Polikliniek SAMEN - Netwerkzorg voor kinderen en adolescenten met somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK).

12 mei 2021

Om kinderen en tieners met aanhoudende lichamelijke klachten, zoals chronische pijn en moeheid, een lang ziekenhuistraject te besparen, is in HMC de polikliniek SAMEN gestart. Kinderartsen en –psychologen werken er sámen met jeugdartsen en andere partners in regio Haaglanden.

Altijd pijn hebben of moe zijn kan een behoorlijke impact hebben op het leven van een kind of puber. Ze liggen met buikpijn in bed, sporten lukt niet meer vanwege de hoofdpijn of ze zijn zó moe, dat ze niet meer naar school gaan. Voor huisartsen en kinderartsen is het vaak lastig om te beoordelen wat er nodig is om er voor te zorgen dat het kind zich beter gaat voelen en weer de dingen kan doen die hij/zij graag doet.

Naast somatisch onderzoek is het zeer belangrijk dat eventuele psychosociale factoren die een rol kunnen spelen bij het ontstaan of in stand houding van de klachten goed in kaart worden gebracht. Zo kan gekeken worden waar aanknopingspunten zijn voor behandeling, om zo een passend behandelvoorstel te kunnen doen.

Multidisciplinair spreekuur
Tijdens het multidisciplinair spreekuur wordt het biopsychosociale model gebruikt als fundament van de diagnostiek en behandeling door kinderarts en psycholoog. Natuurlijk wordt er voldoende tijd besteed aan somatische anamnese, alarm symptomen, lichamelijk onderzoek en indien nodig aanvullende diagnostiek. Tevens is er aandacht voor de gedachten en emoties die het kind heeft bij de klachten, en welke gevolgen de klachten hebben op het dagelijks leven. De situatie van het kind thuis en op school wordt ook uitgevraagd.
Na de gezamenlijke intake volgt een multidisciplinair overleg waar oa een jeugdarts, specialistische GGZ en revalidatiearts aanwezig zijn. Het doel van dit overleg is om een passend behandelplan op te stellen.

Schoolverzuim is een belangrijke in stand houdende factor van SOLK, daarom wordt bij schoolverzuim altijd een jeugdarts geconsulteerd. Een jeugdarts kan samen met kind, ouders met school in gesprek gaan en een re-integratieplan opstellen.

Er wordt hard gewerkt met veel verschillende partners aan een regionaal netwerk van behandelaren die de behandeling die het kind nodig heeft kunnen uitvoeren, zo dicht mogelijk bij huis. Huisartsen en POH GGZ jeugd worden hierbij betrokken, en ook het sociale domein. Recent heeft er een tweede netwerkbijeenkomst plaatsgevonden, de derde netwerkbijeenkomst zal plaatsvinden in het najaar van 2021.

Voor wie is polikliniek SAMEN?
Kinderen van 6 t/m 17 jaar met aanhoudende buikpijn, hoofdpijn, pijn in houdings- /bewegingsapparaat of moeheid, kunnen door huisarts of jeugdarts verwezen worden naar polikliniek SAMEN via zorgdomein, of per mail naar polikindergeneeskunde@haaglandenmc.nl

Voor meer informatie over polikliniek SAMEN, bekijk de video. Mocht u willen deelnemen aan het netwerk van polikliniek SAMEN, of andere vragen hebben, dan kunt u mailen naar polikindergeneeskunde@haaglandenmc.nl

Meer nieuws