Snelle toegang staaroperaties en kortere wachttijd kinderen

10 maart 2021

Zoals bekend zijn de toegangstijden op de polikliniek oogheelkunde lang. De wachttijden voor kinderen die u naar het orthoptie-spreekuur wilt verwijzen, is echter verkort van drie maanden naar enkele weken. Ook voor patiënten met staar die een operatie nodig hebben zijn er vanwege aparte spreekuren, de staatstraat, kortere wachttijden.

De wachttijd is daar maximaal een paar weken. Tijdens een consult worden alle pre-operatieve onderzoeken verricht. De patiënt gaat naar huis met een datum voor de operatie binnen enkele weken. Sommige patiënten willen na de operatie zo min mogelijk afhankelijk zijn van een bril. We kunnen dan speciale implantlenzen plaatsen. De meerprijs van deze lenzen wordt niet vergoed én niet alle patiënten zijn hiervoor geschikt. We hebben hier inmiddels jarenlang ervaring mee. Tijdens dit spreekuur bespreken we deze mogelijkheden met de patiënt. U verwijst uw patiënt via ZorgDomein.

Meer nieuws