Regionaal protocol Acute beroertezorg BRAIN-RACE biedt kansen voor patiënt

12 juli 2021

In de acute beroertezorg zijn snelle herkenning en goede triageafspraken essentieel. Door het regioprotocol BRAIN-RACE voor regio West (Hollands Midden en Haaglanden) toe te passen, kunnen we de overdrachtsmomenten in de zorgketen optimaal (en veilig) op elkaar laten aansluiten.

Momenteel zijn er twee therapieën voor de acute behandeling van een herseninfarct: Intraveneuze trombolyse (IVT) en Intra-arteriële trombectomie (IAT). IVT wordt al langere tijd toegepast binnen 4,5 uur na het ontstaan van klachten. Inmiddels kunnen op basis van beeldvorming met CT of MRI ook een deel van de patiënten met klachten tussen de 4,5-9 uur of met een onduidelijke tijdstip van ontstaan behandeld worden. Bij patiënten met een acuut herseninfarct veroorzaakt door een grote vaatafsluiting is IAT binnen 6 uur bij alle patiënten effectief en bij een deel van de patiënten zelfs tot 24 uur na ontstaan van de klachten.

Door het regioprotocol BRAIN-RACE voor regio West (Hollands Midden en Haaglanden) toe te passen, kunnen we de overdrachtsmomenten in de zorgketen optimaal (en veilig) op elkaar laten aansluiten. Hiermee verwachten we dat de patiënt sneller op de juiste plek terecht komt en de behandeltijden (de ‘Onset-to-Needle’ voor IVT en ‘Onset-to-Groin’ voor IAT) verkort zullen worden. Het doel van het nieuwe protocol is de uitkomst voor de patiënt in de regio te verbeteren. Time is immers brain!

Webinar
Vier neurologen van de regionale expertgroep Acute Beroertezorg verzorgden in juni een scholing over de recente ontwikkelingen binnen de acute beroertezorg en het recent ontwikkelde regiobrede protocol. Heeft u de scholing gemist? Via de link onderaan dit bericht kunt u deze alsnog bekijken. Aan het woord komen onder anderen neuroloog Raoul Kloppenburg uit HMC, Paul Bucx (transmuraal huisarts in het Reinier de Graaf ziekenhuis) en neuroloog Jurgen Piet uit het HagaZiekenhuis.

Bekijk de webinar hier.

Meer nieuws