (darm) flora en pathogenen is van belang voor de rest van je leven!

Meer nieuws