Meer aandacht voor bloedafname op afspraak

5 april 2022

Sinds kort kunnen patiënten voor bloedafname in HMC een afspraak maken. Steeds meer patiënten maken een afspraak, maar het blijkt dat ook een deel van de patiënten nog niet op de hoogte is. We willen u als verwijzer daarom vragen om patiënten hierop te wijzen. Patiënten kunnen eenvoudig een afspraak maken via mijnHMC of telefonisch. Wanneer een afspraak is gemaakt, wordt de patiënt op de afgesproken tijd geholpen.

Ook voor het inleveren van materiaal kunnen patiënten van tevoren een afspraak maken.

Een afspraak maken is niet verplicht, maar heeft in ons ziekenhuis wel de voorkeur. Als een afspraak wordt gemaakt, kunnen we patiënten sneller én op de afgesproken tijd helpen. Dit is prettig voor de patiënt. Inlopen voor bloedafname blijft wel mogelijk. Het kan dan alleen zijn dat de patiënt lang moet wachten.

Bij navraag geven veel patiënten aan dat zij niet weten dat ze een afspraak kunnen maken. Wij gaan bloedafname op afspraak de komende tijd daarom nogmaals onder de aandacht van het publiek brengen.

Onder de aandacht brengen bij patiënten
Daarnaast willen wij u vragen om uw patiënten erop te wijzen dat zij van tevoren een afspraak kunnen maken voor bloedafname? Wilt u patiënten hierop attenderen als u ze doorverwijst voor bloedafname?
Er zijn flyers beschikbaar die u aan de patiënt mee kunt geven. U kunt de flyers o.v.v. het gewenste aantal bestellen via e-mail w.moerland@haaglandenmc.nl

Informatieschermen
Zou u onderstaande boodschap op de informatieschermen in uw praktijk willen tonen?

Bloedafname bij HMC: maak van tevoren een afspraak

Wilt u bloed laten prikken bij HMC? Hiervoor kunt u een afspraak maken. Dan bent u snel aan de beurt. U maakt eenvoudig een afspraak via het patiëntenportaal mijnHMC of telefonisch. Ook is het mogelijk om zonder afspraak bloed te prikken. Wel kan het zijn dat u dan lang moet wachten.
Kijk voor meer informatie op: www.haaglandenmc.nl

Vragen?
Heeft u vragen of opmerkingen over bloedafname op afspraak, dan kunt u bellen met Willem Moerland, senior zorgmanager, tel. 06-83493394 of Niels de Jonge, klinisch chemicus, tel. 088-979 4192.

Meer nieuws