Laboratoriumdiensten LabWest terug naar aandeelhoudende ziekenhuizen

27 februari 2019

HMC en de Reinier Haga Groep (RHG) hebben besloten de activiteiten van het klinisch chemisch laboratorium van LabWest weer terug te brengen onder het beheer van de eigen ziekenhuizen. Net als RHG had HMC na de fusie twee laboratoria; LabWest en KCHL Bronovo. Daarom is besloten LabWest te ontvlechten en de laboratoriumactiviteiten en trombosezorg samen te laten gaan met die van HMC en RHG respectievelijk.

Naast de mogelijkheid om laboratoriumactiviteiten te harmoniseren kunnen we hierdoor nog beter aansluiten op de ontwikkelingen en behoeften binnen HMC. Daarnaast kunnen we beter inspelen op ontwikkelingen in de markt en behoeften vanuit de eerste lijn. Uiteraard verandert er niets aan de dienstverlening en de procedures. De kwaliteit en de continuïteit van de dienstverlening blijft gewaarborgd, onder andere op basis van de geldende ISO-accreditatie. Ook de toegang tot de prikposten, waar patiënten terecht kunnen voor bloedafname, blijft zoals die nu is.

  • Voor klinische chemisch inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de dienstdoende klinisch chemicus: 088 979 15 20.
  • Voor algemene vragen ten aanzien van de klinische chemie kunt u contact opnemen met de accountmanager, Ineke Kolijn: 06 82 49 27 54, i.kolijn@haaglandenmc.nl

Meer berichten