Pilot CVRM-expertteam Haagse Vaten

11 januari 2022

Het aantal mensen met cardiovasculaire risico's groeit de laatste jaren gestaag. Huisartsenpraktijken krijgen daardoor de komende jaren te maken met een toenemend aantal patiënten met één of meer chronische hart- of vaatziekten. Om op deze ontwikkeling in te kunnen spelen, is Hadoks vanuit de werkgroep Haagse Vaten een pilot gestart onder een aantal huisartsenpraktijken in de regio.

samenwerking lumc campus cvrm expertteam

In samenwerking met HMC en het HagaZiekenhuis is het CVRM- expertteam opgericht dat ervoor zorgt dat de huisarts gemakkelijk CVRM-gerelateerd vragen kan stellen. Het CVRM-expertteam bestaat uit verpleegkundig specialisten uit de 1e en 2e lijn, kaderartsen HVZ en vasculair internisten.

De huisartsenpraktijken die deelnemen aan de pilot, kunnen het expertteam bereiken via ZorgDomein en de reeds bestaande consultatiefunctie in het KIS (Keten Informatie Systeem). Ze kunnen vragen stellen op het gebied van dyslipidemie en hypertensie (voor zowel mensen die binnen de ketenzorg vallen als daarbuiten). De reactietijd is gelijk aan een teleconsult en bedraagt maximaal drie werkdagen.

Doel en verwachting
Erik van Duin, kaderhuisarts HVZ bij Hadoks: "Middels de vorming van het CVRM-expertteam is het mijn doel en verwachting de inzichten uit de eerste en tweede lijn zoveel mogelijk te bundelen. Zo komen we tot een optimaal cardiovasculair behandeladvies ten behoeve van onze Haagse populatie.”

Om inzicht te krijgen in de meerwaarde van dit initiatief voor de regio Haaglanden, wordt tevens in samenwerking met de LUMC-Campus Den Haag een wetenschappelijke evaluatie uitgevoerd. Op deze manier willen we tijdens de implementatie al verbeterpunten doorvoeren. Binnen het InTense onderzoek wordt de beste manier om mensen met cardiovasculaire risico’s te begeleiden en te behandelen onderzocht.

Meer informatie over het CVRM-expertteam vindt u hier. Het CVRM-expertteam betreft vooralsnog een pilot van twaalf maanden, alleen pilot-praktijken kunnen hun vragen stellen via ZorgDomein.

Wilt u meer weten over de pilot?
Enthousiast? Laat het ons weten dan benaderen we u wanneer we gaan uitbreiden. Neem contact op met Margot van der Salm, verpleegkundig specialist mvandersalm@hadoks.nl

 

Meer nieuws