Ook extra zware patiënten welkom bij HMC

4 september 2019

Steeds vaker hebben patiënten ernstig overgewicht. Voor deze groep zijn passende voorzieningen nodig: van een geschikt bed tot advies van een diëtist. Om dat ziekenhuisbreed goed te regelen, gaan alle afdelingen werken met een nieuw ‘zorgpad’ (richtlijn) voor morbide obesitas.

HMC gaat vanaf dit najaar proefdraaien met het ‘zorgpad morbide obesitas’. Hier staat in beschreven welke speciale hulpmiddelen zorgverleners kunnen inzetten en wat voor aanvullende zorg er mogelijk is. Dat betekent dat straks álle afdelingen in het ziekenhuis de juiste zorg kunnen leveren voor deze groep patiënten. Intensivist Ellen van Koppen vertelt: “Bij de bariatische zorg, die de maagverkleiningen uitvoert, gaat dit al goed. Die doen niet mee aan de pilot. Maar ook de andere afdelingen krijgen steeds vaker te maken met patiënten met ernstig overgewicht. Nederlanders worden steeds zwaarder en deze groep is vaker ziek.”
We spreken van morbide obesitas als het bmi (Body Mass Index) hoger is dan 40. De afgelopen twee jaar ontving HMC vijfhonderd van deze patiënten. Die komen overal binnen. “Bijvoorbeeld met een longontsteking, een infectie of gewrichtsproblemen.”

Op de afdelingen loopt het verplegend personeel bij deze groep tegen tal van problemen aan. Bijvoorbeeld dat het bed het gewicht niet goed kan houden of dat de patiënt niet op de po of in de ambulance past. Daar zijn oplossingen voor en die staan allemaal beschreven in het zorgpad. “Niemand hoeft nu nog zelf het wiel uit te vinden.” Zo schrijft het zorgpad voor dat de afdeling bij patiënten met morbide obesitas altijd een fysiotherapeut inschakelt. Bij patiënten die langer dan drie dagen in het ziekenhuis liggen kijkt er ook een diëtist mee en na een week wordt de patiënt besproken in een multidisciplinair overleg.
HMC is een van de eerste ziekenhuizen in Nederland die een zorgpad hebben ontwikkeld voor extra zware patiënten.

Meer nieuws