Plan schetst beloftevolle toekomst voor de planbare zorg

10 juli 2019

HMC wil de toekomst van de zorg in de regio Haaglanden zeker stellen, onder meer door de planbare, ofwel electieve, zorg anders te gaan organiseren. Orthopedisch chirurg Jan-Willem Swen en organisatieadviseur Olga Warffemius schreven een plan dat beschrijft hoe die electieve zorg eruit moet komen zien.

Hoe kan HMC de electieve zorg zó organiseren, dat het die zorg ook in de toekomst kan garanderen? Dat was de opdracht die Olga en Jan-Willem meekregen van de raad van bestuur en de medische staf van HMC. Zij schreven het plan in samenwerking met alle medische specialismen van HMC en het management dat bij de electieve zorg is betrokken. Daarnaast spraken zij met verwijzers, de Cliëntenraad, Finance & Control, Human Resources, Service & Huisvesting en vertegenwoordigers van Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT).

Zij stellen dat HMC in een periode van drie tot vijf jaar een electief centrum kan realiseren op HMC Antoniushove. Uiterlijk in 2024 zou het project gereed moeten zijn. "We willen overigens niet wachten tot we daar onze intrek kunnen nemen", zegt Jan-Willem. "We willen nu al stappen maken. Daarom gaan we tot die tijd het electieve centrum zo goed mogelijk inrichten op HMC Bronovo."

Onderscheiden van andere zorgaanbieders

Om het electief centrum tot een succes te maken, moet HMC zich onderscheiden van andere aanbieders op de markt, waaronder andere ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra (ZBC's). "Het leidende principe daarin is de tevredenheid van onze patiënten", aldus Olga. "Dat komt terug in alles wat we doen."

Dat betekent dat de electieve zorg van HMC zich met name onderscheidt op:

hoge kwaliteit van de zorgkorte toegangstijdenaanbod van alle specialismen onder één dakgastvrijheidvoortdurend verbeteren van de werkwijze door continu onderzoek onder patiënten, bezoekers en medewerkerszo efficiënt mogelijk werkensamenwerken in de keten

Geen verstoringen door spoedsituaties

"Essentieel voor het electief centrum is dat het geen verstoringen heeft door de vraag naar acute zorg", zegt Jan-Willem. "Nu moeten we sommige geplande operaties in HMC Bronovo op het laatst verschuiven of afzeggen vanwege een spoedgeval. Als wij deze onvoorspelbare factor weghalen, kunnen onze patiënten rekenen op de afgesproken wacht- en doorlooptijden én kunnen we veel efficiënter plannen."

"Naast het realiseren van de afspraken die we met onze patiënten maken, willen we ook beter en sneller toegankelijk zijn voor onze verwijzers. Zij krijgen sneller een reactie op de vragen die zij stellen via onder meer telefoon en e-mail. Als ze bellen, verbinden we ze niet enkele keren door, maar krijgen ze meteen een arts aan de lijn. Als de bereikbaarheid en beschikbaarheid goed zijn, dan kiezen verwijzers eerder voor ons ziekenhuis."

De juiste zorg op juiste plek

Een belangrijk verschil met ZBC's is dat iedere patiënt bij het electieve centrum terechtkan. Olga licht toe: "We hebben een heel ziekenhuis achter ons, dat beschikt over alle medische specialismen. Dat wordt de komende jaren steeds belangrijker, omdat we steeds meer patiënten met comorbiditeit zien – mensen die zorg nodig hebben van verschillende specialismen. Dat betekent ook dat operaties een verhoogd risico kennen, vanwege het complexe ziektebeeld van een patiënt. Deze patiënten kunnen eigenlijk alleen goed worden geholpen bij een electief centrum als het onze. Die zekerheid is ook van belang voor huisartsen en verzekeraars."

"Het is sowieso belangrijk dat we de hele zorgketen actiever betrekken bij de zorg voor onze patiënten", vindt Jan-Willem. "De conditie van een patiënt heeft grote invloed op zijn herstelproces. Daarom moeten we mensen beter voorbereiden op hun behandeling en verblijf in het ziekenhuis, zowel fysiek als mentaal. En we moeten nog betere nazorg leveren. Hierdoor zijn patiënten sneller weer thuis."

Olga vult aan: "Met de huisartsen gaan wij onze samenwerking verder uitbouwen met onderlinge consultatie en anderhalvelijnszorg, zoals meekijkconsulten op de huisartspraktijk. Door goede afstemming met VVT-organisaties laten we de overdracht tussen thuis en ziekenhuis beter verlopen, zodat een patiënt optimaal is voorbereid voor de ziekenhuisopname en de thuissituatie optimaal aansluit na ontslag."

Tevreden patiënten, bezoekers en medewerkers

In het electief centrum wil HMC mensen het gevoel geven dat zij niet alleen patiënt of bezoeker zijn, maar dat zij een gast zijn van het ziekenhuis. Olga: "We gaan de dagelijkse zorg continu verbeteren, zowel kleine als grote dingen waar de medewerker, de patiënt en familie elke dag mee te maken hebben – of het nou gaat om de maaltijd, de schoonmaak, de inrichting, de informatievoorziening of de samenwerking. Daarvoor gaan we de patiënttevredenheid doorlopend meten. Op basis van directe terugkoppeling van patiënten, familie en bezoekers passen we onze werkwijze en processen meteen aan."

Hierdoor wordt voor zorgpersoneel werken bij het electief centrum heel aantrekkelijk, verwacht Jan-Willem: "Als medewerker zie je meteen het effect van wat je doet en weet je hoe mensen de zorg beleven. Dat is heel motiverend. Als zorgverlener wil je niets liever dan tevreden patiënten om je heen zien, toch? De medewerkers kunnen zich straks echt richten op de patiënt. Iedereen in de zorgteams is medeverantwoordelijk voor het resultaat. Zij werken in kleine teams die onderling nauw samenwerken. HMC moet straks een plek zijn waar iedereen graag wil werken."

Positieve ontvangst

De raad van bestuur, het stafbestuur en het medisch specialistisch bedrijf hebben het plan positief ontvangen. Zij laten op korte termijn weten hoe het electief centrum vorm gaat krijgen.

 

Meer nieuws