SamenZoekt.nl: sociale kaart voor kinderen en jongeren met aanhoudende lichamelijke klachten

5 april 2022

Om kinderen en jongeren met aanhoudende lichamelijke klachten zo dicht mogelijk bij huis te kunnen helpen, is de website www.samenzoekt.nl opgezet. Dit is een netwerk van behandelaren op zowel biologisch, psychologisch en sociaal gebied in regio Haaglanden. Voorbeelden van behandelaren zijn fysiotherapeuten, psychologen, hypnotherapeuten, jeugdartsen, etc.

In HMC hebben we sinds twee jaar een multidisciplinair spreekuur voor kinderen en jongeren met aanhoudende lichamelijke klachten: de polikliniek Samen. Hier doen een kinderarts en een GZ-psycholoog na verwijzing van de huisarts gezamenlijk de intake volgens het SCEGS model (somatisch, cognitief, emoties, gedrag, sociaal). Er wordt lichamelijk onderzoek gedaan en zo nodig aanvullende diagnostiek. Na uitgebreid multidisciplinair overleg volgt een verwijzing van de jongeren.

Aan het begin van het gesprek wordt direct uitleg gegeven over het biopsychosociaal model. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat het ontstaan, voortbestaan en herstel van een klacht afhankelijk is van de relatie tussen biologische, psychologische en sociale factoren. Aan het einde van de intake wordt het verhaal van de jongere samengevat in een blanco biopsychosociaal model, met als doel meer inzicht te geven aan de jongere over aanknopingspunten voor herstel.

Na intake volgt een maandelijks multidisciplinair overleg, waarin met een brede groep deskundigen een behandelvoorstel wordt geformuleerd op basis van de informatie die verkregen werd tijdens de intake en eventuele eerdere gegevens uit het Jeugdgezondheidszorg dossier. Dit op maat gemaakte voorstel bespreken de deskundigen met de jongere en ouders. Als het aansluit bij hun behoefte, volgt een verwijzing. Een lang medisch traject met veel onnodig medisch onderzoek kan zo worden voorkomen.

Dicht bij huis
Voor verwijzing van de jongeren zo dicht mogelijk bij huis, is gewerkt aan een netwerk van behandelaren op zowel biologisch, psychologisch en sociaal gebied in regio Haaglanden. Voorbeelden van behandelaren zijn fysiotherapeuten, psychologen, hypnotherapeuten, jeugdartsen, etc.

Het netwerk is vormgegeven op www.SamenZoekt.nl. Het streven is dat dit netwerk ook door huisartsen en jeugdartsen kan worden ingezet als zij te maken krijgen met kinderen/jongeren met aanhoudende lichamelijke klachten, zodat in een vroeg stadium een passende behandeling kan worden ingezet en eventuele verwijzing naar het ziekenhuis kan worden voorkomen. Op de website staan ook handige links naar informatie over aanhoudende lichamelijke klachten en leefstijladviezen die kunnen worden meegegeven aan jongeren en ouders.

Het is bekend dat schoolverzuim een belangrijke in stand houdende factor voor aanhoudende lichamelijke klachten is. In de praktijk van polikliniek Samen hebben we gezien dat veel kinderen en jongeren met schoolverzuim niet de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. Twee derde van de kinderen en jongeren met schoolverzuim was nog niet bekend bij een jeugdarts. Terwijl de jeugdarts de aangewezen persoon is om verzuimbegeleiding op te starten. Veel scholen starten deze begeleiding (nog) niet. Wij willen huisartsen daarom adviseren om bij structureel schoolverzuim door aanhoudende lichamelijke klachten de jeugdarts van school te betrekken.

Het samenwerkingsverband polikliniek Samen werd opgezet met hulp van subsidie van ZonMw in het kader van het programma de Juiste Zorg op de Juiste Plek en zal doorgang blijven vinden in het HMC.

 

Meer nieuws