Kindergeneeskundige zorg tijdens COVID in HMC

24 april 2020

Voor de kindergeneeskunde zijn in HMC Westeinde poliklinisch COVID-19 spreekuren ingericht. Deze polispreekuren zijn bedoeld voor patiënten die al bekend zijn bij de kinderarts en nu klachten hebben. Ouders van patiënten of –afhankelijk van de leeftijd- patiënten zelf kunnen de polikliniek bellen en na overleg een afspraak bij hun kinderarts maken. De patiënten zullen dan door de kinderarts gezien en onderzocht worden; vanzelfsprekend zullen we dit op onze polikliniek op een veilige manier doen volgens de hiervoor ingerichte richtlijnen. Hiernaast hebben we onze belspreekuren om telefonisch onze controle patiënten te vervolgen.

Verwijst u een nieuwe patiënt zonder spoed? Daarvoor is een belafspraak in belspreekuren ingericht. Tijdens dit uitgebreide telefonisch consult wordt bekeken of de patiënt alvast een behandeling gestart kan krijgen of dat op korte termijn de patiënt op een speciaal hiervoor ingericht spreekuur gezien moet worden door de kinderarts. 
Verwijst u een nieuwe patiënt met spoed? Zij kunnen na overleg met de kinderarts vanzelfsprekend altijd gezien worden; dit kan direct of kan gepland worden. Nieuwe patiënten met twijfel over een COVID-19 besmetting worden na overleg op de spoedeisende hulp van HMC door de dienstdoende kinderarts gezien. De verwijzer kan direct de dienstdoende kinderarts bellen op 088 979 99 08. Gedurende de avond en nacht kan hiervoor het telefoonnummer 088 9796508 gebeld worden.

Ook de HMC kinderartsen maken zich ernstige zorgen over uitgestelde zorg van kindergeneeskunde patiënten. We merken dat ouders met kinderen zich niet melden op de SEH omdat ze door COVID niet met hun kind naar het ziekenhuis durven komen. Ook zijn er nu veel pasgeborenen thuis voor wie in de eerste weken na de geboorte weinig zorg thuis is; we merken dat ouders nu vaak kraamhulp weigeren uit angst voor besmetting. De gehoortest is nu uitgesteld en het eerste fysieke contact met het consultatie bureau is helaas pas op de leeftijd van 1 maand.

Gezien deze zorgen is van het belang dat huisartsen, jeugdartsen en kinderartsen goed in de zorg voor kinderen samenwerken en van de risico’s van uitgestelde of geen zorg op de hoogte zijn.
Zoals al hierboven vermeld is het altijd op ieder moment mogelijk om als huisarts telefonisch met een kinderarts te overleggen en zo nodig kunnen we de patiënten direct of gepland zien!

We ontvangen als kinderarts veel vragen van bezorgde ouders naar aanleiding van de persconferentie, waarin werd aangekondigd dat de basisscholen per 11 mei weer geopend worden. Ouders van kinderen met een onderliggende ziekte vragen zich af wat dit besluit voor hun kind betekent. Wij volgen als kinderartsen van HMC hierin het standpunt van de NVK (Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde), waarin vermeld wordt dat voor de meeste patiënten geen extra voorzorgsmaatregelen nodig zijn, anders dan de gebruikelijke adviezen die we als kinderarts eerder voor dit seizoen hebben afgesproken en de adviezen die het RIVM geeft. Indien nodig zullen we voor bepaalde patiënten als kinderarts een aangepast advies geven voor het wel of niet naar school gaan. In alle andere gevallen kunnen kinderen naar school.

Meer nieuws